Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/1641

Brüssel, 2. detsember 2010

Avila saab Euroopa esimese puuetega inimeste vajadusi arvestava linna auhinna

Keskaegsete müüride poolest tuntud Hispaania linn Avila võitis täna esimese Euroopa auhinna linnaruumi juurdepääsetavuse parandamise eest puuetega inimestele. Euroopa Komisjon andis Avilale auhinna Access●City Award 2011. Igal aastal antava auhinna eesmärk on autasustada pingutusi linnaruumi juurdepääsetavuse parandamiseks ja puuetega inimeste võrdse osaluse edendamiseks. Komisjon kiitis Avila 2002. aastast toimivat tegevuskava juurdepääsu parandamiseks üldkasutatavatele hoonetele ja eraalgatuste toetamiseks. Avilas on parandatud ka puuetega inimeste juurdepääsuvõimalusi turismirajatistele ja loodud neile töökohti tihedas koostöös puuetega inimeste ja eakate organisatsioonidega. Komisjoni asepresident ja ELi õigusküsimuste volinik Viviane Reding ning Belgia kuningakoja printsess Astrid andsid auhinna üle tseremoonial Brüsselis, millega tähistati Euroopa puuetega inimeste päeva (3. detsember). Auhind on osa komisjoni uuest strateegiast tõketeta Euroopa loomiseks puuetega inimestele (vt IP/10/1505).

„Avila ja teiste finaali jõudnud linnade tegevus tõketeta linnaruumi loomisel on olnud eeskujuks kõigile, märkis komisjoni asepresident ja ELi õigusküsimuste volinik Viviane Reding. „Puuetega inimestel on samad õigused nagu kõigil teistelgi, kuid selleks, et neid õigusi teostada, peab neile olema tagatud juurdepääs hoonetele, toodetele ja teenustele. Seetõttu on juurdepääsetavuse teema tõketeta Euroopa loomise strateegia keskmes. Auhinnaga Access●City Award tunnustatakse neid linnu, kus on tehtud kõige suuremaid pingutusi juurdepääsetavuse parandamiseks. Samuti peaksid sellest leidma inspiratsiooni ja motivatsiooni linnad, kus on selles valdkonnas veel palju ära teha.

Auhinna Access●City Award eesmärk on esile tõsta juurdepääsetavuse parandamise algatusi Euroopa linnades. Sellega tunnustatakse pingutusi ja saavutusi parema juurdepääsetavuse loomisel neljas põhivaldkonnas hoonestatud keskkond ja avalik ruum, transport ja sellega seotud infrastruktuur, info ja teabevahetus (sh info- ja kommunikatsioonitehnoloogia) ning avalikud asutused ja teenused.

Üleeuroopaline žürii valis välja Avila, kuna linna tegevuskava on põhjalik, poliitilisel tasandil on sõlmitud kokkulepped selle elluviimiseks, siiamaani tehtud edusammud on muljetavaldavad ning puuetega inimesed ise on kaasatud juurdepääsetavuse parandamise protsessi.

Komisjon kuulutas esimese Access●City Award auhinnakonkursi välja 2010. aasta juulis. Osaleda võisid üle 50 000 elanikuga Euroopa linnad (selliseid linnu on veidi üle tuhande). Komisjon vaatas läbi 66 konkursi tingimustele vastavat taotlust 19 liikmesriigist.

Üleeuroopaline žürii valis seejärel välja neli finalisti: Avila ja Barcelona Hispaanias, Köln Saksamaal ja Turu linn Soomes. Lisaks Avilale on ka kolm ülejäänud finalisti välja töötanud põhjalikud tegevuskavad juurdepääsetavuse parandamiseks konkursi neljas põhivaldkonnas:

  • Barcelonas parandatakse juurdepääsetavust, kasutades universaaldisaini põhimõtteid ja pöörates suurt tähelepanu hoonestatud keskkonnale ja transpordivahenditele, näiteks on kasutusele võetud piletiautomaadid, mille väljatöötamisse olid kaasatud ka puuetega inimesed.

  • Kölnis on juurdepääsetavust toetatud poliitilisel tasandil juba 2004. aastast saadik, tegevusse on kaasatud hulk linnavalitsuse osakondi, kellest igaühel on konkreetsed ülesanded ja kelle tegevus on koordineeritud. Näiteks on koolitatud linna projekteerijaid ja ehitusjärelevalve töötajaid.

  • Turu programm kujutab endast puuetega inimeste kaasabil koostatud tõhusat strateegiat juurdepääsetavuse parandamiseks väikeses ajaloolises linnas, kus eriti hoonestatud piirkondades on juurdepääsetavuse tagamine küllaltki raske.

Taustteave

„Juurdepääsetavus” tähendab, et puuetega inimesed pääsevad füüsilisele keskkonnale, transpordile, info- ja kommunikatsioonitehnoloogiale ja -süsteemidele ning muudele vahenditele ja teenustele ligi teistega samadel alustel.

Puuetega inimeste jaoks juurdepääsetavuse parandamine on üks 2010. aasta novembris vastu võetud Euroopa puuetega inimeste strateegia 2010–2020 põhimeetmetest (vt IP/10/1505 ja MEMO/10/578).

Lisateave

Access●City Award

www.accesscityaward.eu

„Euroopa puuetega inimeste strateegia 2010–2020: Uued sammud tõketeta Euroopa suunas” ja sellele lisatud dokumendid:

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=en&catId=89&newsId=933&furtherNews=yes

Euroopa Komisjoni asepresidendi ning ELi õigusküsimuste, põhiõiguste ja kodakondsuse voliniku Viviane Redingi veebisait:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/reding/index_en.htm


Side Bar