Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/1644

Bruselj, 2 december 2010

Raziskave: Z OpenAIRE do dostopa do znanstvenih raziskav EU

Raziskovalci, podjetja in državljani EU lahko preko prosto dostopne infrastrukture za evropske raziskave (Open Access Infrastructure for Research in Europe – OpenAIRE), ki jo je Evropska komisija vzpostavila danes na univerzi v belgijskem Gentu, brezplačno dostopajo do člankov o raziskavah, ki jih je financirala EU. OpenAIRE bo prek interneta z mrežo odprtih zbirk zagotovil brezplačni dostop do del, ki so jih objavili znanstveniki, ki so prejeli sredstva Sedmega okvirnega programa (7OP) in Evropskega raziskovalnega sveta (ERC), zlasti na področju zdravja, energije, okolja, informacijskih in komunikacijskih tehnologij, raziskovalnih infrastruktur ter humanističnih in družbenih ved. To je pomemben korak proti popolnemu in odprtemu dostopu do znanstvenih člankov, ki bo na primer bolnikom z redkimi boleznimi omogočil dostop do najnovejših rezultatov zdravstvenih raziskav, znanstveniki pa bodo lahko v realnem času dostopali do najnovejših informacij o novostih s svojega področja. Razvoj raziskovalnih infrastruktur in e-infrastruktur, vključno z infrastrukturami za objavo rezultatov znanstvenih raziskav, ki naj bi povečale evropsko konkurenčnost, je prednostna naloga tako Evropske digitalne agende (glej IP/10/581, MEMO/10/199 in MEMO/10/200) kot pobude za Unijo inovacij (glej IP/10/1288 in MEMO/10/473).

Neelie Kroes, podpredsednica Evropske komisije, pristojna za digitalno agendo, je dejala: „Vzpostavitev infrastrukture OpenAIRE je zelo konkreten korak v smeri izmenjave rezultatov raziskav, ki jih financira EU. Takšna izmenjava bo koristila vsem. Znanstvene informacije lahko naše življenje spremenijo na bolje, zato so predragocene, da bi ostale skrite. Poleg tega ima vsak državljan EU pravico, da dostopa do znanja, ki je bilo pridobljeno s pomočjo javnih sredstev, in da ga uporablja.“

Komisarka za raziskave, inovacije in znanost Máire Geoghegan-Quinn je dejala: „Znanstveniki potrebujejo dostop do rezultatov raziskav, če naj na področjih, na katere se raziskave nanašajo, povečajo potencial za nadaljnje delo. Posamezni sektorji, in zlasti MSP, morajo vedeti, kje lahko najdejo rezultate raziskav, če naj na njihovi podlagi ustvarjajo delovna mesta in izboljšajo kakovost življenja. OpenAIRE bo pomembno prispeval k izboljšanju izmenjav znanstvenega znanja v Evropi in tako k razvoju resnične Unije inovacij.“

Vsako leto je na svetovni ravni v 25 000 strokovno pregledanih revijah in v okviru konferenc objavljenih okoli 2,5 milijona raziskovalnih člankov. Trenutno je samo 15–20 % teh člankov na voljo v prosto dostopnih zbirkah ali prosto dostopnih revijah. Do ostalih je možno dostopati samo, če plačamo posamezni članek ali se naročimo na publikacijo. Infrastruktura OpenAIRE, ki jo financira EU in je bila vzpostavljena danes na univerzi v belgijskem Gentu, bi lahko slej ko prej zagotovila prost dostop do vseh znanstvenih objav in podatkov, ki jih prispevajo raziskovalci, ki prejemajo sredstva Sedmega okvirnega programa (7OP), vključno z znanstveniki ki prejemajo sredstva Evropskega raziskovalnega sveta. Od začetka 7OP leta 2007 je bilo financiranih okoli 10 000 projektov.

V skladu s pogoji, ki veljajo za sredstva iz 7OP, morajo raziskovalci s področja zdravja, energije, okolja, informacijskih in komunikacijskih tehnologij, raziskovalnih infrastruktur ter humanističnih in družbenih ved, ki prejemajo sredstva EU, celotno besedilo objavljenih raziskav naložiti v prosto dostopno zbirko, s čimer zagotovijo stalen dostop do dokumentov kjer koli po svetu. To predstavlja okoli 20 % vseh projektov, financiranih v okviru 7OP. Raziskovalci z ostalih področij se lahko prav tako odločijo, da bodo svoja besedila naložili v prosto dostopno zbirko.

Projekt lahko vodi tudi v nove načine indeksiranja, anotacije, naročanja in povezovanja rezultatov raziskav ter nove metode za avtomatizacijo teh postopkov. To bi lahko poleg informacijske infrastrukture, ki jo zagotavlja OpenAIRE, spodbudilo razvoj novih storitev. V okviru projekta je v 27 evropskih državah na voljo služba za pomoč uporabnikom, ki je sestavljena iz mreže strokovnjakov in portala z orodji, ki raziskovalcem pomaga, da dajo svoje članke na voljo preko interneta.

Ozadje

OpenAIRE se je razvil iz pilotne pobude Evropske komisije o prostem dostopu, ki se je začela izvajati avgusta 2008. Pri projektih 7. okvirnega programa je treba strokovno pregledane članke objaviti v internetnih zbirkah in zagotoviti prost dostop v 6 do 12 mesecih po objavi (odvisno od tematskega področja).

OpenAIRE dopolnjuje ostale znanstvene infrastrukture, ki jih financira EU, kot je omrežje GÉANT (IP/10/1448), ki evropskim znanstvenikom omogoča dostop do visokohitrostnega omrežja za raziskovalce, in PRACE (IP/10/706), ki razvija visoko zmogljivo računalništvo za zelo zahtevne aplikacije. Rezultate in poročila o raziskavah, ki jih je financirala EU, lahko najdete na strani Službe Skupnosti za informacije o raziskavah in razvoju CORDIS.

Več informacij o infrastrukturi OpenAIRE najdete na: http://www.openaire.eu/.


Side Bar