Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/1640

Brusel, 2. decembra 2010

„Staň sa dobrovoľníkom! Zmena je v tvojich rukách!“ Európska komisia začína Európsky rok dobrovoľníckej práce (2011)

„Ak z našich nádejí na vytvorenie lepšieho a bezpečnejšieho sveta má raz byť niečo viac, ako len zbožné prianie, budeme prácu dobrovoľníkov potrebovať viac, než kedykoľvek predtým,“ vyhlásil Kofi Annan. A práve v tomto duchu zasväcuje 100 miliónov Európanov svoj čas a vedomosti pomoci ľuďom v núdzi a práci v prospech svojich komunít. Ako príklad môžeme uviesť učiteľa výtvarnej výchovy na dôchodku, ktorý zahraničným návštevníkom múzeu prednáša o majstrovských dielach európskeho umenia, alebo študenta strednej školy, ktorý číta chorým deťom v nemocnici, či bývalého futbalového reprezentanta, ktorý trénuje vo svojej štvrti miestny klub. Ľudia menia svet k lepšiemu tisíckami spôsobov. Aby Európska komisia poukázala na tieto snahy a povzbudila do takejto činnosti viacerých občanov, odštartovala dnes Európsky rok dobrovoľníckej práce (2011). Podpredsedníčka Komisie a komisárka EÚ pre spravodlivosť, základné práva a občianstvo Viviane Redingová, belgický federálny minister sociálnych vecí Jean-Marc Delizée a poslankyňa Európskeho parlamentu Marian Harkinová predstavili slogan roka: „Staň sa dobrovoľníkom! Zmena je v tvojich rukách!“

„Chcela by som vzdať poctu miliónom Európanov, ktorí si nájdu čas na to, aby menili svet k lepšiemu,“ uviedla komisárka EÚ pre spravodlivosť, základné práva a občianstvo Viviane Redingová. „V hĺbke duše sme všetci schopní prejaviť záujem a postarať sa o ľudí v núdzi. Dobrovoľnícka práca posilňuje naše základné európske hodnoty, ktorými sú solidarita a sociálna súdržnosť. Pri príležitosti začatia Európskeho roka dobrovoľníckej práce by som chcela získať podporu pre ľudí, ktorí prispievajú k zmene. Nastal totiž čas, aby sme sa podelili s dobrovoľníkmi o prácu a opätovali ich snahu, nastal jednoducho čas zamerať sa na pomoc tým, ktorí pomáhajú!“

Podľa štúdie Eurobarometer z mája 2010 traja z desiatich Európanov tvrdia, že sa angažujú v dobrovoľníckej práci. Táto práca má veľa definícií a tradícií, ale jeden prvok je spoločný – kdekoľvek sa ľudia zídu, aby si pomohli a podporili tých, čo to potrebujú, ťaží z toho celá spoločnosť aj jednotliví dobrovoľníci. Prostredníctvom dobrovoľníckej práce získavajú ľudia vedomosti, rozvíjajú svoje zručnosti a rozširujú si okruh svojich známych, čo často vedie k novému alebo lepšiemu zamestnaniu, ako aj osobnému a spoločenskému rozvoju.

Komisia pomáha mladým ľuďom zapájať sa do dobrovoľníckych činností. Prostredníctvom Európskej dobrovoľníckej služby cestujú tisícky dospievajúcich a mladých ľudí mimo vlastných krajín, aby učili, podporovali kultúrne povedomie a rozvíjali dôležité zručnosti, ktoré využijú vo svojom každodennom živote. V kodanskom zariadení Verahus dobrovoľníci napríklad pomáhajú telesne postihnutým v ich každodennom živote. Organizujú pre nich aktivity na voľný čas ako maľovanie, hudbu, hry, šport a sprevádzajú ich na výletoch.

Európsky rok dobrovoľníckej práce (2011) má štyri hlavné ciele, ktoré majú poukázať na dobrovoľnícku prácu, povzbudiť ľudí, aby sa do tejto činnosti zapájali, a riešiť výzvy, ktorým čelia. Týmito cieľmi sú:

  • zníženie množstva prekážok, ktoré stoja v ceste dobrovoľníckej práce v EÚ,

  • posilnenie postavenia dobrovoľníckych organizácií a zlepšenie kvality dobrovoľníckej práce,

  • ocenenie a uznanie dobrovoľníckych činností,

  • zvyšovanie povedomia o hodnote a význame dobrovoľníckej práce.

Aby sa tieto ciele naplnili, Komisia podporí výmenu osvedčených postupov medzi orgánmi členských štátov a dobrovoľníckymi organizáciami. Pozornosť sa zameria na školenia dobrovoľníkov, akreditáciu a zabezpečenie kvality, ako aj na efektívne a účinné spájanie potenciálnych dobrovoľníkov a dobrovoľníckych príležitostí. Komisia podporí nové iniciatívy zamerané na vytváranie kontaktov v celoeurópskom rámci, aby medzi dobrovoľníckymi organizáciami a inými sektormi (najmä podnikateľskými) podporila cezhraničnú výmenu a spoluprácu.

Počas roka dobrovoľníckej práce sa zdôraznia a podporia stovky činností a projektov. Na úrovni EÚ to okrem iného budú:

  • Európsky rok dobrovoľníckej práce (2011) – turné: dobrovoľníci budú počas roka navštevovať krajiny EÚ, pričom sa pri každej zastávke stretnú s tvorcami politík a verejnosťou a predstavia svoju prácu.

  • Európsky rok dobrovoľníckej práce – štafeta: 27 reportérov — dobrovoľníkov bude sledovať prácu 54 dobrovoľníckych organizácií a dokumentovať ju formou videozáznamov, zvukových a písomných správ určených pre médiá. Na konci roka sa z týchto kombinovaných správ vytvorí dokumentárny film vhodný na vysielacie účely, ktorého témou bude Európsky rok dobrovoľníckej práce a s ním súvisiace turné.

  • Štyri tematické konferencie, na ktorých sa v roku 2011 poukáže na hlavné otázky súvisiace s dobrovoľníckou prácou: V Budapešti 8. januára bude ústrednou témou uznanie dobrovoľníckej práce, v máji/júni sa na konferencii pripomenú dobrovoľníci a ich cenná práca, októbrová konferenica bude venovaná posilneniu postavenia dobrovoľníckych organizácií a v decembri sa uskutoční záverečná konferencia o budúcich výzvach.

Komisia úzko spolupracuje s „alianciou“ dobrovoľníckych organizácii, Európskym parlamentom, členskými štátmi, Výborom regiónov, Európskym hospodárskym a sociálnym výborom, Radou Európy a Dobrovoľníkmi Organizácie Spojených národov.

Viac informácií

Oficiálna webová stránka Európskeho roka dobrovoľníckej práce:

www.europa.eu/volunteering

(zahŕňa harmonogram projektu „Európsky rok dobrovoľníckej práce – turné“)

Webová stránka aliancie: www.eyv2011.eu

Domovská stránka Viviane Redingovej, podpredsedníčky Komisie a komisárky EÚ pre spravodlivosť, základné práva a občianstvo:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/reding/index_en.htm


Side Bar