Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/1644

Брюксел, 2 декември 2010 г.

Научни изследвания: OpenAIRE предоставя достъп до научните постижения на ЕС

OpenAIRE (от англ. Open Access Infrastructure for Research in Europe), инфраструктура от свободно достъпни информационни хранилища, чието начало Европейската комисия обяви днес в университета в белгийския град Гент, ще предостави на учените, бизнеса и гражданите на ЕС свободен и безплатен достъп онлайн до финансираните от ЕС научно-изследователски материали и по-специално до резултатите на учените, получили финансиране по Седмата рамкова програма (7РП) и Европейския съвет за научни изследвания (ЕЦНИ), в областта на здравето, енергията, околната среда, информационните и комуникационните технологии, научно-изследователските инфраструктури, социалните науки, хуманитарните дисциплини и науката в обществото. Това е важна стъпка към реализирането на пълен и свободен достъп до научно-изследователските материали, който би могъл например да позволи на страдащите от редки заболявания да се запознаят с последните постижения на медицината, а на учените да получат актуална информация за новостите в тяхната област. Разгръщането на научно-изследователските и електронните инфраструктури, включително предназначените за оповестяване на научните резултати, е приоритет както на Програмата в областта на цифровите технологии за Европа (Digital Agenda for Europe) (вж. IP/10/581, MEMO/10/199 и MEMO/10/200), така и на инициативата „Съюз за иновации“ (вж. IP/10/1288 и MEMO/10/473), тъй като по този начин се засилва европейската конкурентоспособност.

Нели Крус, заместник-председател на Европейската комисия по Програмата в областта на цифровите технологии за Европа, заяви: „Началото на OpenAIRE представлява съвсем конкретна стъпка към реализиране на възможността за споделяне на резултатите от финансираната от ЕС научно-изследователска работа, което ще е от полза за всички нас. Научната информация има силата да променя живота ни към по-добро и е твърде ценна, за да стои недостъпна. Освен това всеки гражданин на ЕС има право да ползва познанието, за постигането на което са били вложени публични средства.“

Мойра Гейгън-Куин, комисар по въпросите на научните изследвания, иновациите и науката, заяви: „Ако искат да максимизират потенциала на бъдещата си работа в дадена област, учените трябва да имат достъп до постиженията в нея. От своя страна бизнесът и не на последно място МСП трябва да знаят къде да ги намерят, ако трябва да се осланят на тях за създаването на работни места и повишаването на качеството на живота. OpenAIRE ще допринесе значително за усъвършенстване на разпространението на научното познание в Европа и следователно — за постигането на действителен Съюз за иновации.”

Всяка година в 25 000 научни списания и сборници от конференции в света се публикуват 2,5 млн. научни статии. Понастоящем едва 15 %—20 % от тях се намират в общодостъпни информационни хранилища или списания. За останалите достъпът е платен — под формата на заплащане за прочитането на съответния материал или на платен абонамент за изданието. OpenAIRE, финансираната от ЕС инфраструктура, чието начало Европейската комисия обяви днес в университета в белгийския град Гент, би могла в крайна сметка да направи свободно достъпни всички научни материали и данни, изготвени от учените, получили финансиране по 7-мата рамкова програма за научни изследвания на ЕС (7РП), включително чрез Европейския център за научни изследвания (ЕЦНИ), както и други неща. От началото на 7РП през 2007 г. досега бяха финансирани 10 000 проекта.

Според условията на 7РП за представяне на безвъзмездни средства, учените, получили финансиране в областта на здравето, енергията, околната среда, инфраструктурите на информационните и комуникационни технологии и научните изследвания, социалните науки, хуманитарните дисциплини и науката в обществото, са задължени да депозират научните си публикации в общодостъпно информационно хранилище за постоянен свободен достъп от целия свят. Това са около 20 % от всички финансирани по 7РП проекти. Учените от останалите области също биха могли да решат да направят текстовете си публично достояние, като ги депозират в общодостъпното информационно хранилище.

Проектът би могъл да доведе и до нови начини за индексиране, анотиране, подреждане и свързване на научните резултати, както и до нови методи за автоматизирането на тези процеси, което от своя страна би могло да породи нови услуги в допълнение към предоставяната от OpenAIRE информационна инфраструктура. Проектът разполага с помощен отдел в 27 европейски държави, състоящ се от експерти и портал с инструментариум в услуга на учените, които биха желали да предоставят достъп до статиите си онлайн.

Предистория

OpenAIRE води началото си от пилотна инициатива на Европейската комисия за отворен достъп, лансирана през август 2008 г. Финансираните по 7РП проекти са задължени да депозират публикациите си в онлайн информационни хранилища, както и да предоставят свободен достъп в рамките на 6 или 12 месеца след публикуването в зависимост от тематичната област.

Тази мрежа допълва финансираните от ЕС научно-изследователски инфраструктури като GÉANT (IP/10/1448), която предоставят на европейските учени високоскоростна научно-изследователска мрежа, или PRACE (IP/10/706), която разгръща капацитет за интензивно калкулиране за най-комплексни приложения. Научно-изследователските резултати и доклади на финансираните от ЕС проекти са достъпни и на сайта на информационната служба на Общността за научни изследвания и развитие CORDIS.

За повече информация за OpenAIRE вж. http://www.openaire.eu/


Side Bar