Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/1646

Bryssel 2. joulukuuta 2010

EU laittaa kuriin ulkomailla liikennerikkomuksiin syyllistyvät kuljettajat

Brysselissä tänään kokoontuneet EU:n liikenneministerit sopivat, että kuljettajia rangaistaan vastaisuudessa liikennerikkomuksista, joihin he syyllistyvät ulkomailla. Tällaisia rikkomuksia ovat mm. seuraavat neljä "suurinta tappajaa", jotka aiheuttavat 75 prosenttia tieliikennekuolemista: ylinopeus, punaista päin ajaminen, turvavyön käytön laiminlyönti ja rattijuopumus.

Liikenne-asioista vastaava komission varapuheenjohtaja Siim Kallas totesi, että ulkomaalainen kuljettaja syyllistyy rikkomukseen kolme kertaa todennäköisemmin kuin kyseisessä maassa asuva kuljettaja. "Monet kuljettajat näyttävät kuvittelevan, ettei heidän tarvitse noudattaa liikennesääntöjä ulkomailla ollessaan. Viestini on se, että sääntöjä on noudatettava, ja nyt niiden noudattamista aletaan valvoa", Kallas sanoi.

EU:n tilastot osoittavat, että ulkomaalaisten kuljettajien osuus tienkäyttäjistä on 5 prosenttia mutta ylinopeusrikkomuksista noin 15 prosenttia. Useimmat heistä jäävät rangaistuksetta, sillä kansalliset viranomaiset eivät pysty jäljittämään rikkomuksiin syyllistyneitä kuljettajia näiden palattua kotimaahansa.

Ehdotukset

Tilannetta pyritään korjaamaan direktiiviehdotuksella, joka on annettu rajat ylittävän lainvalvonnan helpottamisesta liikenneturvallisuuden alalla. Ministerit ovat päässeet yksimielisyyteen tekstistä, joka koskee liikenneturvallisuuteen olennaisesti vaikuttavia liikennerikkomuksia. Seuraavat neljä yleisintä rikkomusta aiheuttavat 75 prosenttia tieliikennekuolemista:

1. Ylinopeus

2. Punaista päin ajaminen

3. Turvavyön kiinnittämättä jättäminen

4. Rattijuopumus.

Lisäksi ehdotuksessa mainitaan seuraavat rikkomukset:

5. Huumausaineiden vaikutuksen alaisena ajaminen

6. Kypärän käytön laiminlyönti

7. Hätäkaistan sääntöjenvastainen käyttö

8. Matkapuhelimen sääntöjenvastainen käyttö ajaessa.

Miten direktiivi toimii?

Ehdotettujen sääntöjen perusteella eurooppalainen kuljettaja voitaisiin tunnistaa ja saattaa siten edesvastuuseen rikkomuksesta, johon hän on syyllistynyt jossakin muussa jäsenvaltiossa kuin siinä, jossa hänen ajoneuvonsa on rekisteröity. Uusien sääntöjen nojalla voidaan ottaa käyttöön sähköinen tiedonvaihtoverkko, joka mahdollistaa tarvittavien tietojen vaihdon rikoksentekomaan ja auton rekisteröintimaan välillä. Kun autonomistajan nimi ja osoite on saatu selville, hänelle lähetetään direktiiviehdotuksessa esitetyn mallin mukainen ilmoitus rikkomuksesta.

Liikennerikkomuksen johdosta langetettavista seuraamuksista päättää se jäsenvaltio, jossa rikkomus on tapahtunut (rikkomusjäsenvaltio). Direktiivillä ei yhdenmukaisteta rikkomustyyppejä eikä rikkomukseen liittyviä seuraamuksia. Sekä rikkomustyyppien että seuraamusten suhteen sovelletaan siis edelleen rikkomusjäsenvaltion kansallisen lainsäädännön mukaisia sääntöjä.

Mitä seuraavaksi?

Lainsäädäntöehdotusten on saatava Euroopan parlamentin hyväksyntä ennen kuin ne voidaan vahvistaa laiksi. Jäsenvaltioilla on sen jälkeen kaksi vuotta aikaa saattaa EU:n säädös osaksi kansallista lainsäädäntöään ennen kuin se tulee voimaan (mahdollisesti vuoteen 2013 mennessä).

Tausta:

Tieliikenneturvallisuutta koskevalla EU:n toimintaohjelmalla, joka lanseerattiin heinäkuussa 2010 vuodeksi 2011–2020, pyritään vähentämään tieliikennekuolemien määrä puoleen vuoteen 2020 mennessä. Ohjelmaa koskevia tarkempia tietoja ja maakohtaisia tilastoja tieliikennekuolemista löytyy asiakirjoista (IP/10/970 and MEMO/10/343).

http://ec.europa.eu/transport/roadsafety/index_en.htm

MEMO/10/642


Side Bar