Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

IP/10/1641

Bryssel den 2 december 2010

Staden Avila i Spanien tilldelas den första EU-utmärkelsen någonsin till en handikappvänlig stad

En jury tillsatt av Europeiska kommissionen tilldelade idag staden Avila, som är känd för sin medeltida ringmur, den första EU-utmärkelsen någonsin till en handikappvänlig stad, Access●City Award för 2011, för att Avila ökat tillgängligheten för människor med funktionshinder. Syftet med utmärkelsen, som ska delas ut årligen, är att belöna initiativ och insatser för att öka tillgängligheten i stadsmiljön och befrämja handikappades deltagande i samhällslivet på lika villkor. Kommissionen lovordade Avilas plan för att göra offentliga byggnader mer lättillgängliga och uppmuntra privata initiativ. Staden har sedan 2002 utvecklat en plan för detta. Den har också – i direkt samarbete med sammanslutningar för funktionshindrade och äldre människor – utvecklat lättillgängliga turismfaciliteter och förbättrat möjligheterna till sysselsättning för funktionshindrade. Europeiska kommissionens vice ordförande Viviane Reding, kommissionsledamot med ansvar för rättsliga frågor och frågor som rör grundläggande rättigheter och medborgarskap, och prinsessan Astrid från Belgien utdelar utmärkelsen vid en ceremoni i Bryssel i samband med den europeiska handikappdagen (den 3 december). Utmärkelsen ingår som en av åtgärderna i kommissionens nya strategi för ett hinderfritt samhälle för människor med funktionsnedsättning (se IP/10/1505).

Viviane Reding gjorde följande yttrande rörande utmärkelsen: ”Jag skulle vilja gratulera Avila och de andra finaliststäderna till deras engagemang för en hinderfri stadsmiljö. Människor med funktionsnedsättning har samma rättigheter som alla andra, men tillgänglighet är en förutsättning för att de ska kunna utöva sina rättigheter. Därför har vi satt tillgänglighet i centrum för vår strategi för att skapa ett hinderfritt Europa. Access●City Award ger de städer som gjort de största ansträngningarna för att öka tillgängligheten ett erkännande. Denna utmärkelse bör inspirera och motivera städer som fortfarande behöver göra framsteg.”

Syftet med Access●City Award är att främja och belöna initiativ och insatser för att öka tillgängligheten i stadsmiljön, inom fyra huvudområden: bebyggd miljö och offentliga utrymmen; transport och därmed sammanhängande infrastruktur; information och kommunikation (inbegripet informations- och kommunikationsteknik, IKT); offentliga faciliteter och tjänster.

En jury med medlemmar från hela EU valde Avila för att staden har en heltäckande plan och ett starkt engagemang på politisk nivå och för att den har gjort stora framsteg och på ett verkningsfullt sätt involverat människor med funktionshinder i processen.

Kommissionen satte igång tävlingen om den första Access●City Award i juli 2010. Städer i EU med mer än 50 000 invånare (det finns litet mer än 1 000 sådana i unionen) fick lämna in ansökningar om att delta. Kommissionen mottog 66 giltiga ansökningar, från 19 EU-medlemsstater.

Juryn valde ut fyra finalister: Avila och Barcelona i Spanien, Köln i Tyskland och Åbo i Finland. De tre senare städerna har i likhet med Avila utformat heltäckande planer för att öka tillgängligheten inom de fyra huvudområden som tävlingen gällde:

  • Barcelona tillämpar ett ”design för alla”-upplägg för att öka tillgängligheten, med kraftig inriktning på bebyggd miljö (inbegripet transportfaciliteterna, t.ex. lättillgängliga biljettförsäljningsmaskiner utformade i samarbete med funktionshindrade).

  • Köln har alltsedan 2004 ett starkt engagemang på politisk nivå för att öka tillgängligheten. Ett stort antal olika förvaltningsavdelningar i staden är involverade. Dessa har tydligt avgränsade ansvarsområden och deras verksamhet är föremål för omfattande samordning. Personal som ägnar sig åt att utforma infrastruktur i staden och hålla uppsikt över byggnader och byggnation i denna ges särskild utbildning.

  • Åbos heltäckande program för att öka tillgängligheten utgör en verkningsfull strategi – i vilken funktionshindrade är starkt involverade – för en mindre, historisk stad där det är besvärligt att göra detta, särskilt i den bebyggda miljön.

Bakgrund

Med tillgänglighet menas att människor med funktionsnedsättning ska ha tillgång till den fysiska miljön, färdmedel, IT-system och andra resurser och tjänster på samma villkor som andra.

Att öka tillgängligheten för människor med funktionshinder är en av de centrala åtgärderna inom ramen för EU:s handikappstrategi 2010–2020, som antogs i november 2010 (se IP/10/1505 och MEMO/10/578).

Ytterligare upplysningar

Access●City Award

www.accesscityaward.eu

Kommissionens meddelande EU:s handikappstrategi 2010–2020: Nya åtgärder för ett hinderfritt samhälle i EU och vissa dokument som hör till meddelandet finns tillgängliga på följande adress:

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=en&catId=89&newsId=933&furtherNews=yes

Hemsidan för kommissionens vice ordförande Viviane Reding, kommissionsledamot med ansvar för rättsliga frågor och frågor som rör grundläggande rättigheter och medborgarskap

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/reding/index_en.htm


Side Bar