Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/1640

Bruxelles, den 2. december 2010

Bliv frivillig, og gør en forskel!: Europa‑Kommissionen lancerer det europæiske år for frivilligt arbejde 2011

Hvis vores håb om at bygge en bedre og mere sikker verden skal blive mere end blot ønsketænkning, vil vi mere end nogensinde få brug for frivillige kræfter”, har Kofi Annan sagt. Det er i denne ånd, at 100 millioner europæere har valgt at bruge deres tid og ekspertise på at hjælpe personer i nød og give noget tilbage til samfundet. En pensioneret lærer i kunst giver foredrag om europæiske mesterværker for udenlandske besøgende på et museum. En gymnasieelev læser højt for syge børn på et hospital. En fodboldspiller, der tidligere var aktiv på nationalt plan, har påtaget sig trænerjobbet i en lokal klub. Der findes tusindvis af måder, hvorpå mennesker kan gøre en forskel. Europa-Kommissionen har i dag lanceret det europæiske år for frivilligt arbejde 2011 for at fremhæve eksempler på den frivillige indsats og få flere borgere til at deltage i frivilligt arbejde. Næstformand og EU-kommissær for retlige anliggender, grundlæggende rettigheder og EU-borgerskab, Viviane Reding, præsenterede sammen med Belgiens føderale socialminister, Jean-Marc Delizée, og medlem af Europa-Parlamentet, Marian Harkin, sloganet for det europæiske år: ”Bliv frivillig, og gør en forskel!”.

Jeg vil gerne hylde de millioner af EU-borgere, der tager sig tid til at gøre vores verden til et bedre sted”, sagde Viviane Reding, EU-kommissær for retlige anliggender, grundlæggende rettigheder og EU-borgerskab. “Vi har alle dybt i os evnen til at tage hånd om dem, der har brug for os. Den frivillige indsats styrker centrale europæiske værdier som solidaritet og social sammenhængskraft. Nu hvor vi lancerer det europæiske år for frivilligt arbejde, ønsker jeg at samle støtte til de mennesker, der gør en forskel. Tiden er nu kommet, hvor vi skal dele og give noget tilbage samt sætte ind for at hjælpe hjælperne!"

I henhold til en Eurobarometer-undersøgelse fra maj 2010 udtalte 3 ud af 10 EU‑borgere, at de var aktive inden for frivilligt arbejde. Der er mange forskellige definitioner og traditioner, når det gælder frivilligt arbejde. Fælles for disse aktiviteter er, at det både kommer hele samfundet og de enkelte frivillige til gavn, når mennesker samles om at hjælpe hinanden og støtte mennesker i nød. Frivilligt arbejde giver mulighed for at erhverve viden, udøve færdigheder og udvide sociale netværk, hvilket ofte kan føre til nye eller bedre jobmuligheder og bidrage til personlig og social udvikling.

Kommissionen hjælper unge med at deltage i volontøraktiviteter. Den europæiske volontørtjeneste giver tusindvis af unge mulighed for at rejse uden for deres hjemland for at undervise, fremme kulturel bevidsthed og udvikle vigtige livsfærdigheder. Her kan f.eks. nævnes, at frivillige på plejehjemmet Verahus i København hjælper handicappede beboere i deres hverdag. De frivillige arrangerer fritidsaktiviteter med beboerne som f.eks. maling, musik, spil, sport, og de ledsager dem på rejser.

For at sætte fokus på frivilligt arbejde, opmuntre andre til at deltage heri og løfte de udfordringer, som volontører står overfor, sigter det europæiske år for frivilligt arbejde 2011 først og fremmest mod at:

  • begrænse hindringerne for frivilligt arbejde i EU

  • styrke frivillige organisationer og forbedre kvaliteten af den frivillige indsats

  • belønne og anerkende frivillige aktiviteter

  • styrke bevidstheden om værdien og betydningen af frivilligt arbejde.

For at nå disse mål vil Kommissionen fremme udvekslingen af god praksis mellem myndigheder og frivillige organisationer i medlemsstaterne. Der vil blive sat fokus på uddannelse af volontører, akkreditering og kvalitetssikring samt en effektiv matchning af potentielle volontører og muligheder for frivilligt arbejde. Kommissionen vil fremme nye netværksinitiativer i hele EU for at fremme udveksling på tværs af grænserne og synergieffekter blandt frivillige organisationer og andre sektorer, især erhvervslivet.

I løbet af det europæiske år for frivilligt arbejde vil der blive sat fokus på og fremmet hundredvis af aktiviteter og projekter. Disse omfatter på EU-niveau:

  • EYV 2011 Tour: Frivillige vil over en etårig periode rejse rundt i EU-landene for at fremvise deres arbejde og deltage i en dialog med politiske beslutningstagere og borgerne i hver enkelt fase af touren.

  • EYV Relay: 27 frivillige formidlende journalister vil følge arbejdet i 54 frivillige organisationer og lave lyd- og videoreportager samt skriftlige reportager, der vil blive bragt i medierne. De kombinerede reportager vil ved årets slutning blive samlet i en dokumentar af professionel kvalitet om det europæiske år og den tilhørende tour.

  • Fire tematiske konferencer i 2011 for at sætte fokus på centrale spørgsmål i forbindelse med frivilligt arbejde: 8. januar i Budapest: Anerkendelse af frivilligt arbejde; maj/juni: En hyldest til volontører og deres værdifulde bidrag; oktober: Styrkelse af frivillige organisationer; december: Afslutningskonference om fremtidige udfordringer.

Kommissionen arbejder tæt sammen med ”Alliancen” af frivillige organisationer, Europa-Parlamentet, medlemsstaterne, Regionsudvalget, Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg, Europarådet og De Forenede Nationers Frivillige.

Yderligere oplysninger

Officiel websted for det europæiske år: www.europa.eu/volunteering (herunder tidsplanen for EYV-touren)

Alliancens websted: www.eyv2011.eu

Websted for Viviane Reding, næstformand og kommissær for retlige anliggender, grundlæggende rettigheder og EU-borgerskab:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/reding/index_en.htm


Side Bar