Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/1640

Briuselis, 2010 m. gruodžio 2 d.

„Keisk pasaulį – būk savanoris!“. Europos Komisija skelbia Europos savanoriškos veiklos metų (2011 m.) pradžią

„Kad mūsų viltys sukurti geresnį ir saugesnį pasaulį būtų įgyvendintos, labiau nei bet kada reikės savanorių pagalbos“, – teigė Kofi Annanas. Siekdami būtent šio tikslo 100 milijonų Europos gyventojų, turinčių įvairios patirties, skiria savo laiką žmonėms, kuriems reikalinga pagalba, taip pat padeda savo bendruomenėms. Pavyzdžiui: į pensiją išėjęs menų dėstytojas muziejuje lankytojams iš užsienio skaito paskaitas apie Europos meno šedevrus; aukštosios mokyklos studentas skaito knygas ligoninėje gulintiems vaikams; buvęs nacionalinės futbolo rinktinės žaidėjas treniruoja apylinkės futbolo komandą. Pasaulį galima keisti tūkstančiais būdų. Šiandien, siekdama atkreipti dėmesį į šias pastangas ir paskatinti daugiau piliečių prisijungti, Europos Komisija paskelbė Europos savanoriškos veiklos metų (2011 m.) pradžią. Už teisingumą, pagrindines teises ir pilietybę atsakinga Komisijos narė ir pirmininko pavaduotoja Viviane Reding, už socialinius reikalus atsakingas Belgijos federalinis valstybės sekretorius Jeanas-Marcas Delizée ir Europos Parlamento narė Marian Harkin pristatė metų šūkį: „Keisk pasaulį – būk savanoris!“

„Noriu pagerbti milijonus Europos gyventojų, kurie skiria laiko, kad mūsų pasaulis taptų geresniu, – sakė už teisingumą, pagrindines teises ir pilietybę atsakinga Komisijos narė Vivian Reding. – Kiekviename iš mūsų slypi gebėjimas skirti daugiau dėmesio tiems, kuriems reikalinga pagalba, ir jais pasirūpinti. Savanoriška veikla stiprina kertines Europos vertybes – solidarumą ir socialinę sanglaudą. Pradedame Europos savanoriškos veiklos metus, todėl noriu paremti žmones, siekiančius pokyčių. Dabar pats metas dalytis tuo, ką turime, ir duoti kitiems, taip pat padėti kitiems žmonėms padedantiems asmenims.“

Iš 2010 m. gegužę paskelbto Eurobarometro tyrimo matyti, kad 3 iš 10 europiečių tvirtina aktyviai dalyvaujantys savanoriškoje veikloje. Yra daug skirtingų savanoriškos veiklos apibrėžčių ir su ja susijusių tradicijų. Šiai veiklai būdingas bendras požymis – žmonėms susibūrus padėti vieni kitiems ir paremti tuos, kuriems reikalinga pagalba, naudą gauna ir visa visuomenė, ir kiekvienas savanoris. Vykdydami savanorišką veiklą žmonės įgyja žinių, ugdo įgūdžius ir stiprina savo visuomeninius ryšius, dėl to dažnai atsiranda naujų arba geresnių galimybių įsidarbinti, taip pat asmeninio ir socialinio vystymosi galimybių.

Komisija padeda jaunimui dalyvauti savanoriškoje veikloje. Europos savanorių tarnyba padeda tūkstančiams paauglių ir jaunuolių išvykti į užsienio šalis mokyti, skatinti kultūrinį sąmoningumą ir ugdyti svarbius kasdienio gyvenimo įgūdžius. Pavyzdžiui, savanoriai Kopenhagoje esančiuose namuose „Verahus“ padeda neįgaliems tų namų gyventojams atlikti kasdienius darbus. Savanoriai su šių namų gyventojais leidžia laisvalaikį – tapo, muzikuoja, žaidžia, sportuoja ir vyksta su jais į keliones.

Siekiant pabrėžti savanorių darbo svarbą, paskatinti daugiau žmonių imtis šios veiklos ir spręsti su ja susijusias problemas, Europos savanoriškos veiklos metais (2011 m.) bus siekiama keturių pagrindinių tikslų:

  • sumažinti kliūtis savanoriškai veiklai ES;

  • suteikti galių savanorių organizacijoms ir gerinti savanoriškos veiklos kokybę;

  • atlyginti už savanorišką veiklą ir ją pripažinti;

  • informuoti apie savanoriškos veiklos reikšmę ir svarbą.

Siekdama šių tikslų Komisija skatins valstybių narių institucijas ir savanorių organizacijas keistis gerąja patirtimi. Daugiausia dėmesio bus skiriama savanorių mokymui, akreditavimui ir kokybės užtikrinimui, taip pat, kad būtų veiksmingai derinamos galimų savanorių ir savanoriškos veiklos galimybės. Komisija ragins imtis naujų Europos masto iniciatyvų ryšiams užmegzti, siekdama skatinti tarpvalstybinius mainus ir savanorių organizacijų bei kitų sektorių sąveiką, visų pirma sąveiką su įmonėmis.

Savanoriškos veiklos metais bus akcentuojama šimtai veiklos rūšių bei projektų ir skatinama juos vykdyti. ES lygmeniu bus vykdomi:

  • Europos savanoriškos veiklos metai (2011 m.). Turas. Savanoriai metus keliaus po ES valstybes nares ir pristatys savo veiklą, taip pat kiekvienu turo etapu bendraus su politikos kūrėjais ir visuomene.

  • Europos savanoriškos veiklos metai. Pranešimai. 27 už pranešimus atsakingi savanoriai stebės 54 savanorių organizacijas ir rengs garso, vaizdo ir spausdintinius pranešimus, kurie bus skelbiami žiniasklaidoje. Metų pabaigoje bus parengtas bendrų pranešimų rinkinys, kuriuo remiantis bus sukurtas transliuoti skirtas dokumentinis filmas apie Europos savanoriškos veiklos metus ir turą.

  • 2011 m. bus surengtos keturios teminės konferencijos pagrindiniams su savanoriška veikla susijusiems klausimams aptarti: sausio 8 d. Budapešte – „Savanoriškos veiklos pripažinimas“; gegužės arba birželio mėn. – „Savanorių pagerbimas ir jų vertingas indėlis“; spalio mėn. – „Galių suteikimas savanorių organizacijoms“; gruodžio mėn. – „Baigiamoji konferencija su ateities uždaviniais susijusiems klausimams aptarti“.

Komisija glaudžiai bendradarbiauja su savanorių organizacijų aljansu, Europos Parlamentu, valstybėmis narėmis, Regionų komitetu, Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetu, Europos Taryba ir Jungtinių Tautų savanoriais.

Daugiau informacijos

Oficiali Europos savanoriškos veiklos metų svetainė
www.europa.eu/volunteering
(joje taip pat pateiktas Europos savanoriškos veiklos metų turo grafikas).

Aljanso svetainė
www.eyv2011.eu.

Europos Komisijos pirmininko pavaduotojos ir už teisingumą, pagrindines teises ir pilietybę atsakingos narės Viviane Reding svetainė

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/reding/index_en.htm.


Side Bar