Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/1646

Bruksela, 2 grudnia 2010 r.

Bezpieczeństwo ruchu drogowego: kierowcy popełniający wykroczenia drogowe za granicą na celowniku UE

Podczas dzisiejszego posiedzenia ministrów transportu w Brukseli osiągnięto porozumienie w kwestii karania kierowców za wykroczenia drogowe popełniane za granicą, w tym w odniesieniu do czterech „największych sprawców zabójstw”, odpowiedzialnych za 75% ofiar śmiertelnych na drogach, tzn. nadmiernej prędkości, niestosowania się do sygnalizacji świetlnej, niezapinania pasów bezpieczeństwa i jazdy pod wpływem alkoholu.

Wiceprzewodniczący Komisji Europejskiej Siim Kallas, odpowiedzialny za transport, powiedział: „Prawdopodobieństwo popełnienia wykroczenia przez zagranicznego kierowcę jest trzy razy większe niż w przypadku kierowcy będącego rezydentem danego państwa. Wiele osób zdaje się uważać, że obowiązek przestrzegania przepisów ustaje z chwilą wyjazdu za granicę. Pragnę zakomunikować, że przepisy jednak obowiązują i mamy obecnie zamiar je egzekwować”.

Dane UE wskazują, że zagraniczni kierowcy generują 5% ruchu, lecz odpowiadają za około 15% wykroczeń związanych z przekroczeniem dozwolonej prędkości. Większość sprawców pozostaje bezkarnych, ponieważ państwa nie są w stanie ścigać kierowców po ich powrocie do własnych krajów.

Propozycje

Celem wniosku dotyczącego dyrektywy w sprawie transgranicznego egzekwowania prawa w zakresie bezpieczeństwa drogowego jest zaradzenie tej sytuacji. Ministrowie osiągnęli porozumienie w kwestii treści tekstu odnoszącego się do wykroczeń drogowych, które mają zasadniczy wpływ na bezpieczeństwo ruchu drogowego, w tym do czterech „największych sprawców zabójstw” odpowiedzialnych za 75% ofiar śmiertelnych na drogach:

1. nadmiernej prędkości

2. niezatrzymywania się w miejscu sygnalizacji świetlnej

3. niezapinania pasów bezpieczeństwa

4. jazdy pod wpływem alkoholu

a także

5. jazdy pod wpływem narkotyków

6. nieużywania kasków ochronnych

7. bezprawnego korzystania z pasów awaryjnych

8. niezgodnego z przepisami używania telefonu komórkowego podczas jazdy.

W jaki sposób będą działać przepisy?

Przedmiotowe propozycje umożliwią identyfikację kierowców UE, a tym samym pozwolą na ich ściganie za wykroczenia popełnione w państwie członkowskim innym niż państwo, w którym zarejestrowane są ich pojazdy. W praktyce nowe przepisy umożliwią uruchomienie elektronicznej sieci wymiany danych służącej wymianie niezbędnych informacji między państwem, w którym popełniono wykroczenie, i państwem, w którym pojazd został zarejestrowany. Po ustaleniu nazwiska i adresu właściciela pojazdu, otrzyma on/ona powiadomienie o wykroczeniu, którego wzór określono w proponowanej dyrektywie.

Decyzja o dalszym postępowaniu w sprawie wykroczenia drogowego należeć będzie do państwa członkowskiego wykroczenia (państwa, w którym popełniono wykroczenie). Dyrektywa nie dokonuje harmonizacji charakteru wykroczeń ani kar przewidzianych za ich popełnienie. Tak więc, zarówno jeśli chodzi o charakter wykroczeń, jak i związane z nimi kary, zastosowanie będą mieć nadal przepisy obowiązujące w państwie członkowskim wykroczenia zgodnie z jego prawem krajowym.

Kolejne kroki

Aby zyskać moc prawną, wnioski ustawodawcze muszą najpierw zostać zatwierdzone w głosowaniu przez posłów Parlamentu Europejskiego. Państwa członkowskie będą miały następnie dwa lata, prawdopodobnie do roku 2013, na transpozycję przepisów unijnych przed rozpoczęciem ich stosowania.

Kontekst:

Celem unijnego programu działań na rzecz bezpieczeństwa ruchu drogowego na lata 2011-2020, który został zainicjowany w lipcu 2010 r., jest zmniejszenie o połowę liczby ofiar śmiertelnych na drogach do roku 2020. W celu uzyskania dodatkowych informacji na temat szczegółów programu, a także danych statystycznych dotyczących śmiertelności na drogach w poszczególnych państwach, zob. (IP/10/970 oraz MEMO/10/343)

http://ec.europa.eu/transport/roadsafety/index_en.htm

MEMO/10/642


Side Bar