Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/1640

Bryssel 2. joulukuuta 2010

”Vapaaehtoisena vaikutat”: Euroopan komissio käynnistää Euroopan vapaaehtoistyön teemavuoden 2011

”Jotta toiveistamme rakentaa parempi ja turvallisempi maailma tulee enemmän kuin toiveajattelua, tarvitsemme vapaaehtoistyöntekijöitä enemmän kuin koskaan”, Kofi Annan on sanonut. Tässä hengessä 100 miljoonaa eurooppalaista uhraa aikaansa ja asiantuntemustaan auttaakseen avuntarvitsijoita ja antaakseen jotain takaisin yhteiskunnalle: Eläkkeellä oleva taiteen opettaja esitelmöi eurooppalaisista mestariteoksista ulkomaisille vierailijoille museossa. Lukiolainen lukee sairaille lapsille sairaalassa. Entinen jalkapallomaajoukkueen pelaaja valmentaa paikallisessa jalkapalloseurassa. On olemassa tuhansia tapoja, joilla ihmiset voivat vaikuttaa. Tällaisen toiminnan tuomiseksi esille ja useampien kansalaisten rohkaisemiseksi osallistumaan siihen Euroopan komissio käynnisti tänään Euroopan vapaaehtoistyön teemavuoden 2011. Oikeus- ja kansalaisasioista sekä perusoikeuksista vastaava komission varapuheenjohtaja Viviane Reding, Belgian sosiaaliministeri Jean-Marc Delizée ja Euroopan parlamentin jäsen Marian Harkin esittelivät teemavuoden iskulauseen: ”Vapaaehtoisena vaikutat”.

”Haluan kiittää niitä miljoonia eurooppalaisia, jotka uhraavat aikaansa tehdäkseen maailmastamme paremman paikan”, totesi oikeus- ja kansalaisasioista sekä perusoikeuksista vastaava Euroopan komission jäsen Viviane Reding. ”Meillä kaikilla on sisällämme kyky ryhtyä toimiin ja huolehtia avuntarvitsijoista. Vapaaehtoistyö vahvistaa solidaarisuutta ja sosiaalista yhteenkuuluvuutta, jotka ovat eurooppalaisia perusarvojamme. Käynnistäessämme Euroopan vapaaehtoistyön teemavuoden haluan koota tukea niille ihmisille, jotka osallistuvat vapaaehtoistyöhön. Meidän on nyt on aika osallistua ja antaa jotain takaisin, aika keskittyä auttamaan auttajia!”

Toukokuussa 2010 tehdyn eurobarometri-tutkimuksen mukaan kolme kymmenestä eurooppalaisesta sanoo tekevänsä vapaaehtoistyötä. On olemassa useita erilaisia vapaaehtoistyön määritelmiä ja perinteitä. Yhteisenä tekijänä kaikille toimille on se, että ihmisten kokoontuessa yhteen auttamaan toisiaan ja tukemaan avuntarvitsijoita siitä hyötyvät niin koko yhteiskunta kuin yksittäiset vapaaehtoistyöntekijät. Vapaaehtoistyön kautta ihmiset voivat parantaa osaamistaan, käyttää taitojaan ja laajentaa sosiaalisia verkostojaan. Tämä voi usein johtaa uusiin tai parempiin työllistymismahdollisuuksiin sekä henkilökohtaiseen ja sosiaaliseen kehitykseen.

Komissio auttaa nuoria osallistumaan vapaaehtoistyöhön. Eurooppalaisen vapaaehtoistyön kautta tuhannet teinit ja nuoret aikuiset matkustavat kotimaansa ulkopuolelle opettamaan, edistämään kulttuurin tuntemusta ja kehittämään elämässä tärkeitä taitoja. Esimerkiksi Kööpenhaminassa sijaitsevassa Verahus-asuntolassa vapaaehtoiset auttavat vammaisia heidän jokapäiväisessä elämässään. He järjestävät asuntolan asukkaille vapaa-ajan toimintaa (esim. maalausta, musiikkia, pelejä ja urheilutoimintaa) ja tekevät heidän kanssaan retkiä.

