Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/1646

V Bruselu dne 2. prosince 2010

Bezpečnost silnic: pro řidiče, kteří se v zahraničí dopouštějí dopravních přestupků, chystá EU tvrdé postihy

Řidiči budou v budoucnu trestáni za dopravní přestupky, kterých se dopustí v zahraničí. Ministři dopravy EU se na dnešním zasedání v Bruselu dohodli, že tresty se budou týkat čtyřech „velkých zabijáků“, kteří způsobují 75 % tragických silničních nehod: překročení povolené rychlosti, průjezd světelné křižovatky na červenou, nedodržení povinnosti použít bezpečnostní pásy a řízení pod vlivem alkoholu.

Místopředseda Evropské komise Siim Kallas, odpovědný za dopravu, uvedl: „Pravděpodobnost, že se zahraniční řidič dopustí přestupku, je třikrát vyšší, než u řidiče domácího. Mnoho lidí se domnívá, že překročením hranic pro ně pravidla přestávají platit. Chci jim vzkázat, že se mýlí a že nyní je uplatníme i na ně."

Z číselných údajů EU vyplývá, že zahraniční řidiči se podílí na 5 % silničního provozu, avšak na přestupcích spočívajících v nepřiměřené rychlosti zhruba 15 %. Většina z nich zůstane nepotrestána, protože země, v nichž došlo k přestupku, nejsou schopny řidiče po jejich návratu domů stíhat.

Návrhy

Návrh směrnice o přeshraničním prosazování právních předpisů v oblasti bezpečnosti silničního provozu se snaží o nápravu této situace. Ministři se dohodli na znění, jež se zaměřuje na dopravní přestupky s klíčovým významem pro silniční bezpečnost, včetně čtyřech přestupků, které jsou u zrodu 75 % smrtelných nehod:

1. nepřiměřená rychlost,

2. nezastavení vozidla na červenou,

3. nezapnuté bezpečnostní pásy,

4. řízení pod vlivem alkoholu

a rovněž

5. řízení pod vlivem návykových látek,

6. nepoužití ochranné přílby,

7. nezákonné použití pruhu pro průjezd vozidel s právem přednostní jízdy,

8. nezákonné použití mobilního telefonu při řízení.

Jak to bude fungovat?

Návrh umožní, aby byla zjištěna totožnost řidičů a ti pak byli stíháni za přestupky, jichž se dopustí v jiném členském státu, než je stát, kde je vozidlo registrováno. Z praktického hlediska umožní nová pravidla zřízení elektronické sítě pro výměnu nezbytných údajů mezi zemí, kde došlo k přestupku, a zemí, kde je vozidlo registrováno. Po zjištění jména a adresy vlastníka vozidla mu bude zasláno oznámení o přestupku, jehož vzor je uveden v navrhované směrnici.

O dalším postupu ve věci rozhodne členský stát přestupku (tedy stát, kde byl přestupek spáchán). Směrnice neharmonizuje ani povahu přestupků ani sankce za ně ukládané. Na obojí se nadále uplatní vnitrostátní předpisy členského státu přestupku.

Co bude následovat?

Aby se legislativní návrhy staly platným právem, musí je schválit poslanci Evropského parlamentu. Členské státy pak budou mít dvouleté období na to, aby do svého vnitrostátního práva provedly právní předpisy EU před jejich vstupem v platnost, k němuž pravděpodobně dojde do roku 2013.

Souvislosti

Cílem akčního programu pro bezpečnost silničního provozu EU na období 2011– 2020, jenž byl zahájen v červenci 2010, je snížit do roku 2020 počet smrtelných nehod o polovinu. Více informací o podrobnostech tohoto programu a statistiky úmrtí na silnicích v jednotlivých zemích naleznete v dokumentech IP/10/970 a MEMO/10/343 a na této internetové stránce:

http://ec.europa.eu/transport/roadsafety/index_cs.htm

MEMO/10/642


Side Bar