Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

IP/10/1644

Brussel, 2 december 2010

Onderzoek: OpenAIRE opent toegang tot EU-wetenschapsresultaten

EU-onderzoekers, -ondernemingen en –burgers krijgen gratis vrije toegang tot papers over de resultaten van door de EU gefinancierd onderzoek dankzij OpenAIRE (Open Access Infrastructure for Research in Europe, vrij toegankelijke infrastructuur voor onderzoek in Europa), die vandaag door de Europese Commissie aan de Belgische Gentse universiteit is opgestart. OpenAIRE levert een netwerk van open bewaarplaatsen en gratis onlinetoegang tot kennis die, met name op het gebied van gezondheid, energie, milieu, onderdelen van de informatie- en communicatietechnologie en onderzoeksinfrastructuren, menswetenschappen, geesteswetenschappen en natuurwetenschap in de maatschappij) voortgebracht wordt door wetenschappers die subsidie ontvangen uit het Zevende Kaderprogramma (KP7) en van de Europese Onderzoeksraad (ERC). Dit is een belangrijke stap naar volledige en open toegang tot wetenschappelijke papers, wat bijvoorbeeld kan inhouden dat patiënten met een zeldzame ziekte toegang krijgen tot de jongste resultaten van medisch onderzoek of wetenschappers realtime updates over ontwikkelingen op hun gebied krijgen. Het ontwikkelen van onderzoeksinfrastructuren en e-infrastructuren, waaronder voor wetenschappelijke onderzoeksresultaten, om Europa's concurrentievermogen te vergroten, is een prioriteit van zowel de Digitale Agenda voor Europa (zie IP/10/581, MEMO/10/199 en MEMO/10/200) als van het initiatief Innovatie-Unie (zie IP/10/1288 en MEMO/10/473).

Neelie Kroes, vicevoorzitter van de Europese Commissie voor de Digitale Agenda: "Het opstarten van OpenAIRE is een zeer concrete, tot wederzijds voordeel strekkende, stap naar het delen van de resultaten van het door de EU gefinancierde onderzoek. Wetenschappelijke informatie kan ons leven ten goede veranderen – zij is te kostbaar om te worden weggesloten. Bovendien heeft elke EU-burger het recht kennis die met overheidssubsidie is voortgebracht te raadplegen en te benutten.

Máire Geoghegan-Quinn, commissaris voor Onderzoek, innovatie en wetenschap: "Wetenschappers dienen toegang te hebben tot onderzoeksresultaten willen zij het potentieel van verdere werkzaamheden op dezelfde gebieden maximaliseren. De industrie, niet het minst de kmo's, moeten weten waar onderzoeksresultaten te vinden zijn willen zij erop kunnen voortbouwen om banen te creëren en de levenskwaliteit te verbeteren. OpenAIRE zal een belangrijke bijdrage zijn tot het verbeteren van de verspreiding van wetenschappelijke kennis in Europa en aldus tot het ontwikkelen van een echte Innovatie-Unie."

Jaarlijks worden wereldwijd zo'n 2,5 miljoen onderzoeksartikelen gepubliceerd in 25 000 collegiaal getoetste tijdschriften en conferentiehandelingen. Momenteel is maar 15% à 20% van die artikelen beschikbaar in vrij toegankelijke bewaarplaatsen of vrij toegankelijke tijdschriften. De resterende artikelen zijn alleen toegankelijk via systemen waarbij men betaalt om één artikel te lezen of een betaalabonnement op de publicatie neemt. De vandaag aan de Belgische Gentse universiteit opgestarte door de EU gefinancierde OpenAIRE-infrastructuur zou uiteindelijk de toegang kunnen openen tot alle wetenschappelijke papers en gegevens die worden voortgebracht door onderzoekers die uit het Zevende Kaderprogramma voor onderzoek (KP7) van de EU gefinancierd worden, onder wie wetenschappers die subsidie ontvangen via de Europese Onderzoeksraad (ERC), en daarbuiten. Sinds het begin van KP7 in 2007 zijn zo'n 10 000 projecten gefinancierd.

Onder de voorwaarden van hun KP7-subsidies zullen onderzoekers die EU-financiering ontvangen voor onderzoek op het gebied van gezondheid, energie, milieu, informatie- en communicatietechnologie, onderzoeksinfrastructuren, menswetenschappen, geesteswetenschappen en natuurwetenschap in de maatschappij de volledige tekst van hun onderzoekspublicaties moeten deponeren bij een vrij toegankelijke bewaarplaats waar deze wereldwijd permanent beschikbaar zullen worden gesteld. Het gaat hier om zo'n 20% van alle uit KP7 gefinancierde projecten. Ook onderzoekers op andere terreinen kunnen ervoor kiezen hun teksten in de vrij toegankelijke bewaarplaats beschikbaar te stellen.

Het project zou ook kunnen leiden tot nieuwe manieren van indexeren, annoteren, bestellen en koppelen van onderzoeksresultaten – en nieuwe methoden om dit alles te automatiseren. Hieruit zouden bovenop de informatie-infrastructuur die OpenAIRE levert diensten kunnen ontstaan. In het kader van het project wordt in 27 Europese landen een helpdesk gerund die bestaat uit een netwerk van deskundigen en een portaal van tools waarmee onderzoekers worden geholpen hun artikelen online beschikbaar te stellen.

Achtergrond

OpenAIRE is ontstaan uit een in augustus 2008 opgestart proefinitiatief inzake open toegang van de Europese Commissie. Voor uit KP7 gefinancierde projecten wordt gevraagd collegiaal getoetste papers bij onlinebewaarplaatsen te deponeren en deze binnen 6 of 12 maanden na publicatie vrij toegankelijk te maken afhankelijk van het thematische gebied.

OpenAIRE completeert andere door de EU gefinancierde onderzoeksinfrastructuren zoals GÉANT (IP/10/1448), die Europese wetenschappers voorziet van een hogesnelheidsonderzoeksnetwerk, en PRACE (IP/10/706), die supercomputercapaciteit voor zeer veeleisende toepassingen ontwikkelt. Resultaten en rapporten over door de EU gefinancierd onderzoek zijn ook te vinden op CORDIS, de communautaire informatiedienst inzake onderzoek en ontwikkeling.

Meer informatie over OpenAIRE is te vinden op http://www.openaire.eu/.


Side Bar