Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Autres langues disponibles: FR EN DE

IP/10/1639

Brüssel, 1. detsember 2010

Bussireisijatele rohkem õigusi

Komisjonil on hea meel tõdeda, et Euroopa Parlament ja nõukogu jõudsid pärast edukat lepitusmenetlust täna kokkuleppele bussireisijate õiguste küsimuses. Kõikide reisijate, eelkõige piiratud liikumisvõimega reisijate suhtes kehtivad teatavad põhiõigused, sealhulgas õigus mittediskrimineerivale kohtlemisele, õigus saada piisavat teavet jne. Täiendavad õigused (abistamine, majutusvõimalus, hüvitamine jne) kehtivad reisijatele pikamaa bussiliinidel pikkusega üle 250 km.

Transpordiküsimuste eest vastutav Euroopa Komisjoni asepresident Siim Kallas märkis: „Bussireisijate uued õigused tagavad kvaliteetteenuse ja võimaldavad inimestel rahulikuma südamega reisida. Nii saab paika viimanegi mosaiigidetail. Nüüd on kõikide transpordiliikide puhul olemas turvaline reisijaõiguste võrgustik, mille abil kaitsta inimesi, kus ja kuidas iganes nad ka reisivad. Need uued õigused peaksid rõõmustama nii reisijaid kui ka kvaliteetteenuste osutajaid kogu ELis.”

Lisaks kõnealusele määrusele tegi komisjon 2008. aasta detsembris ettepaneku ka käesoleva aasta novembris allakirjutatud määruse kohta, mis käsitleb meritsi ja sisevetel reisivate inimeste õigusi. Kõnealuse uue määruse vastuvõtmisega kaitstakse lennu-, laeva-, bussi- ja rongireisijaid konkreetsete ja sektorile vastavalt kohandatud õigustega.

Sellest tulenevalt on ükskõik kus Euroopa Liidus bussiga reisijatel ühesugused õigused. Eelkõige on kaitstud puuetega või piiratud liikumisvõimega bussireisijad. Tänu uutele eeskirjadele peaks paranema ELi transpordisektori kvaliteet ja suurenema tema konkurentsivõime ning ühtlasi tagatakse kõigile bussiveosektori ettevõtjatele võrdsed võimalused.

Reisija õigused

Pikamaa (s.t üle 250 km) bussiveoteenuste puhul kehtivad muu hulgas järgmised uued õigused:

 • reisijatele või nende lähedastele tagatakse kaitse liiklusõnnetusest tingitud surma, vigastuse või varalise kahju korral, eelkõige seoses õnnetusest tulenevate praktiliste esmavajadustega (võimalus pakkuda kuni kaheks ööks majutust hotellis kogumaksumusega 80 eurot öö);

 • konkreetne tasuta abi puuetega inimestele ja piiratud liikumisvõimega inimestele nii bussijaamades kui ka bussis ning vajaduse korral ka tasuta transport abistajatele;

 • tagatakse hüvitis või ümbersuunamisvõimalus, kui bussireis on üle broneeritud või tühistatakse või kui eeldatav väljasõit hilineb rohkem kui 120 minutit;

 • piisav abi (suupisted, toit ja jook), kui enam kui kolme tunni pikkune reis tühistatakse või hilineb rohkem kui 90 minutit;

 • vedajad on kohustatud võimaldama veoteenuseta jäänud reisijatele vajaduse korral hotellimajutuse kaheks ööks maksumusega kuni 80 eurot öö, v.a raskete ilmastikutingimuste ja suurte loodusõnnetuste korral;

 • kui eeldatav väljasõit hilineb rohkem kui 120 minutit või kui reis tühistatakse ning kui vedaja ei suuda pakkuda reisijale mõnda muud ümbersuunamisvõimalust ega hüvitist, hüvitatakse 50% piletihinnast.

Peale selle kehtivad kõikide teenuste (alla ja üle 250 km) puhul järgmised õigused:

 • reisijat ei tohi otseselt ega kaudselt diskrimineerida tema rahvuse pärast;

 • puuetega inimestel ja piiratud liikumisvõimega inimestel on õigus mittediskrimineerivale kohtlemisele ning rahalisele hüvitisele juhul, kui nende liikumisvahendid on liiklusõnnetuse tõttu hävinud või kannatada saanud;

 • kehtestatakse miinimumeeskirjad reisiinfo kohta, mida kõik reisijad peavad saama enne reisi ja reisi kestel, samuti üldine info selle kohta, millised õigused on reisijatel bussijaamas ja bussis;

 • kõigile reisijatele peab olema kättesaadav vedajapoolne kaebuste käsitlemise kord;

 • igas liikmesriigis tegutsevad sõltumatud asutused, kelle ülesanne on jõustada määrus ja vajaduse korral määrata karistused.

Edasine tegevus

Lepitusmenetlust rakendatakse juhul, kui Euroopa Parlament ja nõukogu ei ole pärast komisjoni seaduseelnõu kaht lugemist suutnud jõuda omavahel täielikule kokkuleppele. Lepituskomitee saavutatud kokkulepe tuleb nüüd kinnitada parlamendi täiskogu istungil (mis toimub veebruaris) ja nõukogus.

Lisateave

Lisateavet reisijate õiguste kohta kõikide transpordiliikide puhul saab aadressilt:

http://ec.europa.eu/transport/passenger-rights/


Side Bar