Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/1646

Briuselis, 2010 m. gruodžio 2 d.

Kelių eismo sauga. Griežtos ES priemonės eismo taisyklių užsienyje nesilaikantiems vairuotojams

Vadovaujantis šiandien priimtu ES transporto ministrų susitarimu, vairuotojai bus baudžiami už užsienyje padarytus eismo taisyklių pažeidimus, įskaitant keturis svarbiausius pažeidimus, dėl kurių žūsta 75 % visų keliuose žūstančių žmonių: leidžiamo greičio viršijimą, šviesoforų signalų nepaisymą, važiavimą neužsisegus saugos diržo ir vairavimą apsvaigus nuo alkoholio.

Už transportą atsakingas Komisijos pirmininko pavaduotojas Siimas Kallasas sakė: „Tikimybė, kad nusižengs vairuotojas užsienietis, yra tris kartus didesnė nei tikimybė, kad nusižengs vietinis vairuotojas. Atrodo, kad daugelis žmonių mano, jog išvažiavus į kitą šalį taisyklės jiems nebegalioja. Noriu pasakyti, kad jos vis dėlto galioja ir kad dabar mes jiems jas taikysime.“

ES statistika rodo, kad nors vairuotojų užsieniečių yra tik 5 %, jie padaro apie 15 % su greičio viršijimu susijusių pažeidimų. Daugelis pažeidėjų lieka nenubausti, nes šalys negali persekioti į namo grįžusių vairuotojų.

Pasiūlymai

Siūloma priimti direktyvą dėl su eismo sauga susijusių priemonių vykdymo visose šalyse ir taip ištaisyti padėtį. Ministrai pasiekė susitarimą dėl teksto, kuriame numatyta bausti už didžiausią poveikį eismo saugumui turinčius pažeidimus, įskaitant keturis svarbiausius pažeidimus, dėl kurių žūsta 75 % visų keliuose žūstančių žmonių:

1. leidžiamo greičio viršijimą,

2. šviesoforo signalų nepaisymą,

3. važiavimą neužsisegus saugos diržo,

4. vairavimą apsvaigus nuo alkoholio.

Taip pat

5. vairavimą apsvaigus nuo narkotinių medžiagų,

6. važiavimą be apsauginio šalmo,

7. neteisėtą naudojimąsi avarinio sustojimo juosta,

8. neteisėtą naudojimąsi mobiliuoju telefonu vairuojant.

Kaip tai bus įgyvendinama?

Pasiūlytos priemonės suteiktų galimybę ES vairuotojus atpažinti ir persekioti už nusižengimus, padarytus kitoje valstybėje narėje, nei užregistruotas automobilis. Praktiškai naujosios taisyklės suteiks galimybę sukurti elektroninių duomenų tinklą, kad šalis, kurioje padarytas nusižengimas, galėtų keistis reikalingais duomenimis su šalimi, kurioje užregistruotas automobilis. Sužinojus automobilio savininko pavardę ir adresą, jam bus išsiųstas pranešimas (jo pavyzdys bus nustatytas siūlomoje direktyvoje) apie padarytą pažeidimą.

Valstybė narė, kurioje padarytas pažeidimas, nuspręs, ar imtis tolesnių priemonių dėl padaryto eismo pažeidimo. Direktyvoje nenumatoma suderinti nei pažeidimų pobūdžio, nei nuobaudų už padarytus pažeidimus. Todėl nustatant pažeidimo pobūdį ir nuobaudą už pažeidimą bus taikomos nacionalinės taisyklės, atitinkančios valstybės narės, kurioje padarytas pažeidimas, nacionalinius teisės aktus.

Tolesni veiksmai

Kad pasiūlytas teisės aktas įsigaliotų, jį turi balsavimu patvirtinti Europos Parlamento nariai. Valstybės narės patvirtinto ES teisės akto nuostatas turi perkelti į nacionalinės teisės aktus per dvejus metus ir tada ES teisės aktas įsigalios – tai galėtų įvykti 2013 m.

Pagrindiniai faktai

2011–2020 m. ES kelių eismo saugos veiksmų programos, pradėtos įgyvendinti 2010 m. liepą, tikslas –iki 2020 m. perpus sumažinti keliuose žūstančių žmonių skaičių. Daugiau informacijos apie programos sudedamąsias dalis ir atskirų šalių statistiką apie keliuose žūstančių žmonių skaičių žr. IP/10/970 ir MEMO/10/343.

http://ec.europa.eu/transport/roadsafety/index_en.htm

MEMO/10/642


Side Bar