Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/1641

Брюксел, 2 декември 2010 г.

Авила получи първата европейска награда за град, адаптиран към нуждите на хората с увреждания

Авила — град в Испания, известен със средновековните си крепостни стени — спечели днес първата европейска награда за подобряване на достъпа на хората с увреждания. Европейската комисия присъди на Авила наградата „Достъпен град за 2011 г.“ (Access City 2011). Целта на ежегодното отличие е да възнагради усилията, положени за подобряване на достъпността на градската среда, и да способства за равноправното участие на хората с увреждания в обществения и икономическия живот. Комисията похвали разработваната от 2002 г. програма на град Авила за подобряване на достъпността на обществените сгради и стимулиране на частните инициативи. Градът е изградил също така достъпни съоръжения за туризъм и е подобрил възможностите за работа на хората с увреждания, като е работил пряко с организации на хора с увреждания и хора от третата възраст. Заместник-председателят на Комисията и комисар по правосъдието Вивиан Рединг и Нейно Кралско Височество Астрид, принцеса на Кралство Белгия, връчиха наградата на церемония в Брюксел по случай Европейския ден на хората с увреждания (3-ти декември). Присъждането на наградата е едно от действията, предвидени в новата стратегия на Комисията за Европа без бариери за хората с увреждания (вж. IP/10/1505).

„Бих искала да поздравя Авила и другите градове финалисти за техния ангажимент за осигуряване на градска среда без бариери“, заяви заместник-председателят на Комисията и комисар по правосъдието Вивиан Рединг. „Хората с увреждания имат същите права като всички останали, но достъпността е необходимо условие, за да могат те да се ползват от тези права. Ето защо поставихме достъпността в центъра на нашата стратегия за изграждането на Европа без бариери. Наградата „Достъпен град“ е едно признание за градовете, положили най-големи усилия за подобряване на достъпността. Това отличие трябва да послужи за вдъхновение и да мотивира градовете, които има какво още да се постигнат в това отношение“.

Наградата „Достъпен град“ цели насърчаването на инициативите за достъпност в европейските градове. Тя представлява признание за усилията и постиженията в подобряването на достъпността в четири основни области: урбанизираната среда и обществените пространства, транспорта и свързаната с него инфраструктура, информацията и комуникацията (вкл. информационните и комуникационните технологии), обществените сгради и съоръжения и услугите.

Европейското жури избра град Авила заради подробната му програма, високото ниво на политическа ангажираност, постигнатия до момента напредък и реалното участие на хората с увреждания в процеса.

Комисията постави начало на надпреварата за първата награда „Достъпен град“ през юли 2010 г. В нея можеха да участват градове в ЕС с население над 50 000 души. В ЕС тези градове са малко над 1000 на брой. Комисията разгледа 66 отговарящи на условията кандидатури от 19 държави-членки.

След това жури от цяла Европа избра четири града финалисти: Авила, Барселона (Испания), Кьолн (Германия) и Турку (Финландия). Другите три града, достигнали до финала, също са разработили подробни програми за справяне с проблемите с достъпността в четирите основни области на надпреварата:

  • Барселона следва подход „проектиране за всички“ за подобряване на достъпността, в който се поставя силен акцент върху урбанизираната среда и транспортните съоръжения, включително достъпни автомати за билети, проектирани с участието на хора с увреждания.

  • От 2004 г. насам Кьолн показва силен политически ангажимент за подобряване на достъпността, като в процеса участват голям брой различни отдели от градската управа, натоварени с ясни отговорности и работещи в тясна координация, и се предвижда специално обучение за проектантите в градската управа и за строителните надзорници.

  • Подробната програма за достъпност на град Турку представлява ефективна стратегия за един по-малък исторически град с условия, представляващи предизвикателство по отношение на достъпността, особено що се отнася до урбанизираната среда, като в тази стратегия активно участват хора с увреждания.

Контекст

„Достъпност“ означава равноправен достъп за хората с увреждания до физическата среда, транспорта, информационните и комуникационните технологии и системи и други съоръжения и услуги.

Подобряването на достъпността за хората с увреждания е едно от ключовите действия по Стратегията на ЕС за хората с увреждания 2010—2020 г., приета през ноември 2010 г. (вж. IP/10/1505 и MEMO/10/578).

Допълнителна информация

Европейска награда „Достъпен град“ (Access●City Award)

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=882&langId=en

Стратегията на ЕС за хората с увреждания за периода 2010—2020 г. „Подновен ангажимент за Европа без бариери“ и свързаната с нея документация може да намерите на следния адрес:

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=en&catId=89&newsId=596&furtherNews=yes.

Уебстраница на заместник-председателя на Комисията Вивиан Рединг, комисар на ЕС по въпросите на правосъдието, основните права и гражданството:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/reding/index_en.htm


Side Bar