Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/1641

Βρυξέλλες, 2 Δεκεμβρίου 2010

Η Άβιλα κερδίζει το ευρωπαϊκό βραβείο φιλικής προς τα άτομα με αναπηρία πόλης που απονέμεται για πρώτη φορά

Η Άβιλα, ισπανική πόλη γνωστή για τα μεσαιωνικά τείχη της, κέρδισε σήμερα το ευρωπαϊκό βραβείο για τη βελτίωση της προσβασιμότητας των ατόμων με αναπηρία, που απονέμεται για πρώτη φορά. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή απένειμε στην Άβιλα το βραβείο φιλικής προς τα άτομα με αναπηρία πόλης 2011 (Access●City Award 2011). Η ετήσια αυτή διάκριση επιβραβεύει τις προσπάθειες που έχουν καταβληθεί για να βελτιωθεί η προσβασιμότητα στο αστικό περιβάλλον και για να προωθηθεί η ισότιμη συμμετοχή των ατόμων με αναπηρία στη ζωή των πόλεων. Η Επιτροπή εγκωμίασε το σχέδιο που αναπτύσσεται στην Άβιλα από το 2002 για να βελτιωθεί η προσβασιμότητα στα δημόσια κτίρια και για να παρασχεθούν κίνητρα για ιδιωτικές πρωτοβουλίες. Το σχέδιο αυτό κάλυψε επίσης τη δημιουργία προσβάσιμων τουριστικών εγκαταστάσεων και βελτίωσε τις δυνατότητες απασχόλησης των ατόμων με αναπηρία, σε άμεση συνεργασία με οργανώσεις ηλικιωμένων και αναπήρων. Η κα Viviane Reding, Αντιπρόεδρος της Επιτροπής και Επίτροπος για θέματα δικαιοσύνης της ΕΕ, καθώς και η Αυτής Βασιλική Υψηλότης η Πριγκίπισσα Astrid του Βελγίου απένειμαν το βραβείο σε τελετή που πραγματοποιήθηκε στις Βρυξέλλες, επ’ ευκαιρία της Ευρωπαϊκής Ημέρας των Ατόμων με Αναπηρία (3 Δεκεμβρίου). Η δράση αυτή εντάσσεται, μεταξύ άλλων, στη νέα στρατηγική της Επιτροπής για μια Ευρώπη χωρίς φραγμούς για τα άτομα με αναπηρία (βλέπε IP/10/1505).

«Θα ήθελα να συγχαρώ την Άβιλα και τις υπόλοιπες προκριθείσες πόλεις για την προσήλωσή τους σε ένα αστικό περιβάλλον χωρίς φραγμούς,» δήλωσε η κα Viviane Reding, Αντιπρόεδρος και Επίτροπος Δικαιοσύνης της ΕΕ. «Τα άτομα με αναπηρία έχουν τα ίδια δικαιώματα με οποιοδήποτε άλλο άτομο, αλλά η προσβασιμότητα αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για να απολαύουν των δικαιωμάτων αυτών. Γι’ αυτόν ακριβώς τον λόγο, αποτελεί το επίκεντρο της στρατηγικής μας για την οικοδόμηση μιας Ευρώπης χωρίς φραγμούς. Το βραβείο της φιλικής προς τα άτομα με αναπηρία πόλης αναγνωρίζει το έργο των πόλεων που έχουν καταβάλει τις περισσότερες προσπάθειες για τη βελτίωση της προσβασιμότητας. Η διάκριση αυτή πρέπει να αποτελέσει πηγή έμπνευσης και κίνητρο για τις πόλεις που πρέπει να καταβάλουν πολλές ακόμη προσπάθειες προς την κατεύθυνση αυτή.»

Το βραβείο της φιλικής προς τα άτομα με αναπηρία πόλης προωθεί πρωτοβουλίες που αφορούν την προσβασιμότητα στις ευρωπαϊκές πόλεις. Αναγνωρίζει τις προσπάθειες και τα επιτεύγματα για τη βελτίωση της προσβασιμότητας σε τέσσερις κύριους τομείς: το αρχιτεκτονικό περιβάλλον και τους δημόσιους χώρους· τις μεταφορές και τις σχετικές υποδομές· την παροχή πληροφοριών και την επικοινωνία (καθώς και τις τεχνολογίες των πληροφοριών και των επικοινωνιών)· και τις δημόσιες εγκαταστάσεις και υπηρεσίες.

