Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/1640

Bryssel den 2 december 2010

Gör en insats för andra – EU-kommissionen lanserar Europaåret för frivilligarbete 2011

”Om vårt hopp om att bygga en bättre och säkrare värld ska bli mer än ett önsketänkande behöver vi frivilligas engagemang mer än någonsin”, har Kofi Annan sagt. Det är i den andan som 100 miljoner européer ägnar tid och kunskap åt att hjälpa behövande och ge något tillbaka till samhället. En pensionerad konstlärare håller föredrag om europeiska mästerverk för utländska besökare på ett museum. En gymnasieelev läser högt för sjuka barn på ett sjukhus. En före detta landslagsspelare i fotboll tränar en kvartersklubb. Det finns tusentals sätt att göra nytta. För att uppmärksamma dessa initiativ och uppmuntra fler att göra samma sak, drog EU-kommissionen idag igång Europaåret för frivilligarbete 2011. Mottot för året ”Gör skillnad – engagera dig” presenterades av kommissionens vice ordförande Viviane Reding som ansvarar för rättvisa, grundläggande rättigheter och medborgarskap, statssekreteraren i Belgiens regering Jean-Marc Delizée och europaparlamentarikern Marian Harkin.

Jag vill hylla de miljontals människor i Europa som ägnar tid åt att förbättra världen”, säger Viviane Reding. ”Djupt inom oss har vi alla förmågan att ta hand om dem som behöver oss. Frivilligarbetet bidrar till att stärka våra grundläggande europeiska värderingar: solidaritet och social sammanhållning. När nu startskottet går för Europaåret för frivilligarbete vill jag slå ett slag för människor som gör skillnad. Nu är det dags att dela med sig, ge någonting tillbaka och hjälpa dem som hjälper!”

Enligt en Eurobarometerundersökning från maj 2010 deltar tre av tio européer i någon form av frivilligarbete. Arbetet definieras på olika sätt och har olika traditioner, Den gemensamma nämnaren är dock att både samhället i stort och de enskilda frivilligarbetarna vinner på att människor går samman för att hjälpa varandra och stötta behövande. Frivilligarbetarna får ny kunskap och kan dessutom utöva färdigheter och utvidga sina sociala nätverk. Det kan i sin tur bidra till deras personliga och sociala utveckling och göra det lättare för dem att hitta jobb.

Kommissionen hjälper ungdomar att delta i frivilligverksamhet. Genom den europeiska volontärtjänsten kan tusentals unga människor resa utomlands för att undervisa, bidra till kulturellt utbyte och tillägna sig kunskaper för livet. Ett exempel är handikappboendet Verahus i Köpenhamn, där frivilligarbetare hjälper yngre funktionshindrade i deras vardag. De ordnar fritidsaktiviteter för de boende, som målning, musik, spel, lekar och sport, och följer med dem på utflykter.

Tanken med Europaåret 2011 är att lyfta fram frivilligarbetet, uppmuntra andra att göra samma sak och möta kommande utmaningar. Det här är årets fyra huvudmål:

  • Göra det lättare att ägna sig åt frivilligarbete i EU.

  • Ge frivilligorganisationerna handlingsutrymme och höja kvaliteten på frivilligarbetet.

  • Belöna och erkänna frivilligverksamhet.

  • Öka medvetenheten om frivilligarbetets värde och betydelse.

För att nå målen vill kommissionen uppmuntra utbyte av goda lösningar mellan EU-ländernas myndigheter och frivilligorganisationerna. Arbetet ska inriktas på att utbilda frivilligarbetare, ackreditera och kvalitetssäkra verksamheten och effektivt matcha potentiella frivilligarbetare med de behov som finns. Kommissionen ska främja nya nätverksinitiativ i hela Europa för att uppmuntra internationellt utbyte och samverkanseffekter mellan frivilligorganisationer och andra sektorer, särskilt näringslivet.

Under Europaåret för frivilligarbete kommer det att ordnas hundratals aktiviteter och projekt. Här är några av EU:s evenemang:

  • Europaåret 2011 på turné: Frivilligarbetare ska resa runt i EU-länderna under året för att berätta om sitt arbete och knyta kontakter med beslutsfattare och allmänheten.

  • Reportage om Europaåret: 27 frivilliga stafettreportrar kommer att följa 54 frivilligorganisationers arbete och göra olika reportage för medierna. Vid årets slut kommer alla reportage att sammanställas till en dokumentär om Europaåret och turnén.

  • Fyra tematiska konferenser under 2011 ska lyfta fram viktiga frågor för frivilligarbetet: Budapest den 8 januari: om att erkänna frivilligarbete. Maj/juni: om att uppmärksamma de frivilliga och deras värdefulla insatser. Oktober: om att ge frivilligorganisationerna handlingsutrymme. December: avslutande konferens om framtida utmaningar.

Kommissionen samarbetar med den s.k. alliansen för frivilligorganisationer, Europaparlamentet, EU-länderna, Regionkommittén, Europeiska ekonomiska och sociala kommittén, Europarådet och FN:s volontärprogram.

Läs mer

Europaårets webbplats: www.europa.eu/volunteering

(med bland annat tidtabellen för Europaårets turné)

Alliansens webbplats: www.eyv2011.eu

Viviane Redings webbplats:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/reding/index_en.htm


Side Bar