Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

IP/10/1641

Brussels, 2 December 2010

Avila wint allereerste Europese prijs voor steden die goed toegankelijk zijn voor gehandicapten

Avila, een Spaanse stad met beroemde middeleeuwse stadsmuren, heeft vandaag als eerste stad de Europese prijs voor het verbeteren van de toegang voor gehandicapten gewonnen: de Access●City Award 2011. Deze jaarlijkse prijs wordt door de Europese Commissie toegekend als beloning voor maatregelen die de stad toegankelijker maken voor mensen met een handicap en gelijke participatie bevorderen. De Commissie prees het plan dat Avila sinds 2002 uitvoert om openbare gebouwen toegankelijker te maken en particuliere initiatieven te stimuleren. De stad heeft ook toeristische trekpleisters toegankelijker gemaakt en meer banen gecreëerd voor gehandicapten, in samenwerking met ouderen‑ en gehandicaptenorganisaties. De prijs werd tijdens een ceremonie in Brussel ter gelegenheid van de Europese dag voor personen met een handicap (3 december) uitgereikt door Viviane Reding, vicevoorzitter van de Commissie en EU-commissaris voor Justitie, en Hare Koninklijke Hoogheid Prinses Astrid van België. Dit is een van de acties in het kader van de nieuwe strategie van de Commissie voor een Europa zonder belemmeringen voor gehandicapten (zie IP/10/1505).

"Ik feliciteer Avila en de andere steden die de finale hebben gehaald met hun inzet voor een stad zonder belemmeringen" zie vicevoorzitter Viviane Reding, EU‑commissaris voor Justitie. "Mensen met een handicap hebben dezelfde rechten als ieder ander, maar toegankelijkheid is voor hen een voorwaarde om die rechten te kunnen uitoefenen. Daarom staat toegankelijkheid centraal in onze strategie voor een Europa zonder belemmeringen. De Access●City Award is een vorm van erkenning voor de steden die zich het meest hebben ingespannen om de toegankelijkheid te verbeteren. Deze prijs moet steden waar nog het nodige valt te doen, inspireren en motiveren."

De Access●City Award bevordert toegankelijkheidsinitiatieven in Europese steden. Bij deze prijs wordt gekeken naar maatregelen en resultaten op vier gebieden: bebouwde omgeving en openbare ruimte, vervoer en bijbehorende infrastructuur, informatie en communicatie (waaronder informatie‑ en communicatietechnologie), en openbare voorzieningen en diensten.

De Europese jury heeft Avila gekozen vanwege de brede opzet van het plan, de grote politieke inzet, de goede resultaten tot nu toe en de actieve betrokkenheid van gehandicapten.

De Commissie heeft in juli 2010 het startschot gegeven voor de eerste Access●City Award. EU‑steden met meer dan 50 000 inwoners, waarvan er ruim duizend zijn, konden zich inschrijven. De Commissie heeft 66 inschrijvingen uit 19 lidstaten bekeken.

Vervolgens heeft een Europese jury vier finalisten geselecteerd: Avila, Barcelona (Spanje), Keulen (Duitsland) en Turku (Finland). Ook de drie andere finalisten hebben uitvoerige plannen opgesteld om de toegankelijkheid te verbeteren op de vier wedstrijdonderdelen:

  • Barcelona hanteert het uitgangspunt “ontwerp voor iedereen”, waarbij het accent ligt op de bebouwde omgeving en de vervoersvoorzieningen; zo worden gehandicapten betrokken bij het ontwerpen van toegankelijke kaartautomaten;

  • Keulen toont sinds 2004 een grote politieke inzet voor een betere toegankelijkheid. Er is een duidelijke taakverdeling voor verschillende gemeentelijke diensten en een goede coördinatie, met speciale opleidingen voor ontwerpers in dienst van de stad en bouwopzichters;

  • Turku heeft in nauwe samenwerking met gehandicapten een omvangrijk toegankelijkheidsprogramma opgezet dat doeltreffend werkt voor een kleinere historische stad waar de toegankelijkheid problemen oplevert, met name in de bebouwde omgeving.

Achtergrond

Toegankelijkheid” houdt in dat mensen met een handicap net als anderen toegang hebben tot de fysieke omgeving, vervoer, informatie‑ en communicatietechnologie en ‑systemen, en andere voorzieningen en diensten.

Het verbeteren van de toegankelijkheid voor personen met een handicap is een van de kernacties van de Europese strategie inzake handicaps 2010-2020, die in november 2010 is vastgesteld (zie IP/10/1505 en MEMO/10/578).

Verdere informatie

Access●City Award

www.accesscityaward.eu

De "Europese strategie inzake handicaps 2010-2020: Een hernieuwd engagement voor een onbelemmerd Europa" en bijbehorende documenten zijn beschikbaar op:

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=en&catId=89&newsId=933&furtherNews=yes

Homepage van vicevoorzitter Viviane Reding, EU‑commissaris voor Justitie, Grondrechten en Burgerschap:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/reding/index_en.htm


Side Bar