Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/1641

Bruselj, 2. decembra 2010

Komisija prvič podelila evropsko nagrado za mesto, prijazno invalidom

Evropska komisija je danes mestu Avila podelila prvo nagrado Access●City Award 2011. Špansko mesto, ki je poznano predvsem po svojih srednjeveških obzidjih, je tako prvo mesto, ki je prejelo evropsko nagrado za izboljševanje dostopa za invalide. Nagrada bo odslej podeljena vsako leto kot priznanje za prizadevanja za izboljšanje dostopnosti v mestnem okolju in za spodbujanje enake udeležbe invalidov. Komisija je pohvalila načrt, ki ga mesto Avila izvaja od leta 2002 za izboljšanje dostopa do javnih objektov ter spodbujanje zasebnih pobud. Mesto med drugim razvija dostopno turistično infrastrukturo in izboljšuje zaposlitvene možnosti invalidov, pri čemer sodeluje neposredno z organizacijami invalidov in starejših občanov. Podpredsednica Komisije Viviane Reding, evropski komisar za pravosodje in njena kraljeva visokost belgijska princesa Astrid so nagrado podelili na slovesnosti, ki je potekala v Bruslju ob evropskem dnevu invalidov (3. december). Gre za enega od ukrepov Komisije na podlagi njene nove strategije za ustvarjanje Evrope brez ovir za invalide (glej IP/10/1505).

„Čestitam Avili in drugim mestom, ki so se uvrstila v finale, za njihova prizadevanja, da ustvarijo mestno okolje, v katerem ni ovir za invalide,“ je dejala podpredsednica Komisije in evropska komisarka za pravosodje Viviane Reding. „Invalidi imajo enake pravice kot vsi drugi, vendar je dostopnost zanje osnovni pogoj, da lahko te pravice tudi uživajo. Zato smo dostopnost umestili v središče naše strategije za Evropo brez ovir. Z nagrado Access●City Award želimo dati priznanje tistim mestom, ki so pokazala največ prizadevanj za izboljšanje dostopnosti. Nagrada naj služi kot navdih in motivacija vsem mestom, ki morajo napredek na tem področju še doseči.“

Nagrada je namenjena spodbujanju pobud za dostopnost v evropskih mestih in je podeljena kot priznanje za prizadevanja in dosežke pri izboljševanju dostopnosti na štirih glavnih področjih: grajeno okolje in javni prostori, promet in z njim povezana infrastruktura, informiranje in komuniciranje (vključno z informacijskimi in komunikacijskimi tehnologijami) ter javne zmogljivosti in storitve.

Mesto Avila je bilo nagrajeno zaradi njegovega celovitega načrta, močnih političnih zavez, že doseženega napredka in aktivnega vključevanja invalidov.

Komisija je prvi natečaj za nagrado Access●City Award organizirala julija 2010. Prijavila so se lahko mesta z več kot 50 000 prebivalci, ki jih je v Evropi okoli 1 000. Komisija je proučila 66 prijav upravičenih mest iz 19 držav članic.

Vseevropska žirija je nato izbrala štiri finaliste: Avilo (Španija), Barcelono (Španija), Köln (Nemčija) in Túrku (Finska). Poleg Avile so tudi drugi trije finalisti razvili učinkovite načrte za izboljševanje dostopnosti na štirih ključnih področjih iz natečaja:

  • španska prestolnica Barcelona pri izboljševanju dostopnosti uporablja pristop „infrastruktura za vse uporabnike“, ki je osredotočen na grajeno okolje in prometne zmogljivosti; med drugim so bili v sodelovanju z invalidi oblikovani dostopni prodajni avtomati za avtobusne vozovnice;

  • Köln že od leta 2004 kaže močno politično zavezanost izboljšanju dostopnosti; je mesto z učinkovito razdelitvijo pristojnosti in usklajevanjem med različnimi oddelki mestne uprave, organizira pa tudi posebna usposabljanja za oblikovalce/arhitekte in gradbene nadzornike, ki so zaposleni v mestni upravi;

  • mesto Túrku je v sodelovanju z invalidi razvilo celovit program za dostopnost, ki je posebej prilagojen za manjše zgodovinsko mesto, za katerega so značilni zahtevni pogoji za dostopnost, zlasti v grajenem okolju.

Ozadje

„Dostopnost“ pomeni zagotavljanje invalidom, da imajo enako kot drugi ljudje dostop do fizičnega okolja, prevoza, informacijskih in komunikacijskih tehnologij in sistemov ter drugih objektov in storitev.

Izboljšanje dostopnosti za invalide je eden od ključnih ukrepov iz Evropske strategije o invalidnosti za obdobje 2010–2020, ki je bila sprejeta novembra 2010 (glej IP/10/1505 in MEMO/10/578).

Več informacij:

Access●City Award

www.accesscityaward.eu

Evropska strategija o invalidnosti za obdobje 2010–2020 „Obnovljena zaveza za Evropo brez ovir“ ter spremna dokumentacija sta na voljo na naslednji spletni strani:

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=en&catId=89&newsId=933&furtherNews=yes

Domača spletna stran podpredsednice Evropske komisije in komisarke za pravosodje, temeljne pravice in državljanstvo Viviane Reding:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/reding/index_en.htm


Side Bar