Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/1646

Bruselj, 2. decembra 2010

Varnost v cestnem prometu: EU bo preganjala voznike, ki storijo prometne prekrške v tujini

Na podlagi sporazuma, ki so ga danes v Bruslju sklenili prometni ministri EU, bodo vozniki odslej kaznovani za prometne prekrške, ki jih storijo v tujini. Sem sodijo tudi štirje najpomembnejši razlogi za 75 % smrtnih žrtev v prometu: prevelika hitrost, vožnja skozi rdečo luč na semaforju, nepripet varnostni pas in vožnja pod vplivom alkohola.

Podpredsednik Evropske komisije Siim Kallas, pristojen za promet, je dejal: „Pri tujih voznikih obstaja kar trikrat večja možnost, da zakrivijo prekršek, kot pri domačih voznikih. Mnogi ljudje mislijo, da v tujini predpisi zanje ne veljajo več. Sporočam jim, da ni tako in da bomo predpise odslej tudi uveljavljali.“

Podatki v EU kažejo, da tuji vozniki predstavljajo 5 % prometnih udeležencev, vendar zakrivijo okoli 15 % prekrškov zaradi prevelike hitrosti. Večina jih kaznim uide, saj jih države ne morejo preganjati, ko se enkrat vrnejo v svojo domovino.

Predlogi

Namen predlagane direktive o čezmejnem uveljavljanju predpisov s področja cestnoprometne varnosti je popraviti takšno stanje. Besedilo, o katerem so se dogovorili ministri, obravnava prometne prekrške, ki odločilno vplivajo na varnost v cestnem prometu. Mednje spadajo tudi štirje glavni krivci za 75 % smrtnih žrtev v prometu:

1. prekoračitev dovoljene hitrosti,

2. neupoštevanje rdeče luči na semaforjih,

3. nepripet varnostni pas,

4. vožnja pod vplivom alkohola,

ter tudi

5. vožnja pod vplivom drog,

6. neuporaba varnostnih čelad,

7. nedovoljena vožnja po odstavnem pasu,

8. nedovoljena uporaba mobilnih telefonov med vožnjo.

Kako bo to delovalo?

Predlog bo omogočil identifikacijo in pregon voznikov, državljanov EU, zaradi prekrškov, ki jih storijo v državi članici, ki ni tista, v kateri je njihovo vozilo registrirano. V praksi to pomeni, da bo z novimi predpisi mogoče vzpostaviti elektronsko omrežje za izmenjavo potrebnih podatkov med državo, v kateri je bil storjen prekršek, in državo, v kateri je bilo registrirano vozilo. Ko bosta znana ime in naslov voznika, bo ta prejel obvestilo o prekršku, v predlagani direktivi pa je določen tudi vzorec takšnega obvestila.

Država članica, v kateri je bil storjen prekršek, bo morala sama odločiti o nadaljnjih ukrepih v zvezi s prekrškom, kajti direktiva ne usklajuje niti različnih vrst prekrškov, niti kazni zanje. Glede vrste prekrška in ustrezne kazni bodo tako še naprej veljali nacionalni predpisi države članice, v kateri je prišlo do prekrška.

Kaj sledi?

Preden bodo zakonodajni predlogi uzakonjeni, jih morajo z glasovanjem potrditi poslanci Evropskega parlamenta. Temu sledi dveletno obdobje, v katerem morajo države članice v svoje notranje pravo prenesti zakonodajo EU, preden slednja začne veljati. Po možnosti naj bi to dosegli do leta 2013.

Ozadje:

Cilj akcijskega programa EU za varnost v cestnem prometu, ki poteka od julija 2010, je do leta 2020 prepoloviti število smrtnih žrtev v prometu. Za nadaljnje informacije o podrobnih elementih programa ter statistične podatke o smrtnih žrtvah v prometu po posameznih državah glej (IP/10/970 in MEMO/10/343).

http://ec.europa.eu/transport/roadsafety/index_en.htm.

MEMO/10/642


Side Bar