Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/1641

Briselē, 2010. gada 2. decembrī

Avila iegūst pirmo Eiropas balvu pilsētām, kas draudzīgas cilvēkiem ar invaliditāti

Avila – spāņu pilsēta ar viduslaiku mūriem – šodien saņēma pirmo Eiropas balvu par pieejamības uzlabošanu cilvēkiem ar invaliditāti. Eiropas Komisija piešķīra Avilai 2011. gada balvu Access●City. Tas ir ikgadējs apbalvojums par centieniem uzlabot pieejamību pilsētvidē un veicināt līdzvērtīgu dalību pilsētas dzīvē cilvēkiem ar invaliditāti. Komisija uzslavēja Avilas plānu, kas tiek attīstīts kopš 2002. gada, uzlabot pieejamību sabiedriskajām ēkām un stimulēt privātās iniciatīvas. Pilsēta ir arī izveidojusi pielāgojumus tūristiem ar invaliditāti un, tieši sadarbojoties ar invalīdu un vecāku cilvēku organizācijām, uzlabojusi darba iespējas cilvēkiem ar invaliditāti. Komisijas priekšsēdētāja vietniece, ES tiesiskuma komisāre Viviāna Redinga un Viņas karaliskā augstība Beļģijas princese Astrīda pasniedza balvu svinīgā ceremonijā Briselē, kas bija veltīta Eiropas invalīdu dienai (3. decembris). Tas ir viens no pasākumiem saskaņā ar Komisijas jauno stratēģiju bezšķēršļu Eiropai cilvēkiem ar invaliditāti (skatīt IP/10/1505).

"Es vēlos apsveikt Avilu un citas finālā iekļuvušās pilsētas par to apņemšanos veidot pilsētvidi, kas brīva no šķēršļiem," teica Komisijas priekšsēdētāja vietniece, ES tiesiskuma komisāre Viviāna Redinga. "Cilvēkiem ar invaliditāti ir tādas pašas tiesības kā visiem citiem, taču šo tiesību izmantošanas priekšnoteikums ir pieejamība. Tāpēc mūsu stratēģijas centrā ir izveidot no šķēršļiem brīvu Eiropu. Ar balvu Access●City mēs izsakām atzinību tām pilsētām, kas ir pielikušas vislielākās pūles, lai uzlabotu pieejamību. Tā ir atzinība, kam būtu jāiedvesmo un jāmotivē pilsētas, kurām jāturpina darbs šajā jomā."

Balvas Access●City mērķis ir veicināt pieejamības iniciatīvas Eiropas pilsētās. Ar to izsaka atzinību par centieniem un sasniegumiem, lai uzlabotu pieejamību četrās galvenajās jomās: apbūvētā vide un publiskā telpa; transports un ar to saistītās infrastruktūras; informācija un komunikācija (ietverot informācijas un komunikācijas tehnoloģijas); sabiedriskie pakalpojumi un dienesti.

Iemesli, kāpēc Eiropas žūrija izvēlējās Avilu, bija vispusīgs plāns, augsta līmeņa politiska apņemšanās, līdz šim sasniegtie rezultāti un spēja efektīvi iesaistīt procesā cilvēkus ar invaliditāti.

Komisija pasludināja konkursu par balvu Access●City 2010. gada jūlijā. Konkursā varēja piedalīties ES pilsētas, kurās ir vairāk par 50 000 tūkstošiem iedzīvotāju; šādu pilsētu ir nedaudz vairāk par 1000. Komisija izskatīja 66 prasībām atbilstošus pieteikumus no 19 dalībvalstīm.

Eiropas līmeņa žūrija atlasīja četras finālistes: Avilu, Barselonu (Spānija), Ķelni (Vācija) un Turku (Somija). Arī pārējās trīs finālistes bija izstrādājušas vispusīgus plānus pieejamības risinājumiem četrās konkursa jomās.

  • Barselonas koncepcija ir "projekts visiem", lai uzlabotu pieejamību, galvenokārt pievēršoties apbūvētai videi un transporta pakalpojumiem, ietverot arī pieejamus biļešu automātus, kuru projektēšanā tika iesaistīti cilvēki ar invaliditāti.

  • Ķelne kopš 2004. gada ir apliecinājusi stingru politisku apņemšanos uzlabot pieejamību un iesaistījusi šajā darbā dažādus pilsētas dienestus ar skaidri nodalītu kompetenci un plašu koordināciju, ietverot arī īpašas mācības pilsētas dienestu projektētājiem un būvuzraudzības speciālistiem.

  • Turku vispusīgā pieejamības programma ir efektīva stratēģija, kas paredz aktīvi iesaistīt cilvēkus ar invaliditāti mazā vēsturiskā pilsētā, kurā ir ļoti sarežģīti apstākļi pieejamībai, jo īpaši apbūvētajā vidē.

Vispārēja informācija

"Pieejamība" nozīmē, ka cilvēkiem ar invaliditāti ir tāda pati piekļuve kā visiem fiziskajai videi, transportam, informācijas un komunikācijas tehnoloģijām un sistēmām, kā arī citiem pakalpojumiem un dienestiem.

Uzlabot pieejamību cilvēkiem ar invaliditāti ir viens no svarīgākajiem pasākumiem 2010. gada novembrī pieņemtajā Eiropas stratēģijā invaliditātes jomā 2010.–2020. gadam (skatīt IP/10/1505 un MEMO/10/578).

Papildu informācija

Balva Access●City

www.accesscityaward.eu

Eiropas stratēģija invaliditātes jomā 2010.–2020. gadam "Atjauninātas saistības Eiropai bez šķēršļiem" un papilddokumenti ir pieejami šeit:

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=en&catId=89&newsId=933&furtherNews=yes

Komisijas priekšsēdētāja vietnieces un tiesiskuma, pamattiesību un pilsonības ES komisāres Viviānas Redingas mājas lapa:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/reding/index_en.htm


Side Bar