Euroopan vapaaehtoistyön teemavuoden tarkoituksena on tuoda esille sitä työtä, jota vapaaehtoistyöntekijät tekevät, sekä kannustaa muita osallistumaan työhön ja ratkaista vapaaehtoistyöntekijöiden kohtaamat haasteet. Teemavuodella on neljä päätavoitetta:

  • vapaaehtoistyön esteiden vähentäminen EU:ssa

  • vapaaehtoisjärjestöjen toimintamahdollisuuksien lisääminen ja vapaaehtoistyön laadun parantaminen

  • vapaaehtoistoiminnan palkitseminen ja tunnustaminen

  • vapaaehtoistyön arvon ja merkityksen tunnetuksi tekeminen.

Näiden tavoitteiden saavuttamiseksi komissio kannustaa jäsenvaltioiden viranomaisten ja vapaaehtoisjärjestöjen välistä hyvien käytänteiden vaihtoa. Painopisteessä ovat vapaaehtoistyöntekijöiden kouluttaminen, akkreditointi ja laadunvarmistus sekä vapaaehtoistyötilaisuuksien saattaminen tehokkaasti mahdollisten vapaaehtoistyöntekijöiden tietoon. Komissio tukee uusia Euroopan laajuisia verkostoitumistoimia edistääkseen rajat ylittäviä vaihtoja ja synergiaa vapaaehtoisjärjestöjen ja muiden toimijoiden, erityisesti yritysten, välillä.

Vapaaehtoistyön teemavuoden aikana satoja toimintoja ja hankkeita tuodaan esille ja niitä edistetään. EU:n tasolla näihin toimintoihin kuuluvat muun muassa seuraavat:

  • Euroopan vapaaehtoistyön teemavuotta koskeva kiertue: Vapaaehtoistyöntekijät kiertävät EU:n maissa vuoden ajan esittelemässä työtään ja keskustelemassa politiikantekijöiden ja yleisön kanssa.

  • Euroopan vapaaehtoistyön teemavuotta koskeva lähetys: 27 vapaaehtoista toimittajaa seuraa 54 vapaaehtoisjärjestön työtä ja laatii tiedotusvälineille audio- ja videoraportteja sekä kirjallisia raportteja. Vuoden lopussa raporteista kootaan lähetyskelpoinen dokumentti Euroopan teemavuodesta ja sitä koskevasta kiertueesta.

  • Neljä temaattista konferenssia vuonna 2011 vapaaehtoistyöhön liittyvien avainkysymysten käsittelemiseksi: 8. tammikuuta Budapestissä: tunnustuksen antaminen vapaaehtoistyölle; touko-/kesäkuu: kiitos vapaaehtoistyöntekijöille heidän arvokkaasta työstään; lokakuu: vapaaehtoisjärjestöjen toimintamahdollisuuksien lisääminen; joulukuu; päätöskonferenssi, jossa käsitellään tulevia haasteita.

Komissio tekee tiivistä yhteistyötä vapaaehtoisjärjestöjen yhteenliittymän, Euroopan parlamentin, jäsenvaltioiden, alueiden komitean, Euroopan talous- ja sosiaalikomitean, Euroopan neuvoston ja YK:n vapaaehtoisohjelman kanssa.

Lisätietoja

Teemavuoden virallinen verkkosivusto: www.europa.eu/volunteering (sivustolla esitetään myös teemavuosikiertueen aikataulu)

Yhteenliittymän verkkosivusto: www.eyv2011.eu

Oikeus- ja kansalaisasioista sekä perusoikeuksista vastaavan komission varapuheenjohtaja Viviane Redingin kotisivu:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/reding/index_en.htm


Side Bar