Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

IP/10/1641

Briuselis, 2010 m. gruodžio 2 d.

Avilai skirtas pirmasis geriausiai neįgaliesiems pritaikyto miesto Europos apdovanojimas

Avilai – Ispanijos miestui, kuris garsus nuo viduramžių išlikusiomis sienomis, – šiandien skirtas pirmasis Europos apdovanojimas už prieinamumo neįgaliesiems gerinimą. Europos Komisija Avilai skyrė Prieinamiausio miesto 2011 m. apdovanojimą („Access●City Award 2011“). Kasmet teikiamu apdovanojimu siekiama įvertinti pastangas gerinti prieinamumą miesto aplinkoje ir skatinti lygiateisį neįgaliųjų dalyvavimą veikloje. Komisija gyrė nuo 2002 m. Avilos įgyvendinamą planą gerinti viešųjų pastatų prieinamumą ir skatinti privačias iniciatyvas. Miestas, tiesiogiai bendradarbiaudamas su neįgaliųjų ir vyresnio amžiaus žmonių organizacijomis, taip pat sukūrė prieinamą turizmo infrastruktūrą ir sudarė geresnes sąlygas neįgaliesiems įsidarbinti. Už teisingumą atsakinga Komisijos narė ir Komisijos pirmininko pavaduotoja Viviane Reding ir Jos Karališkoji Didenybė Belgijos Princesė Astrid apdovanojimą įteikė Europos neįgaliųjų dienos (gruodžio 3 d.) proga Briuselyje surengtoje ceremonijoje. Tai vienas iš veiksmų pagal Komisijos naująją Europos be kliūčių neįgaliesiems strategiją (žr. IP/10/1505).

„Sveikinu Avilą ir kitus į finalą patekusius miestus už jų pasiryžimą kurti miesto aplinką be kliūčių, – sakė už teisingumą atsakinga Komisijos narė ir pirmininko pavaduotoja Viviane Reding. – Neįgalieji turi tokias pačias teises kaip ir visi kiti, tačiau prieinamumas – būtina sąlyga, kad jie galėtų tomis teisėmis naudotis. Todėl prieinamumas yra pagrindinis Europos be kliūčių strategijos aspektas. Prieinamiausio miesto apdovanojimu įvertinami miestai, dedantys daugiausiai pastangų gerinti prieinamumą. Šis apdovanojimas turėtų būti paskata miestams, kuriems šioje srityje reikia siekti didesnės pažangos.“

Prieinamiausio miesto apdovanojimu siekiama skatinti Europos miestuose imtis prieinamumo iniciatyvų. Juo įvertinamos pastangos ir laimėjimai gerinant prieinamumą keturiose pagrindinėse srityse: pastatų ir viešosios erdvės, transporto ir susijusios infrastruktūros, informacijos ir ryšių (įskaitant informacines ir ryšių technologijas), taip pat viešųjų įrenginių ir paslaugų.

Europos mastu sudaryta komisija pasirinko Avilą, atsižvelgdama į jos išsamų planą, aukšto lygio politinius įsipareigojimus, iki šiol padarytą pažangą ir aktyvų neįgaliųjų dalyvavimą veikloje.

Komisija pirmąjį prieinamiausio miesto konkursą paskelbė 2010 m. liepos mėn. Paraiškas galėjo teikti ES miestai, turintys daugiau kaip 50 000 gyventojų, – tokių miestų yra tik šiek tiek daugiau nei 1000. Komisija apsvarstė 66 reikalavimus atitinkančias paraiškas iš 19 valstybių narių.

Europos mastu sudaryta komisija į finalą atrinko keturis miestus: Avilą, Barseloną (Ispanija), Kelną (Vokietija) ir Turku (Suomija). Pastarieji trys miestai taip pat yra parengę išsamius prieinamumo planus, susijusius su minėtomis keturiomis konkurso sritimis:

  • Barselona laikosi „tinkamumo visiems“ koncepcijos, siekdama gerinti prieinamumą ir daug dėmesio skirdama pastatams bei transporto priemonėms, įskaitant prieinamus bilietų pardavimo automatus, kuriuos kuriant dalyvavo neįgalieji.

  • Kelnas nuo 2004 m. rodo didelį politinį ryžtą gerinti prieinamumą, į veiklą įtraukdamas įvairias miesto žinybas, kurioms skiriamos aiškios užduotys, įskaitant specialius mokymus miesto žinybose dirbantiems projektuotojams ir statybų priežiūros darbuotojams, ir kurių veikla koordinuojama plačiu mastu.

  • Turku išsamią prieinamumo programą sudaro veiksminga strategija, į kurią įtraukti ir kurią įgyvendinant aktyviai dalyvauja neįgalieji. Tai nedidelio istorinio miesto, kuriame prieinamumo, visų pirma pastatų, sąlygos yra sudėtingos, strategija.

Pagrindiniai faktai

Prieinamumas apibrėžiamas kaip neįgaliųjų galimybė tokiomis pat kaip ir kitų asmenų sąlygomis naudotis fizine infrastruktūra, transportu, informacinėmis ir ryšių technologijomis bei sistemomis ir kitomis priemonėmis bei paslaugomis.

Prieinamumo gerinimas neįgaliesiems yra vienas svarbiausių veiksmų pagal 2010 m. lapkritį priimtą Europos strategiją dėl negalios 2010–2020 m. (žr. IP/10/1505 ir MEMO/10/578).

Daugiau informacijos

Prieinamiausio miesto apdovanojimas

www.accesscityaward.eu

2010–2020 m. Europos strategiją dėl negalios „Tolesnis siekis kurti Europą be kliūčių“ ir susijusius dokumentus galima rasti čia:

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=en&catId=89&newsId=933&furtherNews=yes.

Už teisingumą, pagrindines teises ir pilietybę atsakingos ES Komisijos narės ir pirmininko pavaduotojos Viviane Reding svetainė

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/reding/index_en.htm.


Side Bar