Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/1641

Bryssel 2. joulukuuta 2010

EU:n ensimmäinen Esteetön kaupunki ‑palkinto Avilalle

Euroopan komissio on tänään jakanut ensimmäistä kertaa Esteetön kaupunki ‑palkinnon (Access●City Award 2011), joka myönnetään vammaisten esteettömyyttä aktiivisesti edistävälle eurooppalaiselle kaupungille. Palkinnon sai espanjalainen Avilan kaupunki, joka on tunnettu keskiaikaisista muureistaan. Yksi kilpailun finalisteista oli Turku. Tällä vuosittain jaettavalla palkinnolla on tarkoitus palkita toimet, joilla parannetaan kaupunkiympäristön esteettömyyttä ja edistetään vammaisten tasavertaisia osallistumis­mahdollisuuksia. Komissio kehui Avilassa vuodesta 2002 lähtien sovellettua suunnitelmaa, jolla pyritään parantamaan julkisten rakennusten esteettömyyttä ja kannustamaan yksityisiä aloitteita. Avila on myös kehittänyt esteettömään matkailuun liittyviä palveluja sekä parantanut vammaisten työmahdollisuuksia tekemällä yhteistyötä suoraan vammais- ja eläkeläisjärjestöjen kanssa. Palkinto on osa komission uutta strategiaa esteettömän Euroopan luomiseksi vammaisille (ks. IP/10/1505).

Oikeusasioista vastaava komission varapuheenjohtaja Viviane Reding kehui Avilan ja muiden loppukilpailuun päässeiden kaupunkien sitoutumista esteettömän kaupunkiympäristön kehittämiseen. ”Vammaisilla on samat oikeudet kuin muillakin ihmisillä, mutta näiden oikeuksien hyödyntäminen edellyttää esteettömyyttä. Sen takia vammaisten toimintamahdollisuuksien parantaminen on keskeinen osa strategiaamme esteettömän Euroopan luomiseksi”, totesi varapuheenjohtaja Reding. Esteetön kaupunki -palkinto on tunnustus niille kaupungeille, jotka ovat tehneet eniten esteettömyyden hyväksi. Redingin mukaan palkinto innostaa ja motivoi myös niitä kaupunkeja, joilla on vielä tässä asiassa paljon tehtävää.

Esteetön kaupunki ‑palkinnolla pyritään edistämään esteettömyyttä koskevia aloitteita eurooppalaisissa kaupungeissa. Palkinnon myöntämisessä otetaan huomioon esteettömyyden parantamiseen liittyvät toimet ja saavutukset neljällä keskeisellä alalla: rakennettu kaupunkiympäristö ja julkiset tilat, liikenne ja muut infrastruktuurit, tieto ja viestintä (myös tietotekniikka) sekä julkiset laitokset ja palvelut.

Tuomaristo valitsi Avilan voittajaksi sen takia, että kaupunki noudattaa kattavaa suunnitelmaa, jolla on korkean tason poliittinen tuki, se on saanut aikaan huomattavaa edistystä ja vammaiset itse ovat aktiivisesti mukana prosessissa.

Komission varapuheenjohtaja Viviane Reding ja Belgian prinsessa Astrid luovuttivat palkinnon tänään Brysselissä, Euroopan vammaisten päivään (3. joulukuuta) liittyvän seminaarin yhteydessä.

Komissio käynnisti ensimmäisen Esteetön kaupunki ‑kilpailun heinäkuussa 2010. Kilpailuun saivat osallistua kaikki EU:n kaupungit, joissa on yli 50 000 asukasta. Tällaisia kaupunkeja on EU:n alueella hieman yli tuhat. Komissio kävi läpi kilpailuvaatimukset täyttävät 66 ehdotusta, jotka edustivat 19:ää jäsenvaltiota.

Eri EU-maita edustava tuomaristo valitsi ehdotusten joukosta neljä finalistia: Avila, Turku, Barcelona (Espanja) ja Köln (Saksa). Myös kolmella muulla finalistilla on kokonaisvaltaiset suunnitelmat esteettömyyden parantamiseksi kilpailun neljällä aihealueella:

  • Turulla on kattava ja tehokas esteettömyysstrategia, jonka toteuttamiseen vammaiset itse osallistuvat aktiivisesti. Turun kaltaisen pienehkön mutta vanhan kaupungin erityisenä haasteena on rakennetun ympäristön esteettömyys.

  • Barcelona toteuttaa esteettömyyden parantamisessa kaikki osapuolet huomioon ottavaa lähestymistapaa, jossa keskitytään erityisesti rakennettuun ympäristöön ja liikennejärjestelyihin. Kaupungissa on esimerkiksi suunniteltu yhteistyössä vammaisten kanssa lippuautomaatit, jotka ovat kaikkien käytettävissä.

  • Köln on sitoutunut voimakkaasti esteettömyyden parantamiseen vuodesta 2004. Useat kaupungin virastot osallistuvat toimintaan selkeästi määriteltyjen tehtävien ja kattavan koordinaation kautta. Lisäksi kaupungin virastojen suunnittelijoille ja rakennusvalvonnasta vastaaville on järjestetty erityistä koulutusta.

Taustaa

Esteettömyys tarkoittaa, että vammaisilla on samanlaiset mahdollisuudet kuin muillakin hyödyntää fyysistä ympäristöä, liikennepalveluja, tieto- ja viestintäteknologiaa ja ‑järjestelmiä sekä muita järjestelyjä ja palveluja.

Vammaisten toimintamahdollisuuksien parantaminen on marraskuussa 2010 hyväksytyn Euroopan vammaisstrategian (2010–2020) keskeisiä toimia (ks. IP/10/1505 ja MEMO/10/578).

Lisätietoja

Esteetön kaupunki ‑palkinto (Access●City Award):

www.accesscityaward.eu

”Euroopan vammaisstrategia 2010–2020: Uudistettu sitoutuminen esteettömään Eurooppaan” sekä oheisasiakirjat löytyvät seuraavasta osoitteesta:

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=en&catId=89&newsId=933&furtherNews=yes

Oikeus- ja kansalaisasioista sekä perusoikeuksista vastaavan komission varapuheenjohtajan Viviane Redingin kotisivu:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/reding/index_en.htm


Side Bar