Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/1646

Брюксел, 2 декември 2010 г.

Безопасност по пътищата: мерки на ЕС срещу водачи, извършили пътнотранспортни нарушения в чужбина

Съгласно споразумение, постигнато днес в Брюксел от министрите на транспорта на ЕС, водачите ще бъдат наказвани за пътнотранспортни нарушения, които са извършили в чужбина. Това включва четирите основни причини за смъртни случаи на пътя, на които се дължат 75 % от всички жертви — превишената скорост, неспирането на светофар, неизползването на предпазен колан и шофирането в нетрезво състояние.

Заместник-председателят на Европейската комисия Сийм Калас, отговарящ за транспорта, заяви: „Има три пъти по-голяма вероятност нарушение да извърши чуждестранен водач, отколкото местен водач. Много хора изглежда мислят, че когато отидат в чужбина, за тях няма правила. Моето послание към тези хора е, че правила има и ние ще ги прилагаме.“

Данните за ЕС сочат, че делът на чуждестранните водачи в общия трафик е 5 %, а делът на извършените от тях нарушения за превишена скорост — около 15 % от всички нарушения за превишена скорост. Повечето от тези нарушения остават ненаказани, тъй като държавите не могат да преследват водачите след завръщането им у дома.

Предложенията

Предложението за директива относно трансграничното правоприлагане в областта на безопасността по пътищата има за цел тази ситуация да се поправи. Министрите постигнаха съгласие по текст, в който се засягат пътнотранспортните нарушения с най-голямо въздействие върху пътната безопасност, включително четирите основни причини за смъртни случаи на пътя, на които се дължат 75 % от всички жертви:

1. движението с превишена скорост,

2. неспирането на светофар,

3. неизползването на предпазен колан,

4. шофирането в нетрезво състояние,

както и

5. шофирането под влияние на наркотични вещества,

6. неизползването на обезопасителна каска,

7. незаконното използване на аварийното платно,

8. незаконното използване на мобилен телефон по време на шофиране.

Как на практика ще се осъществят мерките?

Предложенията ще дадат възможност за разкриване и преследване на водачи от ЕС за нарушения, извършени от тях в държава-членка, различна от тази, в която е регистрирана колата им. На практика новите правила ще позволят въвеждането на електронна мрежа за обмен на данни, чрез която ще се даде възможност за обмен на необходимите данни между държавата, в която е извършено нарушението, и държавата, в която е регистрирана колата. След като се установят името и адресът собственика, ще му бъде изпратено уведомление за нарушението по модела, определен в предложената директива.

От държавата-членка, в която е извършено пътнотранспортното нарушение, ще зависи да вземе решение за последващи действия във връзка с това нарушение. Директивата не хармонизира нито характера на нарушенията, нито наказанията за тях. В този смисъл, както по отношение на характера на нарушенията, така и по отношение на наказанията за тях, продължават да се прилагат правилата, посочени в националното законодателство на държавата-членка, в която е извършено нарушението.

Какво предстои?

Преди да станат закон, законодателните предложения трябва да бъдат одобрени чрез гласуване от депутатите в Европейския парламент. След това държавите-членки разполагат с две години, за да транспонират законодателството на ЕС преди то да влезе в сила, вероятно към 2013 г.

История на досието

Програмата за действие на ЕС за безопасност по пътищата за 2011—2020 г., чието начало бе дадено през юли 2010 г., има за цел до 2020 г. броят на смъртните случаи по пътищата да се намали наполовина. За повече информация относно елементите на програмата в подробности, както и относно статистиката за смъртните случаи по пътищата вж. (IP/10/970 и MEMO/10/343)

http://ec.europa.eu/transport/roadsafety/index_en.htm

MEMO/10/642


Side Bar