Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/1638

Bruksela, dnia 1 grudnia 2010 r.

Nagroda dziennikarska UE w dziedzinie zdrowia — wczoraj w Brukseli ogłoszono nazwiska laureatów w 2010 r.

Wczoraj w godzinach wieczornych ogłoszono w Brukseli nazwiska laureatów drugiej nagrody dziennikarskiej UE w dziedzinie zdrowia. Nagrodę główną, za artykuł „Ladri di Speranza” (Złodzieje nadziei), zdobyli Gianluca Ferraris i Ilaria Molinari — dziennikarze włoskiego tygodnika „Panorama". Zwycięski artykuł opowiada o klinikach, w których proponuje się zdesperowanym pacjentom z chorobami przewlekłymi kosztowne, acz niesprawdzone metody leczenia. Drugie miejsce zajęła czeska dziennikarka Lucie Hášová Truhelková, która napisała artykuł pt. „Láska prochází ledvinou” (Miłość kryje się w wątrobie), poświęcony dawstwu narządów. Trzecią nagrodę otrzymali Kasper Krogh, Morten Crone, Line Holm Nielsen i Jesper Woldenhof — duńscy dziennikarze zatrudnieni w dzienniku Berlingske Tidende, którym przyznano nagrodę za artykuł „Det store svigt” (Wielka porażka) opowiadający o dążeniu jednostki do zmiany systemu opieki zdrowotnej. Nagroda dziennikarska UE przyznawana jest w celu promowania dziennikarstwa, które podejmuje tematykę opieki zdrowotnej i praw pacjentów.

Komisarz ds. zdrowia i polityki konsumenckiej Unii Europejskiej, John Dalli, powiedział: Przyznając tę nagrodę, Komisja pragnie podkreślić istotną rolę, jaką odgrywają media w promowaniu tematyki zdrowotnej. Tegoroczni laureaci, podobnie jak wszyscy finaliści szczebla krajowego, podjęli kwestie kluczowe dla swoich czytelników.

W tym roku odnotowano znaczący wzrost liczby artykułów, które spełniały wymogi konkursu. Wzrosła także liczba uczestniczących w nim dziennikarzy. W tej edycji konkursu wzięło udział 438 dziennikarzy ze wszystkich 27 państw członkowskich, co stanowi wzrost o 44 % w porównaniu z edycją ubiegłoroczną. Zgłosili oni w sumie 745 artykułów, czyli o 60 % więcej niż w ubiegłym roku. 27 artykułów finalistów szczebla krajowego dotyczy szerokiego spektrum zagadnień, które wpisują się w ramy kampanii „Europa dla pacjentów”. Zagadnienia te obejmują dawstwo organów, bezpieczeństwo pacjentów, pandemię grypy H1N1 oraz transgraniczną opiekę zdrowotną.

Kontekst

W okresie letnim jury krajowe wyłoniły jednego finalistę z każdego państwa członkowskiego. Jury unijne oceniło 27 artykułów finalistów szczebla krajowego, a następnie zebrało się pod koniec października, aby wybrać 3 zwycięskie artykuły. W skład dziewięcioosobowego jury unijnego weszli urzędnicy Komisji Europejskiej, eksperci w dziedzinie zdrowia publicznego oraz dziennikarze. Jury przewodniczył Andrzej Ryś, dyrektor ds. zdrowia publicznego i oceny ryzyka w Dyrekcji Generalnej ds. Zdrowia i Konsumentów Komisji.

27 finalistów szczebla krajowego oraz wydawców opublikowanych artykułów zaproszono do Brukseli na seminarium medialne poświęcone inicjatywom podejmowanym w ramach kampanii „Europa dla pacjentów” oraz na ceremonię wręczenia nagród w budynku Berlaymont.

Nagrody dziennikarskie UE w dziedzinie zdrowia oraz kampania „Europa dla pacjentów” są finansowane w ramach unijnego programu w dziedzinie zdrowia.

Więcej informacji na temat nagrody dziennikarskiej UE w dziedzinie zdrowia, a także teksty zwycięskich artykułów i artykułów finalistów szczebla krajowego można znaleźć na utworzonej w tym celu stronie internetowej:

http://ec.europa.eu/health-eu/europe_for_patients/index_en.htm

Kampania „Europa dla pacjentów”:

http://ec.europa.eu/health-eu/europe_for_patients/index_en.htm

Informacje o drugim wspólnotowym programie w dziedzinie zdrowia 2008-2013 znajdują się na stronie internetowej:

http://ec.europa.eu/agriculture/quality/policy/index_en.htm


Side Bar