Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/1638

V Bruselu dne 1. prosince 2010

Novinářská cena EU v oblasti zdraví: vítězové za rok 2010 byli včera vyhlášeni v Bruselu

Včera večer byli v Bruselu vyhlášeni tři vítězové druhého ročníku soutěže o cenu EU, udělovanou novinářům zabývajícím se oblastí zdraví. První cenu získali dva italští novináři Gianluca Ferraris a Ilaria Molinari z týdeníku Panorama za svůj společný článek „Ukradená naděje“. Vítězný článek upozorňuje na „zdravotní kliniky“, které poskytují zoufalým pacientům s chronickými nemocemi drahou léčbu, jejíž účinek není prokázán. Druhé místo získala česká novinářka Lucie Hášová Truhelková za článek o dárcovství orgánů s názvem „Láska prochází ledvinou“. Jako třetí se umístil tým dánských novinářů, jmenovitě Kasper Krogh, Morten Crone, Line Holm Nielsen a Jesper Woldenhof píšící pro deník Berlingske Tidende za svůj článek „Velké selhání“ o snahách jednotlivce změnit zdravotní systém. Cena je udělována novinářům z celé Evropy, kteří ve svých článcích zvyšují povědomí o problematice zdravotní péče a právech pacientů.

John Dalli, komisař EU odpovědný za zdraví a spotřebitelskou politiku, uvedl: „Komise prostřednictvím této ceny upozorňuje na významnou roli médií při zvyšování povědomí o zdravotní problematice. Všichni letošní vítězové, jakož i finalisté národních kol, upozornili své čtenáře na nejpalčivější otázky z této oblasti“.

V tomto roce došlo k významnému zvýšení počtu článků i zúčastněných novinářů. Soutěže se zúčastnilo 438 novinářů ze všech 27 členských států, což je o 44 % více než loni. Tito novináři přihlásili do soutěže celkem 745 článků, což představuje ve srovnání s loňským rokem nárůst o 60 %. 27 článků, které se dostaly do užšího výběru, se zabývá širokou škálou témat, jež jsou součástí kampaně „Evropa pacientům“. Jsou mezi nimi mimo jiné takové oblasti, jako je dárcovství orgánů, bezpečnost pacientů, pandemie chřipky H1N1 a přeshraniční zdravotní péče.

Souvislosti

Národní poroty vybraly během léta finalisty za každý členský stát. Porota na úrovni EU potom zhodnotila 27 článků z užšího výběru a sešla se koncem října, aby rozhodla o třech vítězných článcích. Devítičlenná porota na úrovni EU byla složena z úředníků Evropské komise, odborníků na veřejné zdraví a novinářů. Jejím předsedou byl Andrzej Rys, ředitel útvaru pro oblast veřejného zdraví a posuzování rizik z generálního ředitelství pro zdraví a spotřebitele Evropské komise.

27 národních finalistů a redaktoři vydání byli pozváni do Bruselu na seminář o iniciativách kampaně „Evropa pacientům“, určený pro média, a na předávání cen v budově sídla Evropské komise Berlaymont.

Novinářská cena EU v oblasti zdraví a kampaň „Evropa pacientům“ jsou financovány z programu EU pro veřejné zdraví.

Chcete-li získat více informací o Novinářské ceně EU v oblasti zdraví a přečíst si vítězné články, jakož i články z užšího výběru, navštivte příslušnou internetovou stránku:

http://ec.europa.eu/health-eu/journalist_prize/2010/index_cs.htm

Kampaň „Evropa pacientům“:

http://ec.europa.eu/health-eu/europe_for_patients/index_cs.htm

Druhý program Společenství v oblasti zdraví pro období 2008–2013:

http://ec.europa.eu/health/programme/policy/index_cs.htm


Side Bar