Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/1646

Brussell, it-2 ta’ Diċembru 2010

Is-sikurezza fit-toroq: L-UE tintervjeni f'każ ta' infrazzjoni tat-traffiku li jikkomettu s-sewwieqa barra minn pajjiżhom.

Wara ftehim mill-Ministri tat-Trasport f'laqgħa li saret fi Brussell illum, is-sewwieqa se jiġu penalizzati għall-infrazzjonijiet tat-traffiku li jikkomettu barra minn pajjiżhom. Dawn jinkludu l-erba' "qattiela kbar" li jikkawżaw 75 % tal-imwiet fit-toroq – il-veloċità eċċessiva, in-nuqqas ta'waqfien għad-dwal tat-traffiku, in-nuqqas tal-użu taċ-ċintorin tas-sikurezza u s-sewqan taħt l-influwenza tal-alkoħol.

Il-Viċi President tal-Kummissjoni Ewropea Siim Kallas, responsabbli għat-Trasport, qal: "Il-possibbiltà li sewwieqa barranin jikkomettu infrazzjoni hija tliet darbiet ikbar milli kieku fil-każ ta' sewwieqa residenti. Ħafna nies donnhom jaħsbu li, meta jmorru barra minn pajjiżhom, ir-regoli ma jibqgħux japplikaw għalihom. Il-messaġġ tiegħi huwa li dawn ir-regoli japplikaw u aħna issa se napplikawhom."

Iċ-ċifri tal-UE juru li s-sewwieqa barranin jirrappreżentaw 5 % tat-traffiku, iżda dawn jikkomemettu madwar 15 % tal-infrazzjonijiet tal-veloċità eċċessiva. Ħafna minnhom jibqgħu ma jiġux penalizzati minħabba li l-pajjiżi ma jkunux jistgħu iffittxu lis-sewwieqa ladarba dawn jirritornaw lura f'darhom.

Il-proposti

Il-proposta għal Direttiva dwar l-infurzar transkonfinali fil-qasam tas-sikurezza fit-toroq timmira li ssolvi dik is-sitwazzjoni. Il-Ministri laħqu ftehim dwar test li għandu fil-mira tiegħu l-infrazzjonijiet tat-traffiku, b'impatt kritiku fuq is-sikruezza fit-toroq, li jinkludi l-erba' "qattiela kbar" li jikkawżaw 75 % tal-imiwet fit-toroq.

1. Il-veloċità eċċessiva

2. In-nuqqas ta' waqfien għad-dwal tat-traffiku

3. In-nuqqas tal-użu taċ-ċintorin tas-sikurezza

4. Is-sewqan taħt l-influwenza tal-alkoħol

Kif ukoll,

5. Is-sewqan taħt l-influwenza tad-drogi

6. In-nuqqas tal-użu tal-elmu tas-sikurezza

7. L-użu illegali tal-korsija tal-emerġenza

8. L-użu illegali tal-mowbajl waqt is-sewqan.

Kif ser taħdem?

Il-proposti għandhom jippermettu li s-sewwieqa tal-UE jiġu identifikati u b'hekk jitħarrku għall-infrazzjonijiet li jkunu kkommettew fi Stati Membri oħra barra mill-pajjiż fejn tkun irreġistrata l-karozza tagħhom. Fil-prattika, ir-regoli l-ġodda għandhom jippermettu li jiġi stabbilit netwerk ta' skambju ta' dejta elettronika sabiex ikun possibbli li jsir skambju tad-dejta meħtieġa bejn il-pajjiż fejn saret l-infrazzjoni u l-pajjiż fejn kienet irreġistrata l-karozza. Ladarba jkunu magħrufa l-isem u l-indirizz tas-sid, se tintbagħatlu/tintbagħtilha notifika ta' infrazzjoni. Għal din in-notifika ġie stabbilit mudell bid-Direttiva proposta.

Id-deċiżjoni li l-infrazzjoni tat-traffiku tiġi segwita hija r-reponsabbiltà tal-Istat Membru tal-infrazzjoni (fejn tiġi kommessa l-infrazzjoni). Id-Direttiva ma tarmonizzax la n-natura tal-infrazzjoni u lanqas il-penali tal-infrazzjoni. Għalhekk huma r-regoli nazzjonali tal-Istat Membru fejn issir l-infrazzjoni, skont il-liġi nazzjonali, li se jibqgħu japplikaw fir-rigward tan-natura tal-infrazzjoni kif ukoll fir-rigward tal-penali.

X'jiġri wara?

Il-proposti leġiżlattivi għandhom jiġu approvati mill-Membri tal-Parlament Ewropew f'vot fil-Parlament Ewropew qabel ma jsiru liġi. Imbagħad hemm perjodu ta' sentejn sabiex l-Istati Membri jittrasponu l-leġiżlazzjoni tal-UE qabel ma din tidħol fis-seħħ, possibbilment sal-2013.

Sfond:

Il-Programm ta' Azzjoni tal-UE dwar is-Sikurezza fit-Toroq għal mill-2011 sal-2020, li ġie mniedi f'Lulju 2010, jimmira li sal-2020 inaqqas bin-nofs in-numru tal-imwiet fit-toroq. Għal iktar tagħrif dwar l-elementi dettaljati tal-programm, kif ukoll għall-istatistika ta' kull pajjiż dwar l-imwiet fit-toroq, ara (IP/10/970 u MEMO/10/343)

http://ec.europa.eu/transport/roadsafety/index_en.htm

MEMO/10/642


Side Bar