Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

IP/10/1644

V Bruselu dne 2. prosince 2010

Výzkum: iniciativa OpenAIRE přináší přístup k výsledkům vědeckého výzkumu EU

Výzkumníci, podniky a občané EU mohou mít nyní bezplatný a volný přístup k dokumentům o výzkumu financovaném EU díky infrastruktuře OpenAIRE (Open Access Infrastructure for Research in Europe – infrastruktura pro otevřený přístup k výsledkům výzkumu v Evropě), jejíž provoz dnes Komise zahájila na univerzitě v belgickém Ghentu. Infrastruktura poskytne síť volně přístupných archivů a nabídne on-line přístup zdarma ke znalostem, které vyprodukovali vědci na základě grantů ze sedmého rámcového programu (7. RP) a od Evropské rady pro výzkum (ERV). Jedná se zejména o oblasti zdraví, energie, životního prostředí, části oblastí informačních a komunikačních technologií a výzkumných infrastruktur, a dále společenských věd, humanitních věd a vědy ve společnosti. Tato iniciativa představuje významný krok k plnému a otevřenému přístupu k vědeckým dokumentům, díky němuž by se například pacienti se vzácným onemocněním mohli informovat o výsledcích nejnovějšího lékařského výzkumu a vědci by si zde mohli vyhledat aktuální informace o svém oboru v reálném čase. Rozvoj výzkumných infrastruktur a e-infrastruktur (včetně těch, které jsou zaměřeny na výsledky vědeckého výzkumu) za účelem podpoření evropské konkurenceschopnosti je prioritou Digitální agendy pro Evropu (viz IP/10/581, MEMO/10/199 a MEMO/10/200) i iniciativy Unie inovací (viz IP/10/1288 a MEMO/10/473).

Místopředsedkyně Evropské komise odpovědná za digitální agendu Neelie Kroesová k tomu uvedla: „Zahájení infrastruktury OpenAIRE představuje velmi konkrétní krok ke sdílení výsledků výzkumu financovaného z prostředků EU ku prospěchu nás všech. Vědecké informace mohou náš život zlepšit, a byla by proto škoda tohoto potenciálu nevyužít. Každý občan EU má kromě toho právo na přístup ke znalostem, které vznikly s pomocí veřejných fondů, a na jejich využívání.“

Máire Geoghegan-Quinnová, komisařka pro výzkum, inovace a vědu, uvedla: „Vědci potřebují přístup k výsledkům výzkumu, aby mohli maximalizovat potenciál budoucí práce v daných oblastech. Průmysl, zejména malé a střední podniky, potřebují vědět, kde naleznou výsledky výzkumu, pokud na nich mají dále stavět, vytvářet pracovní příležitosti a zlepšovat kvalitu života. Iniciativa OpenAIRE bude důležitým příspěvkem ke zlepšení oběhu vědeckých znalostí v Evropě a k rozvoji skutečné Unie inovací.“

Ve 25 000 odborných časopisech a sbornících z konferencí je každoročně na celém světě zveřejňováno kolem 2,5 milionu článků o výzkumu. Pouze 15–20 % z nich je v současnosti k dispozici ve volně přístupných archivech nebo v časopisech s otevřeným přístupem. Zbytek je dostupný jen prostřednictvím programů, kdy zájemce za přečtení článku musí zaplatit, nebo po uhrazení předplatného za odběr publikace. Infrastruktura OpenAIRE pro otevřený přístup k výsledkům výzkumu financovaného z prostředků EU, která byla dnes na univerzitě v belgickém Ghentu zahájena, by mohla v pozdější fázi zpřístupnit všechny vědecké dokumenty a údaje vytvořené vědci za pomoci financí sedmého rámcového programu EU pro výzkum (7. RP), a to i vědci, kteří získali granty prostřednictvím Evropské rady pro výzkum (ERV), a dalších zdrojů. Od roku 2007, kdy byl 7RP zahájen, bylo finančně podpořeno asi 10 000 projektů.

Výzkumníci, kteří dostanou k dispozici finanční prostředky z fondů EU v oblasti zdraví, energie, životního prostředí, informačních a komunikačních technologií, výzkumných infrastruktur, společenských věd, humanitních věd a vědy ve společnosti, by podle podmínek uvedených v grantech 7. RP měli uložit plné znění svých vědeckých publikací do volně přístupného archivu, aby byly permanentně k dispozici zájemcům po celém světě. Toto opatření se vztahuje přibližně na 20 % všech projektů financovaných 7. RP. Badatelé v ostatních oborech se mohou rovněž rozhodnout, že dají své texty k dispozici ve volně přístupném archivu.

Projekt by mohl rovněž vést k novým způsobům indexování, uspořádání a propojování výsledků výzkumu a k novým metodám, které by celý postup zautomatizovaly. To vše by kromě informační infrastruktury, kterou OpenAIRE nabízí, mohlo být impulsem pro rozvoj nových služeb. Součástí projektu je asistenční služba ve 27 evropských zemích sestávající ze sítě odborníků a portálu s nástroji, které výzkumníkům pomohou zpřístupnit jejich články on-line.

Souvislosti

Iniciativa OpenAIRE vznikla z pilotní iniciativy Evropské komise „Volný přístup“, která byla zahájena v srpnu 2008. Odborné dokumenty vypracované během projektů financovaných 7. RP se mají uložit v on-line archivech a v závislosti na tematické oblasti zpřístupnit veřejnosti do 6 nebo 12 měsíců po zveřejnění.

Iniciativa představuje doplněk jiných výzkumných infrastruktur financovaných EU, jako je GÉANT (IP/10/1448), která evropským vědcům nabízí vysokorychlostní síť pro výzkum, a PRACE (IP/10/706), což je iniciativa vyvíjející supervýkonné počítače pro vysoce náročné aplikace. Výsledky a zprávy týkající se výzkumu financovaného EU jsou rovněž k dispozici na stránkách informační služby Společenství pro výzkum a vývoj CORDIS.

Další informace o OpenAIRE jsou k dispozici na stránce http://www.openaire.eu/.


Side Bar