Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/1652

V Bruseli 3. decembra 2010

Právo na spravodlivý proces: Vlády EÚ schválili predpis, ktorý podozrivým zabezpečuje právo na informácie v trestnom konaní

Členské štáty EÚ dnes podporili návrh právneho predpisu, ktorý obžalovaným dáva právo na informácie v trestnom konaní (pozri IP/10/989), a to už štyri mesiace po jeho predložení Komisiou. Podozriví z trestného činu budú musieť byť informovaní o svojich právach v jazyku, ktorému rozumejú. Opatrením sa zabezpečí, že krajiny EÚ poskytnú každej zatknutej osobe alebo osobe, na ktorú bol vydaný európsky zatykač, tzv. listinu práv, v ktorej budú uvedené ich základné práva v trestnom konaní. Komisia sprostredkovala členským štátom vzorovú listinu, ktorá sa preloží do 22 jazykov EÚ. Teraz bude o tomto opatrení hlasovať Európsky parlament. Spolu s právom na preklad a tlmočenie (pozri IP/10/1305 a MEMO/10/351) je právo na informácie v trestnom konaní súčasťou série opatrení za spravodlivý proces, ktorých cieľom je posilniť dôveru v jednotnú oblasť spravodlivosti EÚ.

„Dnešná dohoda ministrov spravodlivosti EÚ o listine práv je ďalším krokom smerom k zabezpečeniu práv podozrivých na spravodlivý proces v trestnom konaní vo všetkých krajinách EÚ,“ povedala podpredsedníčka Komisie a komisárka EÚ pre spravodlivosť Viviane Redingová. „Nesmierne ma potešila rýchlosť, s akou vlády EÚ pristúpili k tomu dôležitému opatreniu. Som presvedčená, že teraz ho rovnako rýchlo odhlasuje Európsky parlament a opatrenie občanom prinesie hmatateľný prospech. Budujeme skutočne jednotnú oblasť spravodlivosti, ktorá zlepší vzájomnú dôveru medzi občanmi a justičnými orgánmi vo všetkých 27 členských štátoch EÚ. Naším cieľom je zabezpečiť, aby sa v celej EÚ dodržiavali minimálne procesné štandardy.“

Zavedením opatrenia sa zabezpečí, že polícia a prokurátori budú podozrivých informovať o ich právach. Po zatknutí orgány dotyčnú osobu písomne informujú o jej právach prostredníctvom tzv. listiny práv, ktorá bude napísaná jednoduchým každodenným jazykom. Listina sa podozrivým odovzdá pri zatknutí vo všetkých prípadoch – bez ohľadu na to, či o to požiadajú – a v prípade potreby sa poskytne jej preklad.

Listina práv bude obsahovať praktické podrobnosti o právach obvinenej osoby, a to:

  • o práve na právnika,

  • o práve byť informovaný o obvineniach a o práve na prípadný prístup k procesnému spisu,

  • o práve na tlmočenie a preklad pre tých, ktorí nerozumejú jazyku, v ktorom prebieha konanie,

  • a o práve byť po zatknutí bez meškania predvedený/-á pred súd.

Listina práv pomôže predchádzať justičným omylom a znížiť počet odvolaní. V nedávnom prípade súdy Spojeného kráľovstva vykonali portugalský európsky zatýkací rozkaz na britského občana. Vykonanie zatýkacieho rozkazu na odňatie slobody v trvaní dvoch rokov trvalo 14 mesiacov a bolo naň potrebných šesť súdnych rozhodnutí. Spravodlivosti mohlo byť učinené zadosť omnoho rýchlejšie a s nižšími nákladmi, pokiaľ by sa informácia o obvinení poskytla hneď na začiatku trestného konania. Navyše sa mohlo zabrániť zbytočným odvolaniam.

Každý rok prebieha v EÚ viac než 8 miliónov trestných konaní. Aj keď sa všetkých 27 členských štátov EÚ zaviazalo dodržiavať ustanovenia Európskeho dohovoru o ľudských právach o práve na spravodlivý proces, v súčasnosti sú šance na to, že občania budú riadne poučení o svojich právach pri zatknutí, v každej krajine EÚ iné. V niektorých členských štátoch je podozrivý o svojich procesných právach poučený len ústne, v iných členských štátoch dostane písomné poučenie, ktoré má odborný a komplexný charakter a vydáva sa len na požiadanie.

Kontext

Lisabonská zmluva, ktorá vstúpila do platnosti 1. decembra 2009, umožňuje EÚ prijať opatrenia na posilnenie práv občanov v súlade s Chartou základných práv Európskej únie, a to najmä práv jednotlivcov v trestnom konaní.

Právo na spravodlivý proces a právo na obhajobu sa ustanovujú v článkoch 47 a 48 Charty základných práv EÚ, ako aj v článku 6 Európskeho dohovoru o ľudských právach.

Smernica o práve na informácie v trestnom konaní je druhým krokom v sérii opatrení, ktoré Komisia predkladá s cieľom stanoviť spoločné normy EÚ v trestných veciach.

Prvé opatrenie, ktorým je právo podozrivých na preklad a tlmočenie, už Rada schválila (IP/10/1305). Druhé opatrenie – listinu práv – Komisia navrhla v júli 2010 (IP/10/989) a dnes ho schválila Rada Európskej únie. Ďalším opatrením, ktoré Komisia plánuje na rok 2011, bude smernica o práve na advokáta, po ktorom bude nasledovať právo na komunikáciu s príbuznými, zamestnávateľmi a konzulárnymi orgánmi.

Ďalšie informácie

Informačné centrum generálneho riaditeľstva pre spravodlivosť:

http://ec.europa.eu/justice/news/intro/news_intro_en.htm

Domovská stránka Viviane Redingovej, podpredsedníčky Komisie a komisárky pre spravodlivosť, základné práva a občianstvo:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/reding/index_en.htm


Side Bar