Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/1646

Bruxelles, den 2. december 2010

Trafiksikkerhed: EU slår hårdt ned på bilister, der overtræder færdselsreglerne i udlandet

Bilisterne vil blive straffet for overtrædelser af færdselsreglerne, der sker i udlandet, bl.a. de fire "store dræbere", som ligger til grund for 75 % af alle trafikofre, nemlig for høj hastighed, køre over for rødt, manglende brug af sikkerhedssele og spirituskørsel. Det indgik EU's transportministre en aftale om ved et møde i Bruxelles i dag.

Kommissionens næstformand med ansvar for transport, Siim Kallas, udtalte: "Der er tre gange højere sandsynlighed for, at en bilist, der kører i udlandet, overtræder en færdselsregel end en bilist, der bor i det pågældende land. Mange tror tilsyneladende, at når de er i udlandet, så gælder reglerne ikke længere for dem. Mit budskab er, at reglerne gælder, og at vi nu vil begynde at anvende dem."

EU-tal viser, at udenlandske bilister tegner sig for 5 % af trafikken, men for 15 % af hastighedsovertrædelserne. De fleste overtrædelser af færdselsreglerne straffes ikke, fordi landene ikke kan følge overtrædelsen op over for bilisterne, når de vender tilbage til deres hjemland.

Forslagene

Direktivforslaget om håndhævelse af trafiksikkerheden på tværs af grænserne har til formål at rette op på denne situation. Ministrene er blevet enige om en aftaletekst, der er målrettet mod de overtrædelser af færdselsreglerne, der har kritisk betydning for trafiksikkerheden, herunder også de fire "store dræbere", som ligger til grund for 75 % af antallet af trafikofre:

1. hastighedsovertrædelser

2. undladelse af at stoppe for rødt

3. manglende brug af sikkerhedssele

4. spirituskørsel

samt

5. kørsel i narkotikapåvirket tilstand

6. manglende brug af styrthjelm

7. ulovlig brug af nødsporet

8. ulovlig brug af mobiltelefon under kørsel.

Hvordan fungerer det?

Forslagene giver mulighed for at identificere bilister fra EU og dermed retsforfølge dem for overtrædelser af færdselsreglerne begået i en anden medlemsstat end den, hvor deres bil er indregistreret. Rent praktisk oprettes der ved de nye regler et elektronisk dataudvekslingsnet, hvorigennem de nødvendige data kan udveksles mellem det land, hvor overtrædelsen blev begået, og det land, hvor bilen er indregistreret. Når ejerens navn og adresse er kendt, sendes der en overtrædelsesmeddelelse til ejeren. Direktivforslaget indeholder en model for denne overtrædelses­meddelelse.

Det vil være op til den medlemsstat, hvor overtrædelsen er begået, at afgøre, hvorledes den skal følges op. Direktivet harmoniserer ikke hverken overtrædelsens art eller sanktionerne. Så det er reglerne i den medlemsstat, hvor overtrædelsen er begået, der i henhold til dens nationale ret fortsat finder anvendelse på både overtrædelsens art og sanktionerne.

Hvad sker der herefter?

Lovforslagene skal godkendes af medlemmerne af Europa-Parlamentet ved en afstemning, inden de bliver til lov. Medlemsstaterne har derefter en 2-års frist til at gennemføre EU-lovgivningen, inden den træder i kraft, muligvis i 2013.

Baggrund:

EU's handlingsprogram for trafiksikkerheden for 2011-2010, som blev søsat i juli 2010, sigter mod at halvere antallet af trafikofre senest i 2020. For nærmere oplysninger om programmet og landestatistikker for antallet af trafikofre, se (IP/10/970 og MEMO/10/343).

http://ec.europa.eu/transport/roadsafety/index_en.htm

MEMO/10/642


Side Bar