Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/1640

Брюксел, 2 декември 2010 г.

„Стани доброволец! Дай своя принос!“: Европейската комисия откри Европейската година на доброволчеството — 2011 г.

„Ако искаме нашите надежди за изграждането на един по-добър и по-сигурен свят да са нещо повече от просто желание, повече от всякога ще имаме нужда от работата на доброволци,“ е казал Кофи Анан. Именно в този дух 100 милиона европейски граждани отделят от своето време и експертни знания, за да помагат на нуждаещите се и да дават приноса си за своите общности. Пенсиониран учител по изкуство изнася лекции за европейските произведения на изкуството пред чуждестранните посетители в музей; гимназиален ученик чете на болни деца в болница; бивш футболист от националния отбор е треньор на квартален футболен клуб — съществуват хиляди начини, по които човек може да даде своя принос. За да открои тези усилия и да насърчи повече граждани да се включат в тях, днес Европейската комисия откри Европейската година на доброволчеството — 2011 г. Заместник-председателят Вивиан Рединг, европейски комисар по правосъдието, основните права и гражданството, заедно с г-н Жан-Марк Делизе, държавен секретар на Белгия по социалните въпроси, и г-жа Мариан Харкин, член на Европейския парламент, представиха мотото на годината: „Стани доброволец! Дай своя принос!“

„Искам да отдам заслуженото на милионите европейски граждани, които отделят от своето време, за да направят нашия свят едно по-добро място,“ заяви Вивиан Рединг, европейски комисар по правосъдието, основните права и гражданството. „Дълбоко у всеки един от нас е заложена способността да откликне и да се притече на помощ на нуждаещите се. Доброволчеството заздравява нашите основни европейски ценности: солидарност и социално сближаване. С откриването на Европейската година на доброволчеството искам да набера подкрепа за хората, които дават своя принос. Това е моментът да споделим и да дадем нещо от себе си, както и да съсредоточим усилията си да помогнем на помагащите!“

Проучване на Евробарометър от май 2010 г. показа, че 3 от всеки 10 европейски граждани заявяват, че извършват доброволчески дейности. Съществуват много различни определения и традиции относно доброволческите дейности. Общото на тези дейности е, че всеки път, когато хората се обединят, за да помогнат един на друг и да подпомогнат нуждаещите се, печели както цялото общество, така и отделните доброволци. Благодарение на доброволчеството хората придобиват знания, упражняват своите умения и разширяват социалните си мрежи, което често води до нови или по-добри възможности за работа, както и до лично и социално развитие.

Комисията помага на младите хора да участват в доброволчески дейности. Чрез Европейската доброволческа служба хиляди юноши и млади хора пътуват извън пределите на собствената си страна с цел да преподават, да насърчават опознаването на културата и да развиват важни житейски умения. Например доброволци в дом „Verahus“ в Копенхаген помагат на живущите в него хора с увреждания в тяхното ежедневие. Те организират за тях забавни занимания, като например рисуване, музика, игри, спорт, и ги придружават при пътувания.

За да се открои работата на доброволците, да се насърчат останалите да участват и да се обърне внимание на предизвикателствата пред тях, Европейската година на доброволчеството — 2011 г. има четири основни цели:

  • да се намалят пречките пред доброволчеството в ЕС;

  • да се дадат повече права на доброволческите организации и да се подобри качеството на доброволчеството;

  • доброволческите дейности да бъдат възнаграждавани и да им се отдава признание;

  • да се повиши осведомеността по отношение на стойността и значимостта на доброволчеството.

За да бъдат постигнати тези цели, Комисията ще насърчава обмена на добри практики между органите на държавите-членки и доброволческите организации. В центъра на вниманието ще попаднат обучението на доброволци, акредитирането и осигуряването на качеството и ефикасното и ефективно съчетаване на потенциалните доброволци и възможностите за доброволческа дейност. Комисията ще насърчава нови европейски инициативи за създаването на мрежи с цел да се стимулират презграничният обмен и полезните взаимодействия между доброволческите организации и други сектори, и особено с предприятията.

През Годината на доброволчеството ще бъдат популяризирани и подпомогнати стотици дейности и проекти. На равнището на ЕС те включват:

  • „Турне“ на ЕГД2011: доброволци ще пътуват в държавите от ЕС в продължение на една година, като популяризират своята работа и разговарят с политици и с обществеността на всеки етап от своята обиколка;

  • „Предаване“ на EГД: 27 „предаващи“ репортери — доброволци ще следят работата на 54 доброволчески организации и ще създадат аудио-, видео- и писмени репортажи, които ще бъдат показани от медиите. В края на годината комбинираните репортажи ще бъдат обединени в документален филм за Европейската година и нейното турне, който ще може да бъде излъчен;

  • Четири тематични конференции през 2011 г., на които ще бъдат обсъдени ключови проблеми, свързани с доброволчеството: на 8 януари в Будапеща: „Признание за доброволчеството“; през май/юни: „Благодарност за доброволците и техния ценен принос“; през октомври: „Права за доброволческите организации“; през декември: закриваща конференция относно бъдещите предизвикателства.

Комисията работи в тясно сътрудничество с „алианса“ от доброволчески организации, Европейския парламент, държавите-членки, Комитета на регионите, Европейския икономически и социален комитет, Съвета на Европа и Доброволци на ООН.

Допълнителна информация

Официална уебстраница на Европейската година: www.europa.eu/volunteering

(съдържа информация относно графика на „турнето“ на ЕГД)

Уебстраница на Алианса: www.eyv2011.eu

Уебсайт на Вивиан Рединг, заместник-председател и комисар по правосъдието, основните права и гражданството:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/reding/index_en.htm


Side Bar