Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE

IP/10/164

Bryssel den 17 februari 2010

Kommissionen inrättar de två nya generaldirektoraten GD Energi och GD Klimatfrågor

I dag fattade kommissionen en rad beslut i syfte att genomföra de organisatoriska förändringar som är följden av portföljfördelning för den nya kommissionen. Två nya generaldirektorat kommer att inrättas, nämligen generaldirektoratet för energi (GD Energi) och generaldirektoratet för klimatfrågor (GD Klimatfrågor). GD Energi ska bestå av avdelningarna för energifrågor i det tidigare generaldirektoratet för energi och transport och den specialgrupp för energitrygghet som tidigare hörde till generaldirektoratet för yttre förbindelser. Till generaldirektör ska utses britten Philip Lowe som för närvarande är generaldirektör för GD Konkurrens. Avdelningarna för transportpolitik kommer att vara kvar i sitt gamla generaldirektorat som nu fått namnet generaldirektoratet för rörlighet och transport. GD Klimatfrågor kommer att bestå av relevanta enheter i GD Miljö, den verksamhet inom GD Yttre förbindelser som rör internationella förhandlingar om klimatförändringar och vissa delar av den verksamhet i GD Näringsliv som rör klimatfrågor. Belgaren Jos Delbeke som för närvarande är vice generaldirektör för GD Miljö har utsetts till generaldirektör för klimatfrågor.

Kommissionen har vidare beslutat att utse svensken Christian Leffler till vice generaldirektör för GD Utvecklingsbistånd och förbindelserna med länderna i Afrika, Västindien och Stillahavsområdet. Tysken Rudolf Strohmeier har utsetts till vice generaldirektör för GD Forskning.

Kommissionen har även utsett ett antal direktörer och chefsrådgivare. Två av dessa har tillsatts med en tjänsteman från gruppen av medlemsstater som anslöt sig till EU 2004. Dessa tillsättningsbeslut har försenats på grund av övergångssituationen i kommissionen. Kommissionen har även beslutat att omfördela verksamhet mellan olika generaldirektorat för att åstadkomma en bättre överensstämmelse med den nya fördelningen av ansvarsområden mellan kommissionärerna. De generaldirektorat som berörs är GD Rörlighet och transport, GD Konkurrens, GD Näringsliv, GD Miljö, GD Humanitärt bistånd och GD Hälso- och konsumentfrågor.

Det har inrättats en specialgrupp, med generalsekreteraren som ordförande, som ska ansvara för att det tas ett samlat grepp om kommissionens strategi för forskning. Det första steget är en strategisk överläggning på kommissionsnivå som ska behandla forskningsbudgetens utveckling, i vilken utsträckning det går att lägga ut förvaltningen av forskningsprogram på entreprenad och sambandet mellan forskning och andra politikområden organisatoriskt sett.


Side Bar