Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/1644

Bryssel 2. joulukuuta 2010

OpenAIRE tuo EU:n tieteelliset tutkimustulokset kaikkien saataville

Euroopan komission tänään Gentin yliopistossa Belgiassa käynnistämä OpenAIRE (Open Access Infrastructure for Research in Europe) avaa EU:n tutkijoille, yrityksille ja kansalaisille vapaan pääsyn EU:n rahoittamiin tutkimuksiin. OpenAIRE tarjoaa avoimista kokoelmista muodostuvan verkoston, joka mahdollistaa seitsemännen puiteohjelman ja Euroopan tutkimusneuvoston rahoitusta saaneiden tutkijoiden työhön perustuvan tiedon vapaan sähköisen saatavuuden erityisesti terveyden, energian, ympäristön, tieto- ja viestintäteknologian eräiden osa-alueiden, tutkimusinfrastruktuurien sekä yhteiskuntatieteiden, humanististen tieteiden sekä tieteen ja yhteiskunnan vuorovaikutukseen liittyvien kysymysten alalta. Tämä on merkittävä askel kohti tutkimustulosten avointa saatavuutta, ja voi mahdollistaa esimerkiksi sen, että harvinaisista sairauksista kärsivät potilaat saavat käyttöönsä lääketieteen uusimpia tutkimustuloksia, tai tarjota tutkijoille reaaliaikaista tietoa tutkimusalan uusimmasta kehityksestä. Tutkimusinfrastruktuurien ja sähköisten infrastruktuurien kehittäminen, myös tieteellisen tutkimuksen tuloksia varten, on yksi sekä Euroopan digitaalistrategian (ks. IP/10/581, MEMO/10/199 ja MEMO/10/200) että innovaatiounionia koskevan aloitteen (ks. IP/10/1288 ja MEMO/10/473) painopisteistä.

”OpenAIRE on hyvin konkreettinen edistysaskel EU:n rahoittaman tutkimuksen tulosten jakamisessa meidän kaikkien hyväksi” sanoi digitaalistrategiasta vastaava Euroopan komission varapuheenjohtaja Neelie Kroes ja jatkoi: ”Tieteellistä tietoa ei pidä piilottaa, sillä se voi auttaa parantamaan meidän kaikkien elämää. Lisäksi kaikilla EU:n kansalaisilla on oikeus saada käyttöönsä julkisin varoin tuotettua tietoa”.

Tutkimuksesta ja innovoinnista vastaava komissaari Máire Geoghegan-Quinn puolestaan totesi: Tutkijoiden on voitava saada tutkimustuloksia käyttöönsä, jotta he voivat hyödyntää saman alan jatkotutkimuksen kaikkia mahdollisuuksia. Elinkeinoelämän ja varsinkin pk-yritysten on työpaikkojen luomiseksi ja elämänlaadun parantamiseksi tarpeen tietää, mistä hyödyntämiskelpoisia tutkimustuloksia löytyy. OpenAIRE auttaa merkittävästi parantamaan tieteellisen tiedon levittämistä Euroopassa ja siten kehittämään todellista innovaatiounionia.

Noin 25 000 vertaisarvioiduissa tieteellisessä aikakauslehdessä ja konferenssijulkaisussa julkaistaan maailmanlaajuisesti vuosittain noin 2,5 miljoonaa tutkimusartikkelia. Nykyisin vain 15–20 prosenttia niistä on saatavilla julkisissa kokoelmissa tai vapaasti saatavilla olevissa julkaisuissa. Muut ovat saatavilla vain maksusta tai tilauksesta. Gentin yliopistossa Belgiassa tänään julkistettu EU:n rahoittama OpenAIRE voi aikanaan avata pääsyn kaikkiin tieteellisiin tutkimuksiin ja tietoihin, jotka ovat lähtöisin EU:n seitsemännen tutkimuspuiteohjelman rahoitusta ja Euroopan tutkimusneuvoston saaneilta tutkijoilta ja muiltakin tutkijoilta. Seitsemännestä puiteohjelmasta on sen aloittamisesta vuonna 2007 lähtien myönnetty rahoitusta noin 10 000 hankkeeseen.

Puiteohjelman sääntöjen mukaan tutkijoiden, jotka saavat EU:n rahoitusta terveyden, energian, ympäristön, tieto- ja viestintäteknologian, tutkimusinfrastruktuurien, yhteiskuntatieteiden ja humanististen tieteiden alalla sekä tiede ja yhteiskunta -aihepiiriin liittyvillä aloilla, olisi luovutettava koko tutkimusjulkaisunsa avoimeen kokoelmaan, jonka sisältö on maailmanlaajuisesti ja pysyvästi saatavilla. Tällaisten tutkimusten osuus on noin 20 prosenttia kaikista seitsemännestä puiteohjelmasta rahoitetuista hankkeista. Myös muiden alojen tutkijat voivat antaa tutkimuksensa saataville avoimeen kokoelmaan.

Hanke voisi myös auttaa luomaan uusia tapoja tutkimustulosten indeksointiin, kommentointiin, tilaamiseen ja linkittämiseen sekä uusia menetelmiä näiden toimintojen automatisoimiseksi. Tämä voisi käynnistää uusien palvelujen kehittymisen OpenAIREn tarjoaman tietoinfrastruktuurin pohjalta. Hankkeeseen kuuluu 27 EU-maata kattava neuvontapalvelu, joka koostuu asiantuntijaverkostosta ja portaalista, josta tutkijat löytävät apuvälineitä tutkimusartikkelien tallentamiseksi verkkoon.

Tausta

OpenAIRE perustuu avointa saatavuutta koskevaan Euroopan komission pilottihankkeeseen, joka aloitettiin elokuussa 2008. EU:n seitsemännestä puiteohjelmasta rahoitetuilta hankkeilta pyydetään vertaisarvioituja tutkimuksia sähköisiin kokoelmiin ja tutkimusten asettamista yleisesti saataville tutkimusalasta riippuen 6–12 kuukauden kuluessa niiden julkaisemisesta.

OpenAIRE täydentää muita EU-rahoitteisia tutkimusinfrastruktuureja, joita ovat esimerkiksi GÉANT (IP/10/1448), joka tarjoaa eurooppalaisille tutkijoille nopean tutkimusverkon, sekä PRACE (IP/10/706), joka koskee suurteholaskentavalmiuksien kehittämistä erityisen vaativia sovelluksia varten. EU:n rahoittamia tutkimuksia ja niiden tuloksia esitellään myös yhteisön tutkimuksen ja kehittämisen CORDIS-tietopalvelussa.

Lisätietoja OpenAIREsta on osoitteessa http://www.openaire.eu/.


Side Bar