Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/1646

Bryssel den 2 december 2010

Trafiksäkerhet: EU slår till mot förare som begår trafikbrott utomlands

Förare kommer att straffas för trafikbrott som de begår utomlands, inklusive de fyra "stora mördarna" som orsakar 75 % av dösfallen på vägarna fortkörning, att inte stanna vid trafikljus, att inte använda säkerhetsbältena och att köra onykter – till följd av en överenskommelse som fattades vid ett möte mellan EU:s transportministrar i Bryssel idag.

"Risken för att en förare som inte bor i landet ska begå ett trafikbrott är tre gånger högre än för en förare som bor i landet. Många människor verkar tro att reglerna inte längre gäller dem när de befinner sig utomlands. Mitt budskap är att reglerna gäller och att vi ska tillämpa dem från och med nu," säger EU-kommissionens vice ordförande Siim Kallas, ansvarig för transporter.

Statistik från EU visar att utländska förare står för 5 % av trafikvolymen men cirka 15 % av fortkörningsbrotten. De flesta förare förblir ostraffade då länderna har svårt att komma åt förarna när de väl har kommit tillbaka till sina hemländer.

Förslagen

Förslaget om ett direktiv om lagstiftning över gränserna i fråga om trafiksäkerhet syftar till att rätta till den situationen. Minsitrarna har kommit överens om en text som är inriktad på trafikbrott med en stark inverkan på trafiksäkerhet, inklusive de fyra "stora mördarna" som orsakar 75 % av dödsfallen på vägarna:

1. Fortkörning

2. Att inte stanna vid trafikljus

3. Att inte använda säkerhetsbälten

4. Att köra onykter

samt

5. Att köra drogpåverkad

6. Att inte ha säkerhetshjälm på sig

7. Olaglig användning av ett nödkörfält

8. Olaglig användning av mobiltelefon vid körning

Hur kommer det att fungera?

Förslagen skulle göra det möjligt för EU-förare att identifieras och åtalas för brott de har begått i en medlemsstat annan än den som deras bil är registrerad i. Rent praktiskt skulle de nya reglerna göra det möjligt att inrätta ett elektroniskt nät för utbyte av uppgifter för att möjliggöra utbytet av nödvändiga uppgifter mellan det land i vilket brottet begicks och det land i vilket bilen var registrerad. När ägarens namn och adress väl är kända skickas ett meddelande om trafikbrott, för vilket en förlaga inrättas genom det föreslagna direktivet, direkt till honom eller henne.

Det är upp till den medlemsstat i vilken brottet begicks att besluta om uppföljning för trafikbrottet. I direktivet görs inte någon harmonisering, vare sig avseende brottets karaktär eller straffet för brottet. Så det är de nationella reglerna i den medlemsstat som brottet begicks i, enligt den nationella lagstiftningen, som fortsättningsvis kommer att gälla avseende karaktären på brottet och straffet för det.

Vad händer nu?

Lagstiftningsförslagen måste godkännas av parlamentsledamöterna i en omröstning i Europaparlamentet innan den blir lag. Därefter har medlemsstaterna två år på sig att införliva EU-lagstiftningen innan den träder i kraft, eventuellt 2013.

Bakgrund:

EU:s handlingsprogram för trafiksäkerhet 20112020, som lanserade i juli 2010, syftar till att minska antalet dödsfall på vägarna med hälften till 2020. För ytterligare information om programmets detaljer, samt statistik om antalet dödsfall på vägarna i varje land, se (IP/10/970 och MEMO/10/343)

http://ec.europa.eu/transport/road_safety/index_sv.htm

MEMO/10/642


Side Bar