Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/1640

V Bruselu dne 2. prosince 2010

„Dobrovolníci mění svět!“ – Evropská komise zahajuje Evropský rok dobrovolnictví 2011

„Mají-li být naše naděje na vybudování lepšího a bezpečnějšího světa více než jen zbožným přáním, potřebujeme více než kdy jindy pomoc dobrovolníků,“ prohlásil Kofi Annan. V tomto duchu uvažuje také 100 milionů Evropanů, kteří věnují svůj čas a zkušenosti na pomoc potřebným a zároveň na obohacování své vlastní společnosti. Příkladem může být důchodce, který býval učitelem výtvarné výchovy a nyní dává zahraničním návštěvníkům v muzeu výklad o mistrovských dílech evropského umění, středoškolský student, který chodí do nemocnice číst dětem knížky, nebo bývalý národní reprezentant v kopané, který trénuje ve své čtvrti místní fotbalový klub. Existují tisíce způsobů, jak měnit svět k lepšímu. Evropská komise dnes odstartovala Evropský rok dobrovolnictví, který má v roce 2011 dobrovolnou činnost vyzdvihnout a povzbudit k ní více občanů. Slogan pro tento rok zní „Dobrovolníci mění svět!“ a představili jej místopředsedkyně Komise a komisařka pro spravedlnost, základní práva a občanství Viviane Redingová, belgický federální ministr sociálních věcí Jean-Marc Delizée a poslankyně Evropského parlamentu Marian Harkinová.

„Ráda bych vyjádřila uznání milionům Evropanů, kteří si najdou čas na to, aby zlepšovali svět kolem nás, “ uvedla komisařka Viviane Redingová. V hloubi svého nitra jsme všichni schopni měnit věci k lepšímu a projevovat starost o ty, kteří to potřebují. Dobrovolnictví upevňuje naše základní evropské hodnoty, jimiž jsou solidarita a sociální soudržnost. Při příležitosti zahájení Evropského roku dobrovolnictví chci získat podporu pro lidi, kteří usilují o změnu. Nadešel totiž čas, abychom se o práci dělili s ostatními a vraceli jim jejich zájem – nadešel čas, abychom pomáhali těm, kteří pomáhají.“

Ze studie Eurobarometru z května 2010 vyplývá, že do dobrovolné činnosti jsou aktivně zapojeni tři z deseti Evropanů. Dobrovolnictví je definováno různě a různé bývají i tradice s ním spojené. Všechny činnosti však spojuje jedno: pokud se kdekoli sejdou lidé, aby si pomáhali a podporovali člověka v nouzi, je to ku prospěchu nejen společnosti jako celku, ale i dobrovolníků samotných. Při odvádění dobrovolné práce se lidé učí novým věcem, rozvíjí své dovednosti a rozšiřují si společenské zázemí, což je často přivádí k novým a lepším pracovním příležitostem a také k osobnímu a společenskému rozvoji.

Evropská komise pomáhá mladým lidem k účasti v dobrovolnických projektech. Prostřednictvím Evropské dobrovolné služby vyjíždějí tisíce dospívajících a mladých lidí do zahraničí, aby se tam věnovali výuce, podporovali kulturní povědomí a rozvíjeli dovednosti důležité pro život. Například dobrovolníci v kodaňském domově Verahus pomáhají postiženým klientům v jejich každodenním životě. Organizují společné volnočasové aktivity, jako je malování, hudba, hry nebo sport, nebo doprovází postižené na výletech.

Evropský rok dobrovolnictví 2011 má práci dobrovolníků vyzdvihnout a povzbudit k ní rovněž ostatní tak, aby se i oni do této činnosti zapojovali a pokusili se řešit existující problémy. Iniciativa si klade čtyři hlavní cíle:

  • snížit překážky pro vykonávání dobrovolné činnosti v EU,

  • posílit pravomoci dobrovolnických organizací a zvýšit kvalitu dobrovolnictví,

  • oceňovat a uznávat dobrovolné činnosti,

  • zvýšit povědomí o důležitosti a významu dobrovolnictví.

V zájmu dosažení těchto cílů bude Komise podporovat výměnu správných postupů mezi orgány členských států a dobrovolnickými organizacemi. Pozornost bude soustředěna na školení dobrovolníků, na akreditaci a zajištění kvality a také na účinné a efektivní srovnávání potenciálních dobrovolníků s příležitostmi dobrovolné práce. Komise hodlá podněcovat nové iniciativy na vytváření celoevropských kontaktů, aby mezi dobrovolnickými organizacemi a jinými odvětvími (zejména podnikatelským sektorem) podpořila přeshraniční výměnu a součinnost.

V průběhu Evropského roku dobrovolnictví budou vyzdviženy a podpořeny stovky aktivit a projektů. Na úrovni EU se uskuteční:

  • Turné „Evropský rok dobrovolnictví 2011": Dobrovolníci budou po celý rok objíždět státy EU, aby při každém zastavení představovali svou práci a setkávali se s tvůrci politik i s veřejností.

  • Zpravodajství z Evropského roku dobrovolnictví: Dvacet sedm reportérů-dobrovolníků bude sledovat práci 54 dobrovolnických organizací a informovat o jejich činnosti prostřednictvím videozáznamů a zvukových či psaných reportáží, které se budou zveřejňovat ve sdělovacích prostředcích. Na konci roku bude z těchto kombinovaných reportáží vytvořen dokumentární pořad ve vysílací kvalitě, který Evropský rok dobrovolnictví a turné v rámci něho celkově zmapuje.

Čtyři tematické konference, jež během roku 2011 poukáží na klíčové otázky v problematice dobrovolnictví. 8. ledna se bude v Budapešti řešit uznávání dobrovolné činnosti, v květnu/červnu proběhne konference o úctě k dobrovolníkům a cenné práci, kterou odvádějí, na říjen je plánována konference o posílení pravomocí dobrovolnických organizací a v prosinci pak závěrečná konference o budoucích problémech.

Komise úzce spolupracuje s „aliancí“ dobrovolnických organizací, s Evropským parlamentem, s členskými státy, Výborem regionů, Evropským hospodářským a sociálním výborem, s Radou Evropy a s dobrovolníky OSN.

Další informace

Oficiální stránky Evropského roku www.europa.eu/volunteering (uveden je zde i harmonogram turné „Evropský rok dobrovolnictví 2011")

Internetové stránky aliance: www.eyv2011.eu

Internetová stránka Viviane Redingové, místopředsedkyně a členky Komise odpovědné za spravedlnost, základní práva a občanství:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/reding/index_en.htm


Side Bar