Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/1652

Brüsszel, 2010. december 3.

Tisztességes eljáráshoz való jogok: az EU tagállamainak kormányai jóváhagyták azt a jogszabályt, amely biztosítja a gyanúsítottak tájékoztatáshoz való jogát a büntetőeljárás során

Az EU tagállamai a mai napon, mindössze négy hónappal a Bizottság javaslatának előterjesztése után (lásd IP/10/989) jóváhagyták azt a jogszabálytervezetet, amely biztosítja a büntetőeljárás alá vont személyek tájékoztatáshoz való jogát. Eszerint a bűncselekmények elkövetésével gyanúsított személyeket egy általuk értett nyelven tájékoztatni kell a jogaikról. Az intézkedés alapján az EU országaiban minden letartóztatott és minden olyan személy, aki ellen európai elfogatóparancsot bocsátottak ki, egy jogokról tájékoztató levelet fog kapni, amely felsorolja az e személyeket a büntetőeljárás során megillető alapvető jogokat. A Bizottság a tagállamok rendelkezésére bocsátotta a tájékoztató levél mintáját, amelyet le fognak fordítani az EU 22 nyelvére. Most az Európai Parlamentnek kell szavaznia az intézkedésről. A fordítás és tolmácsolás igénybevételéhez való joggal együtt (lásd: IP/10/1305 és MEMO/10/351) a büntetőeljárás során történő tájékoztatáshoz való jog egy sor, a tisztességes eljárással kapcsolatos olyan intézkedés része, amelyek célja az egységes európai uniós igazságügyi térség iránti bizalom erősítése.

„Az uniós igazságügyi miniszterek között a mai napon a jogokról tájékoztató levél tárgyában született megállapodás újabb lépést jelent annak biztosítása felé, hogy a gyanúsítottak az EU valamennyi országában élvezhessék a tisztességes büntetőeljáráshoz való jogukat” – mondta Viviane Reding alelnök, az EU jogérvényesülési biztosa. „Különösen örömömre szolgál az, hogy az uniós kormányok milyen gyorsan cselekedtek e nagy jelentőségű intézkedéssel kapcsolatban. Biztos vagyok benne, hogy az Európai Parlament most ugyanilyen gyorsan fog szavazni e fontos intézkedésről, kézzelfogható előnyöket biztosítva a polgárok számára. Valóban olyan egységes igazságügyi térséget építünk, amely mind a 27 tagállamban erősíteni fogja a polgárok és az igazságügyi hatóságok közötti kölcsönös bizalmat. Biztosítjuk, hogy az eljárási minimumszabályokat az egész Unióban tiszteletben tartsák.

Bevezetését követően az új intézkedés biztosítani fogja, hogy a rendőrség és az ügyészség tájékoztassa a gyanúsítottakat az őket megillető jogokról. A letartóztatást követően a hatóságok írásban, egyszerű és közérthető nyelven megfogalmazott, jogokról tájékoztató levél útján fogják közölni ezeket az információkat. Ezt a levelet a gyanúsított minden esetben meg fogja kapni a letartóztatásakor, függetlenül attól, hogy kéri-e vagy sem. Szükség esetén le is fordítják azt.

A jogokról tájékoztató levél gyakorlati részleteket fog tartalmazni a gyanúsítottak alábbi jogaival kapcsolatban:

  • ügyvédhez való jog;

  • a vádra vonatkozó tájékoztatáshoz való jog és adott esetben iratbetekintési jog;

  • a tolmácsolás és fordítás igénybevételéhez való jog azok számára, akik nem értik az eljárás nyelvét;

  • a letartóztatást követően a gyors bíróság elé állításhoz való jog.

A jogokról tájékoztató levél segíteni fogja az igazságszolgáltatási tévedések elkerülését és a fellebbezések számának csökkentését. Egy közelmúltbeli ügyben az Egyesült Királyság bíróságai a portugál hatóságok által kiadott európai elfogatóparancsot hajtottak végre egy brit állampolgárral szemben. A kétéves börtönbüntetés céljából kiadott parancs végrehajtása több mint 14 hónapot vett igénybe és hat bírósági határozatot tett szükségessé. Amennyiben a büntetőeljárás kezdetén tájékoztatást adtak volna a vádról, mód lett volna a gyorsabb és kevésbé költséges igazságszolgáltatásra. Emellett a szükségtelen fellebbezéseket is el lehetett volna kerülni.

Az Unióban évente több mint 8 millió büntetőeljárásra kerül sor. Noha az EU mind a 27 tagállama elkötelezte magát az emberi jogok európai egyezményébe foglalt tisztességes eljáráshoz való jogok mellett, jelenleg Unió-szerte eltérő az esélye annak, hogy a polgárok megfelelő tájékoztatást kapnak az őket megillető jogokról, ha letartóztatják és bűncselekmények elkövetésével vádolják őket. Néhány tagállamban a gyanúsítottak csupán szóbeli tájékoztatást kapnak eljárási jogaikról, más tagállamokban pedig az írásbeli tájékoztatás technikai jellegű, bonyolult és csak kérelemre nyújtják.

Előzmények

A 2009. december 1-jén hatályba lépett Lisszaboni Szerződés feljogosítja az Uniót, hogy az Európai Unió Alapjogi Chartájával összhangban intézkedéseket fogadjon el az uniós polgárok – kiváltképpen a büntetőeljárás alá vont egyének – jogainak megerősítésére.

A tisztességes eljáráshoz és a védelemhez való jogot az Európai Unió Alapjogi Chartájának 47. és 48. cikke, valamint az emberi jogok európai egyezményének 6. cikke állapítja meg.

A büntetőeljárás során történő tájékoztatáshoz való jogról szóló irányelv a második olyan intézkedés, amely a büntetőügyekre vonatkozóan közös uniós követelményeket határoz meg.

A gyanúsítottak fordításhoz és tolmácsoláshoz való jogát biztosító első intézkedést már jóváhagyta a Tanács (IP/10/1305). A második intézkedésre – a jogokról tájékoztató levélre – vonatkozóan a Bizottság 2010 júliusában tett javaslatot (IP/10/989), amelyet ma hagyott jóvá az Európai Unió Tanácsa. A Bizottság által 2011-re tervezett következő intézkedés az ügyvédi segítség igénybevételéhez való jogról, majd a családtagokkal, a munkáltatóval és a konzuli hatóságokkal történő kapcsolattartáshoz való jogról szóló irányelv lesz.

További információ

A Jogérvényesülési Főigazgatóság híroldala:

http://ec.europa.eu/justice/news/intro/news_intro_en.htm.

Viviane Reding alelnök, a jogérvényesülésért, az alapvető jogokért és az uniós polgárságért felelős biztos honlapja:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/reding/index_en.htm.


Side Bar