Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/1640

Brüssel, 2. detsember 2010

„Hakka vabatahtlikuks! Muuda maailma”: Euroopa Komisjon juhatab sisse Euroopa vabatahtliku tegevuse aasta 2011

„Kui soovime, et meie unistused paremast ja turvalisemast maailmast ei jääks vaid soovunelmaks, tuleb meil kaasata vabatahtlikke rohkem kui kunagi varem,” ütles Kofi Annan. Selles vaimus pühendab 100 miljonit eurooplast oma aega ja oskusi, et aidata abivajajaid ja panustada nõnda oma kogukonda. Pensionärist kunstiõpetaja peab muuseumis väliskülalistele loenguid Euroopa suurteoste kohta. Keskkooliõpilane loeb haiglaravil viibivatele lastele ette raamatuid. Endine jalgpalli rahvuskoondislane teeb treeneritööd oma kodulähedases klubis. Tegutsemiseks on tuhandeid võimalusi. Selliste jõupingutuste esiletõstmiseks ja kodanike osaluse soodustamiseks juhatas komisjon sisse 2011. aasta, mis on kuulutatud Euroopa vabatahtliku tegevuse aastaks. Euroopa Komisjoni asepresident ning õigusküsimuste, põhiõiguste ja kodakondsuse volinik Viviane Reding, Belgia riigisekretär sotsiaalküsimustes Jean-Marc Delizée ja Euroopa Parlamendi liige Marian Harkin esitlesid aasta loosungit: „Hakka vabatahtlikuks! Muuda maailma."

Avaldan tunnustust nendele miljonitele eurooplastele, kes leiavad aega maailma paremaks muutmiseks,” ütles Euroopa Komisjoni asepresident ning õigusküsimuste, põhiõiguste ja kodakondsuse volinik Viviane Reding. „Sisimas suudab igaüks meist abivajajate eest seista ja hoolitseda. Vabatahtlik tegevus tugevdab meie peamisi Euroopa väärtusi: solidaarsust ja sotsiaalset ühtekuuluvust. Euroopa vabatahtliku tegevuse aasta väljakuulutamisega avaldan tunnustust nendele, kes muudavad maailma. Nüüd tuleb meil midagi vastu anda ja keskenduda abistajate aitamisele!"

2010. aasta Eurobaromeetri uuringu (vt http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/eb/eb73/eb73_vol2_fr.pdf) kohaselt väidab kolm eurooplast kümnest, et ta osaleb vabatahtlikuna mõnes tegevuses. Vabatahtlikku tegevust on mitmeti defineeritud ja sellega seondub palju eri traditsioone. Kõiki neid tegevusi läbib aga ühine joon: kui tullakse kokku, et aidata üksteist või toetada abivajajaid, saavad sellest kasu ühiskond tervikuna ja vabatahtlikud ise. Vabatahtliku tegevuse kaudu saadakse uusi teadmisi, kasutatakse olemasolevaid oskusi ja laieneb sotsiaalne võrgustik, millega sageli kaasnevad uued või paremad töövõimalused, samuti isiklik ja sotsiaalne areng.

Komisjon aitab noortel vabatahtlikus tegevuses osaleda. Euroopa vabatahtliku teenistuse raames saavad tuhanded noorukid ja nooremad täiskasvanud reisida mõnda välisriiki, et õpetada, edendada kultuurilist teadlikkust ning omandada eluks vajalikke oskusi. Näiteks aitavad vabatahtlikud Kopenhaageni Verahusi hooldekodus sealsetel puuetega elanikel igapäevaeluga toime tulla. Vabatahtlikud korraldavad neile vabaajaüritusi – maalimine, muusika, mängud, sport ja saadavad neid väljasõitudel.

Et tõsta esile vabatahtlike tööd, soodustada vabatahtlikuna töötamist ja tegeleda neid takistavate probleemidega, on Euroopa vabatahtliku tegevuse aasta neli peamist eesmärki järgmised:

  • vähendada takistusi ELis vabatahtlikuna töötamisel;

  • tugevdada vabatahtlike organisatsioone ja parandada vabatahtliku tegevuse kvaliteeti;

  • toetada ja tunnustada vabatahtlikku tegevust;

  • suurendada teadlikkust vabatahtliku tegevuse väärtusest ja tähtsusest.

Nende eesmärkide täitmiseks kutsub komisjon üles liikmesriikide ametiasutusi ja vabatahtlike organisatsioone vahetama head tava. Keskendutakse vabatahtlike väljaõppele, akrediteerimisele ja kvaliteedi tagamisele ning võimalike vabatahtlike ja vabatahtlikuna töötamise võimaluste parimale ja tõhusamale ühitamisele. Komisjon toetab kogu Euroopat hõlmavaid koostöövõrke, et edendada vabatahtlike organisatsioonide ning muude sektorite (eriti ärisektori) piiriülest tööd ja sellest tulenevat sünergiat.

Vabatahtliku tegevuse aasta jooksul korraldatakse arvukalt üritusi ja viiakse ellu eri projekte. ELi tasandil hõlmavad need:

  • Euroopa vabatahtliku tegevuse aasta ringreis: Aasta jooksul sõidavad vabatahtlikud ELi riikides ringi, tutvustavad oma tööd ja kohtuvad ringreisi igas etapis poliitikakujundajate ja üldsusega.

  • Euroopa vabatahtliku tegevuse aasta saated: 27 vabatahtlikku reporterit jälgivad 54 vabatahtliku organisatsiooni tööd ning koostavad audio-, video- ja kirjalikku materjali meedias avaldamiseks. Selle materjali põhjal tehakse aasta lõpus dokumentaalfilm, milles kajastatakse Euroopa aastat ja selle jooksul tehtud ringreisi.

  • Neli temaatilist konverentsi, mis on pühendatud vabatahtliku tegevusega seonduvatele põhiküsimustele: 8. jaanuaril 2011 Budapestis: vabatahtliku tegevuse tunnustamine; mai/juuni: vabatahtlike ja nende väärtusliku panuse tunnustamine: oktoober: vabatahtlike organisatsioonide tugevdamine; detsember: tulevikuväljavaateid käsitlev lõppkonverents.

Komisjon teeb tihedat koostööd vabatahtlike organisatsioonide liidu, Euroopa Parlamendi, liikmesriikide, Regioonide komitee, Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee, Euroopa Nõukogu ja ÜRO vabatahtlikega.

Lisateave

Euroopa aasta ametlik veebisait: www.europa.eu/volunteering (sisaldab ringreisi ajakava)

Liidu veebisait: www.eyv2011.eu

Euroopa Komisjoni asepresidendi ning õigusküsimuste, põhiõiguste ja kodakondsuse voliniku Viviane Redingi veebisait:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/reding/index_en.htm


Side Bar