Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/1641

Bruxelles, den 2. december 2010

Avila vinder den allerførste europæiske pris for handicapvenlige byer

Den spanske by Avila, der er kendt for sine middelaldermure, vandt i dag den allerførste europæiske pris for forbedring af adgangsforholdene for handicappede. Europa-Kommissionen har tildelt Avila prisen Acces●City Award 2011. Den årlige hædersbevisning sigter mod at belønne bestræbelser på at forbedre adgangsforholdene i bymiljøet og fremme lige deltagelse for handicappede. Kommissionen roste Avilas plan, der er blevet udviklet siden 2002, og som skal forbedre adgangen til offentlige bygninger og fremme private initiativer. Avila har ligeledes udviklet tilgængelige turistfaciliteter og forbedret jobmulighederne for handicappede – gennem et direkte samarbejde med handicap- og ældreorganisationer. Næstformand for Kommissionen og EU-kommissær for retlige anliggender, Viviane Reding, og Hendes Kongelige Højhed Prinsesse Astrid af Belgien præsenterede prisen ved en ceremoni i Bruxelles i anledning af den europæiske handicapdag (3. december). Det er et af tiltagene i Kommissionens nye strategi for et Europa uden barrierer for handicappede (se IP/10/1505).

“Jeg vil gerne lykønske Avila og de andre finalebyer for den indsats, som de har gjort for at skabe et barrierefrit bymiljø”, sagde næstformand og EU-kommissær for retlige anliggender, Viviane Reding. “Handicappede har de samme rettigheder som alle andre, men tilgængelighed er en forudsætning for, at de kan nyde disse rettigheder. Vi har derfor valgt at gøre dette spørgsmål til et centralt punkt i vores strategi for et Europa uden barrierer. Access●City Award anerkender de byer, der har gjort mest for at forbedre tilgængeligheden. Denne hædersbevisning bør være en inspirations- og motivationskilde for byer, som stadig er nødt til at gøre fremskridt".

Access●City Award sigter mod at fremme initiativer om tilgængelighed i europæiske byer. Den anerkender bestræbelser og resultater med hensyn til forbedring af adgangsforholdene på fire hovedområder: bebyggede og offentlige områder, transport og tilhørende infrastruktur, information og kommunikation (herunder informations- og kommunikationsteknologier) samt offentlige faciliteter og tjenester.

Den europæiske jury valgte Avila på grund af dens omfattende plan, den høje grad af politisk engagement, de hidtil opnåede fremskridt og den effektive inddragelse af handicappede i processen.

Kommissionen lancerede konkurrencen om den første Access●City Award i juli 2010. Byer i EU med over 50 000 indbyggere, hvoraf der er godt 1 000, kan søge om deltagelse. Kommissionen gennemgik 66 ansøgninger, der opfyldte kriterierne, fra 19 medlemsstater.

En europæisk jury udvalgte herefter fire finalister: Avila, Barcelona (Spanien), Køln (Tyskland) og Turku (Finland). De tre andre finalister har ligeledes udarbejdet omfattende planer for at forbedre adgangsforholdene på de fire områder, der er omfattet af konkurrencen.

  • Barcelona følger en ”design for alle”-tilgang for at forbedre adgangsforholdene med et stærkt fokus på bebyggede områder og transportfaciliteter, herunder tilgængelige billetteringsmaskiner, der er blevet udviklet i samarbejde med handicappede.

  • Køln har siden 2004 udvist stærk politisk vilje til at forbedre adgangsforholdene og har inddraget en bred vifte af bymyndigheder med klare beføjelser, med deraf følgende omfattende koordinering, herunder i forbindelse med særlige uddannelsestiltag for planlæggere og tilsynsførende inden for byggeri i bymyndighederne.

  • Turkus omfattende tilgængelighedsprogram udgør en effektiv strategi, der i høj grad inddrager handicappede for en mindre historisk by, der står over for udfordrende adgangsforhold, særlig i bebyggede områder.

Baggrund

“Tilgængelighed” betyder, at handicappede på lige fod med andre har adgang til det fysiske miljø, transport, informations- og kommunikationsteknologier og -systemer samt andre faciliteter og tjenester.

Forbedret tilgængelighed for handicappede er et af de vigtigste tiltag i EU’s strategi for handicappede 2010-2020, der blev vedtaget i november 2010 (se IP/10/1505 og MEMO/10/578).

Yderligere oplysninger

Access●City Award

www.accesscityaward.eu

EU’s strategi for handicappede 2010-2020 "Et nyt tilsagn om et Europa uden barrierer" og støttedokumenter er tilgængelige på:

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=en&catId=89&newsId=933&furtherNews=yes

Webstedet for næstformand og EU-kommissær for retlige anliggender, grundlæggende rettigheder og EU-borgerskab, Viviane Reding:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/reding/index_en.htm


Side Bar