Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/1652

V Bruselu dne 3. prosince 2010

Právo na spravedlivý proces: vlády členských států EU schválily zákon, který zajišťuje právo podezřelých osob na informace v trestních řízeních

Pouhé čtyři měsíce po předložení návrhu Komise dnes členské státy EU podpořily přijetí předlohy aktu, který zajišťuje právo obžalovaných na informace v trestních řízeních (viz IP/10/989). Osoby podezřelé ze spáchání trestného činu budou muset být poučeny o svých právech v jazyce, kterému rozumí. Toto opatření zajistí, aby členské státy EU předložily každé zatčené osobě – či osobě, na kterou byl vydán evropský zatýkací rozkaz – poučení o právech, jež bude uvádět její základní práva v trestních řízeních. Komise poskytla členským státům vzorové znění poučení o právech, které bude přeloženo do 22 jazyků EU. Toto opatření bude nyní muset schválit Evropský parlament. Právo na informace v trestních řízeních je spolu s právem na překlad a tlumočení (viz IP/10/1305 a MEMO/10/351) součástí řady opatření ve prospěch práva na spravedlivý proces, která mají za cíl posílit důvěru v jednotný prostor práva EU.

„Ministři spravedlnosti členských států EU se dnes dohodli na písemném poučení o právech. Je to další krok, který nám pomůže zajistit, že podezřelé osoby mohou využít svého práva na spravedlivý proces v trestních řízeních ve všech zemích EU,“ uvedla místopředsedkyně Komise a evropská komisařka pro spravedlnost Viviane Redingová. „Neobyčejně mě potěšilo, jak rychle jednaly vlády členských států EU ve věci tohoto důležitého opatření. Věřím, že Evropský parlament bude o tomto důležitém opatření podobně rychle hlasovat a poskytne občanům hmatatelný přínos. Tímto opatřením skutečně vytváříme jednotný prostor práva, který ve všech 27 členských státech posílí vzájemnou důvěru mezi občany a soudními orgány. Zajišťujeme, aby v celé EU bylo dodržováno minimum procesních norem.“

Jakmile opatření vstoupí v platnost, zajistí, aby policie a státní zástupci informovaly podezřelé osoby o jejich právech. Po zatčení předají orgány písemné poučení o právech, které bude sepsáno srozumitelnou a přístupnou formou. Podezřelým bude při zatčení předáno ve všech případech a případně i přeloženo bez ohledu na to, zda o něj požádají.

Poučení o právech bude obsahovat praktické podrobnosti o právech obviněných osob:

– o právu na obhájce,

– o právu být seznámen s obviněním a případně o právu nahlédnout do spisu,

– o právu na tlumočení či překlad pro ty, kteří nerozumí jazyku řízení,

– o právu být ihned po zatčení předveden před soud.

Uvedené poučení o právech by mělo pomoci zabránit justičním pochybením a snížit počet podaných odvolání. V případě z nedávné doby soudy Spojeného království provedly výkon portugalského evropského zatýkacího rozkazu na britského občana. Výkon zatýkacího rozkazu týkajícího se odnětí svobody v trvání dvou let trval 14 měsíců a vyžádal si šest soudních rozhodnutí. Spravedlnosti mohlo být dosaženo mnohem rychleji a s nižšími náklady, pokud by informace o obvinění byla sdělena hned na začátku trestního řízení. Mohlo se navíc zamezit zbytečným odvoláním.

Každým rokem probíhá v EU více než 8 milionů trestních řízení. Přestože se v Evropské úmluvě o lidských právech všech 27 členských států EU zavázalo naplňovat právo na spravedlivý proces, šance na to, že občané budou při zatčení a trestním stíhání řádně poučeni o svých právech, se v současné chvíli v EU různí. V některých členských státech jsou podezřelí o svých procesních právech pouze ústně poučeni. V jiných členských státech se jim dostane písemného poučení, které je technického a komplexního charakteru a je vydáváno dokonce jen na vyžádání.

Souvislosti

Lisabonská smlouva, která nabyla účinnosti dne 1. prosince 2009, umožňuje EU přijmout opatření na posílení práv občanů EU v souladu s Listinou základních práv EU, zejména práv jednotlivců v trestních řízeních.

Právo na spravedlivý proces a na obhajobu je stanoveno v článku 47 a 48 Listiny základních práv EU, jakož i v článku 6 Evropské úmluvy o lidských právech.

Směrnice o právu na informace v trestních řízeních je druhým krokem v řadě opatření, která mají za cíl stanovit společné normy EU v trestních věcech.

První opatření, které představuje právo podezřelých osob na překlad a tlumočení, již bylo Radou přijato (IP/10/1305). Druhé opatření týkající se poučení o právech navrhla Komise v červenci 2010 (IP/10/989) a dnes ho schválila Rada Evropské unie. Dalším opatřením plánovaným Komisí na rok 2011 bude směrnice o právu na obhájce a směrnice o právu na komunikaci s příbuznými, zaměstnavateli a konzulárními úřady.

Další informace

Novinky z Generálního ředitelství pro spravedlnost:

http://ec.europa.eu/justice/news/intro/news_intro_en.htm

Internetová stránka Viviane Redingové, místopředsedkyně Komise a komisařky EU pro spravedlnost, základní práva a občanství.

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/reding/index_en.htm


Side Bar