Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/1641

V Bruselu dne 2. prosince 2010

První ročník evropské soutěže o město s nejlepší přístupností pro zdravotně postižené vyhrála Ávila

Evropská komise dnes vyznamenala Ávilu, španělské město známé svými středověkými hradbami, první evropskou cenou za zlepšování přístupnosti pro zdravotně postižené, Access●City Award 2011. Cílem tohoto ocenění je odměnit úsilí o zlepšení přístupnosti v městském prostředí a o dosažení rovnocenného zapojení postižených občanů. Komise ocenila ávilský plán na zlepšení přístupnosti veřejných budov a na motivování soukromých iniciativ, který město rozvíjí od roku 2002. Ávila se rovněž zaměřila na cestovní ruch bez bariér a zlepšila pracovní příležitosti pro postižené spoluobčany, přičemž spolupracovala přímo se sdruženími postižených a seniorů. Cenu zástupcům města předaly v Bruselu místopředsedkyně Komise a komisařka pro spravedlnost Viviane Redingová a Její Královská Výsost princezna Astrid Belgická na slavnosti u příležitosti Evropského dne zdravotně postižených (3. prosince). Celá akce spadá do nové strategie Komise pro bezbariérovou Evropu (viz IP/10/1505).

„Dovolte mi, abych Ávile i ostatním finalistům poblahopřála k jejich výsledkům při vytváření bezbariérového městského prostředí", prohlásila místopředsedkyně Komise a komisařka pro spravedlnost Viviane Redingová. „Postižení mají stejná práva jako všichni ostatní, ale podmínkou jejich uplatňování je fyzická přístupnost. Proto má ústřední místo v naší strategii budování bezbariérové Evropy. Cena Access●City Award je uznáním pro ta města, která na zlepšení přístupnosti vynaložila největší úsilí. Měla by inspirovat a motivovat města, která v tomto ohledu ještě tolik neudělala.“

Smyslem ceny Access●City Award je podporovat iniciativy na zlepšování přístupnosti v evropských městech. Uděluje se jako odměna za úsilí a výsledky ve čtyřech hlavních oblastech: zastavěné prostředí a veřejné prostory, doprava a související infrastruktura, informace a komunikace (včetně informačních a komunikačních technologií) a veřejná zařízení a služby.

Evropská porota vybrala Ávilu kvůli jejímu ucelenému plánu, vysoké úrovni politického závazku, dosaženým výsledkům a reálnému zapojení zdravotně postižených.

Komise vyhlásila soutěž o první cenu Access●City Award v červenci 2010. Přihlášky mohla předkládat evropská města s více než 50 000 obyvatel, kterých je v Evropě přibližně tisíc. Komise posoudila 66 řádně podaných přihlášek z 19 členských států.

Celoevropská porota pak vybrala čtyři finalisty: Ávilu, Barcelonu (Španělsko), Kolín nad Rýnem (Německo) a Turku (Finsko). Všichni finalisté měli ucelené plány na řešení přístupnosti v soutěžních oblastech:

  • Barcelona se řídí přístupem „design pro všechny“, jehož smyslem je zlepšit přístupnost zejména v zastavěném prostředí a v dopravě, včetně přístupných automatů na jízdenky, které byly navrženy ve spolupráci se zdravotně postiženými.

  • Kolín nad Rýnem začal výrazně usilovat o zlepšení přístupnosti v roce 2004. Do svého plánu zapojil širokou škálu magistrátních odborů, jasně rozdělil odpovědnost a zajistil silnou koordinaci. Součástí plánu jsou například speciální kurzy pro příslušné magistrátní úředníky a pro zaměstnance stavebního dozoru.

  • Turku má ucelený program přístupnosti, do něhož jsou výrazně zapojeni postižení občané a díky němuž toto menší historické město zvládá nelehké podmínky zvyšování přístupnosti, zejména v zastavěných částech.

Souvislosti

„Přístupností“ se rozumí stav, kdy osoby se zdravotním postižením mají na rovnoprávném základě s ostatními přístup k fyzickému prostředí, dopravě, informačním a komunikačním technologiím a systémům a dalším zařízením a službám.

Zlepšení přístupnosti pro zdravotně postižené patří mezi hlavní opatření Evropské strategie pro pomoc osobám se zdravotním postižením 2010–2020, která byla přijata v listopadu 2010 (viz IP/10/1505 a MEMO/10/578).

Další informace

Access●City Award

www.accesscityaward.eu

Evropská strategie pro pomoc osobám se zdravotním postižením 2010–2020 „Obnovený závazek pro bezbariérovou Evropu“ a referenční dokumenty lze nalézt na:

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=en&catId=89&newsId=933&furtherNews=yes

Internetová stránka místopředsedkyně Komise Viviane Redingové, komisařky EU pro spravedlnost, základní práva a občanství:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/reding/index_en.htm


Side Bar