Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

IP/10/1638

V Bruseli 1. decembra 2010

Cena EÚ za žurnalistiku o zdraví: Mená víťazov za rok 2010 boli oznámené včera v Bruseli

Včera večer boli v Bruseli oznámené mená novinárov, ktorí získali prvé tri miesta v druhom ročníku ceny EÚ pre novinárov píšucich o problematike zdravia. Dvaja talianski novinári, Gianluca Ferraris a Ilaria Molinari, z denníka Panorama, vyhrali prvú cenu za svoj spoločný článok nazvaný „Kradnutie nádeje“. Víťazný článok upozorňuje na tzv. liečebné kliniky, ktoré ponúkajú nič netušiacim pacientom trpiacim na chronické ochorenia drahé, avšak nepreukázané liečebné metódy. Českej novinárke Lucii Hášovej Trudelkovej, autorke článku o darovaní orgánov, ktorý nesie titul „Láska sídli v obličke“, bola udelená cena za druhé miesto. Tím dánskych novinárov v zložení Kasper Krogh, Morten Crone, Line Holm Nielsen a Jesper Woldenhof, píšucich pre denník Berlingske Tidende, obsadil tretie miesto za článok nesúci názov „Veľké zlyhanie“, o snahe jednotlivca zmeniť zdravotný systém. Cena je odmenou za prácu tých novinárov z celej Európy, ktorí zvyšujú povedomie o problematike zdravotnej starostlivosti a práv pacientov.

John Dalli, komisár zodpovedný za zdravie a spotrebiteľskú politiku, sa vyjadril: „Touto cenou Komisia zdôrazňuje dôležitú úlohu médií pri zvyšovaní povedomia o problematike zdravia. Tohtoroční viťazi a všetci národní finalisti upriamili pozornosť svojich čitateľov na zásadné otázky.“

Tento rok došlo k nárastu tak počtu článkov spĺňajúcich kritériá súťaže, ako aj počtu zúčastnených novinárov. Súťaže sa zúčastnilo 438 novinárov zo všetkých 27 členských štátov, čo je o 44 % viac ako minulý rok. Celkovo ponúkli do súťaže 745 článkov, čo v porovnaní s predošlým rokom predstavuje nárast o 60 %. 27 vybraných článkov sa zaoberá širokou škálou tém, ktoré sú súčasťou kampane „Európa pacientom“. Sú medzi nimi aj také oblasti ako darovanie orgánov, bezpečnosť pacientov, pandémia chrípky H1N1 a cezhraničná zdravotná starostlivosť.

Kontext

Počas leta vybrali národné poroty finalistu za každý členský štát. Porota na úrovni EÚ vyhodnotila 27 vybraných článkov a zišla sa na konci októbra, aby rozhodla o 3 víťazných článkoch. Deväťčlenná porota na úrovni EÚ bola zložená z úradníkov Európskej komisie, odborníkov na verejné zdravie a novinárov. Predsedal jej Andrzej Rys, riaditeľ pre verejné zdravie a hodnotenie rizika, z Generálneho riaditeľstva Európskej komisie pre zdravie a spotrebiteľov.

27 národných finalistov a redaktori publikovaných článkov boli pozvaní do Bruselu na seminár pre médiá o iniciatívach kampane „Európa pacientom“ a na ceremóniu odovzdávania cien v sídle Európskej komisie Berlaymont v Bruseli.

Cena EÚ za žurnalistiku o zdraví a kampaň „Európa pacientom“ sú financované z programu EÚ pre oblasť zdravia.

Ak chcete získať viac informácií o cene EÚ za žurnalistiku o zdraví a prečítať si víťazné články a ďalšie vybrané články, navštívte príslušnú webovú stránku:

http://ec.europa.eu/health-eu/journalist_prize/2010/index_sk.htm

Kampaň „Európa pacientom“:

http://ec.europa.eu/health-eu/europe_for_patients/index_sk.htm

Druhý program Spoločenstva v oblasti zdravia na roky 2008 − 2013:

http://ec.europa.eu/health/programme/policy/index_sk.htm


Side Bar