Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/1633

Bruselj, 1. decembra 2010

Obdavčenje: Komisija začela razpravo o prihodnosti davka na dodano vrednost

Evropska komisija je danes začela obširno javno posvetovanje o tem, kako okrepiti in izboljšati evropski sistem davka na dodano vrednost (DDV), da bo to v korist državljanom, podjetjem in državam članicam. Cilj je vsem zainteresiranim stranem ponuditi priložnost, da izrazijo svoje misli in poglede na težave, ki trenutno obstajajo na področju DDV, ter predlagajo rešitve. Komisija se bo na podlagi odziva na posvetovanje odločila o najboljšem pristopu za oblikovanje trdnejšega, čvrstejšega in učinkovitejšega sistema DDV v prihodnje.

Komisar za obdavčenje Algirdas Šemeta je povedal: „Potrebujemo sistem DDV, primeren za 21. stoletje: enostaven, moderen in učinkovit. DDV, ki ga plačujejo državljani in podjetja, je glavni vir prihodkov držav članic, zato je to davek, ki zanima vse. Ljudi spodbujam, naj med posvetovanjem izrazijo svoje poglede, saj le tako lahko zagotovimo, da bo prihodnji sistem DDV boljši za vse.“

Zakaj je potreben pregled sistema DDV?

DDV je bil v EU uveden pred več kot 40 leti, v času, ko je bil trg zelo drugačen od današnjega. Kljub prizadevanjem za postopno posodobitev in poenostavitev sistema DDV v preteklosti je jasno, da sistem ne ustreza več modernemu storitvenemu gospodarstvu, ki temelji na tehnologiji. Kompleksnost sedanjega sistema DDV davkoplačevalcem in upravam povzroča nepotrebne stroške in bremena ter ovira delovanje notranjega trga. Poleg tega je sistem DDV zaradi nekaterih notranjih slabosti ranljiv za goljufije in utaje. Zato je potreben temeljni pregled sistema DDV.

Zakaj zdaj?

Trenutni gospodarski položaj je izpostavil pomen, ki da ima DDV pri zagotavljanju gospodarske stabilnosti in rasti. DDV je glavni vir prihodkov držav članic (do 20 % celotnih davčnih prihodkov). Po pričakovanjih se bo njegov pomen zaradi vpliva recesije in staranja prebivalstva na ostale vire prihodkov še povečal. Poleg tega gospodarske raziskave kažejo, da je davek na porabo med tistimi davki, ki najbolj spodbujajo rast, in da bi lahko trden sistem DDV prispeval h gospodarski oživitvi Evrope. Zato je izrednega pomena, da sistem DDV Evropske unije v celoti deluje in izpolnjuje svoj potencial.

Kaj je zelena knjiga?

Komisija v zeleni knjigi izpostavlja vprašanja v okviru nekaj širših tem, pri čemer ostaja posvetovanje v največji meri odprto za vse zamisli in mnenja. Najprej preučuje, če je potreben natančen pregled osnov veljavnega sistema DDV in ali naj bodo blago in storitve obdavčeni v državi članici porekla ali tam, kjer se prodajo. Nato obravnava posebna vprašanja, ki so bila zastavljena v preteklosti, na primer, ali so znižane stopnje DDV v današnjem času še relevantne, ali so pravila glede olajšav dovolj nepristranska, ali in kako je mogoče sistem zaščititi pred goljufijami ter kako zmanjšati birokratske postopke pri transakcijah z DDV. Na koncu Komisija sodelujoče pri posvetovanju sprašuje, ali in kako bi bilo mogoče izboljšati pobiranje DDV, da bi se odpravil trenutno obstoječi primanjkljaj DDV v EU v višini 100 milijard EUR. Komisija si v zeleni knjigi želi zbrati vsa mnenja, saj posvetovanje ni omejeno samo na določena vprašanja. Sodelujoče spodbuja, naj izpostavijo še druga vprašanja, ki se jim zdijo relevantna za DDV v prihodnosti.

Kako naprej?

Komisija vse zainteresirane strani poziva, da sodelujejo v javnem posvetovanju, ki bo odprto do 31. maja 2011. Glede na prejeti odziv bo Komisija v sporočilu konec leta 2011 predstavila prednostne naloge za prihodnji sistem DDV.

MEMO/10/633

Več informacij o zeleni knjigi ter tehnično prilogo najdete na naslovu: http://ec.europa.eu/taxation_customs/index_en.htm


Side Bar