Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/1633

Bruxelles, 1 decembrie 2010

Fiscalitate: Comisia lansează o dezbatere pe tema viitorului taxei pe valoarea adăugată (TVA)

Comisia Europeană a lansat astăzi o amplă consultare publică pe tema consolidării și îmbunătățirii sistemului de TVA din Uniunea Europeană, în beneficiul cetățenilor, al societăților comerciale și al statelor membre. Scopul consultării este de a le oferi părților interesate ocazia de a-și exprima opiniile cu privire la problemele care există în acest moment în domeniul TVA și de a propune soluții la acestea. Comisia va folosi informațiile primite în urma acestei consultări pentru a decide care este cea mai adecvată abordare pentru a crea un sistem de TVA stabil, solid și eficient.

Comisarul pentru impozitare, Algirdas Šemeta, a declarat: „Avem nevoie de un sistem de TVA pentru secolul XXI: simplu, modern și eficient. TVA este plătită de cetățeni, colectată de societățile comerciale și o sursă principală de venit pentru statele membre, așadar este o chestiune de interes general. Invit toate părțile interesate să își exprime opiniile în cadrul acestei consultări, pentru ca viitorul sistem de TVA să funcționeze mai bine pentru toți”.

De ce este necesară revizuirea sistemului de TVA?

TVA a fost introdusă în Uniunea Europeană acum mai bine de 40 de ani, într-un moment în care piața era foarte diferită de cea din zilele noastre. În ciuda eforturilor făcute de-a lungul anilor de a moderniza și simplifica treptat sistemul de TVA, este limpede că acesta nu mai răspunde nevoilor unei economii moderne, bazate pe tehnologie și al cărei motor îl reprezintă serviciile. Din cauza complexității sistemului de TVA actual, costurile și sarcinile care le revin contribuabililor și administrațiilor sunt nejustificate, la fel și obstacolele create pe piața internă. În plus, sistemul de TVA are unele puncte slabe care îl fac vulnerabil la fraudă și evaziune. De aceea, el trebuie să facă obiectul unei revizuiri în profunzime.

De ce acum?

Situația economică actuală a adus în prim plan rolul important al taxei pe valoarea adăugată în asigurarea stabilității și a creșterii economice. Taxa pe valoarea adăugată este o sursă majoră de venit pentru statele membre (reprezentând până la 20% din veniturile fiscale totale). Pe măsură ce recesiunea și îmbătrânirea populației afectează alte surse de venituri, TVA poate deveni încă și mai importantă. În plus, studiile economice arată că taxele de consum se numără printre cele care favorizează cel mai mult creșterea, iar un sistem puternic de TVA poate contribui la revitalizarea economiei europene. Prin urmare, este foarte important ca sistemul de TVA să fie pe deplin funcțional și să ofere toate beneficiile sale potențiale.

Ce conține cartea verde?

Cartea verde conține o serie de întrebări grupate pe câteva teme generale, menite să stimuleze o consultare cât mai deschisă tuturor ideilor și opiniilor. Primele întrebări sunt dacă elementele de bază ale sistemului de TVA ar trebui reformate și dacă bunurile și serviciile ar trebui impozitate în statul membru de origine sau în cel în care are loc vânzarea lor. În continuare, cartea verde tratează întrebări specifice care au apărut de-a lungul anilor. Astfel de exemple sunt dacă ratele reduse de TVA mai sunt pertinente în ziua de astăzi, dacă regulile privind deducerile sunt suficient de neutre, dacă și în ce mod poate deveni sistemul mai rezistent la fraude și cum poate fi redusă birocrația în tranzacțiile legate de TVA. În fine, respondenții la consultare sunt întrebați dacă și în ce mod poate fi îmbunătățită colectarea TVA pentru a acoperi diferența dintre veniturile reale și veniturile teoretice din TVA, care în acest moment se ridică la 100 de miliarde de euro în UE. Cartea verde încurajează exprimarea tuturor punctelor de vedere, iar consultarea nu se limitează la întrebările prestabilite. Dimpotrivă, respondenții sunt încurajați să invoce orice alte chestiuni care consideră că pot fi pertinente pentru viitorul TVA.

Etapele următoare

Comisia invită toate părțile interesate să contribuie la consultarea publică, deschisă până în data de 31 mai 2011. Pe baza feedbackului primit, Comisia va prezenta prioritățile pentru viitorul sistem de TVA în cadrul unei comunicări pe care o va publica la sfârșitul anului 2011.

A se vedea și MEMO: MEMO/10/633

Mai multe informații despre cartea verde și anexa tehnică a acesteia sunt disponibile la adresa: http://ec.europa.eu/taxation_customs/index_en.htm


Side Bar