Η ευρωπαϊκή επιτροπή απονομής επέλεξε την Άβιλα για τον συνολικό χαρακτήρα του σχεδίου της, για το υψηλό επίπεδο πολιτικής δέσμευσης, για την πρόοδο που έχει επιτύχει μέχρι σήμερα και για την έμπρακτη συμμετοχή των ατόμων με αναπηρία στη διαδικασία.

Τον Ιούλιο του 2010, η Επιτροπή προκήρυξε τον πρώτο διαγωνισμό για το βραβείο φιλικής προς τα άτομα με αναπηρία πόλης. Αίτηση μπορούσαν να υποβάλουν οι πόλεις της ΕΕ με πληθυσμό άνω των 50 000 κατοίκων, δηλ. λίγο περισσότερες από 1000. Η Επιτροπή εξέτασε 66 επιλέξιμες υποψηφιότητες από 19 κράτη μέλη.

Εν συνεχεία, μια ευρωπαϊκή επιτροπή απονομής επέλεξε τέσσερις προκριθείσες πόλεις: την Άβιλα, τη Βαρκελώνη (Ισπανία), την Κολωνία (Γερμανία) και το Τουρκού (Φινλανδία). Οι υπόλοιπες τρεις προκριθείσες πόλεις έχουν επίσης αναπτύξει σχέδια συνολικού χαρακτήρα για να βελτιώσουν την προσβασιμότητα στους τέσσερις τομείς του διαγωνισμού:

  • η Βαρκελώνη ακολουθεί την προσέγγιση του «σχεδιασμού για όλους», με ιδιαίτερη έμφαση στο αρχιτεκτονικό περιβάλλον και στις υπηρεσίες μεταφορών, καθώς και στα προσβάσιμα αυτόματα εκδοτήρια εισιτηρίων που έχουν σχεδιαστεί με τη συμμετοχή των ατόμων με αναπηρία·

  • η Κολωνία έχει καταδείξει ισχυρή πολιτική δέσμευση για τη βελτίωση της προσβασιμότητας από το 2004, με τη συμμετοχή μεγάλου φάσματος αστικών διοικητικών υπηρεσιών με σαφείς ευθύνες και εκτεταμένο συντονισμό μεταξύ αυτών, και προβλέπει, στο εσωτερικό των υπηρεσιών αυτών, ειδική επιμόρφωση για τους σχεδιαστές και για το προσωπικό που αναλαμβάνει την επίβλεψη των κατασκευαστικών έργων·

  • το συνολικό πρόγραμμα προσβασιμότητας της πόλης Τουρκού – μικρής ιστορικής πόλης που αντιμετωπίζει δύσκολες συνθήκες όσον αφορά την προσβασιμότητα, ιδίως στο αρχιτεκτονικό περιβάλλον – αποτελεί έμπρακτη στρατηγική στην οποία συμμετέχουν σημαντικά τα άτομα με αναπηρία.

Ιστορικό

«Προσβασιμότητα» σημαίνει ότι τα άτομα με αναπηρία έχουν πρόσβαση, σε ισότιμη βάση, στο φυσικό περιβάλλον, στα μέσα μεταφοράς, στις τεχνολογίες πληροφοριών και επικοινωνιών, και σε άλλες υποδομές και υπηρεσίες.

Η βελτίωση της προσβασιμότητας για τα άτομα με αναπηρία αποτελεί μία από τις βασικές δράσεις στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής στρατηγικής για τα άτομα με αναπηρία για τη δεκαετία 2010-2020, που θεσπίστηκε τον Νοέμβριο του 2010 (βλ. IP/10/1505 και MEMO/10/578).

Περισσότερες πληροφορίες

Ευρωπαϊκό βραβείο φιλικής προς τα άτομα με αναπηρία πόλης: «Access●City Award»

www.accesscityaward.eu

Η ευρωπαϊκή στρατηγική για τα άτομα με αναπηρία 2010-2020: «Ανανέωση της δέσμευσης για μια Ευρώπη χωρίς εμπόδια» και τα έγγραφα τεκμηρίωσης διατίθενται στην ακόλουθη διεύθυνση:

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=en&catId=89&newsId=933&furtherNews=yes

Αρχική ιστοσελίδα της κας Viviane Reding, Αντιπροέδρου της ΕΕ και Επιτρόπου για θέματα Δικαιοσύνης, Θεμελιωδών Δικαιωμάτων και Ιθαγένειας:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/reding/index_en.htm


Side Bar