Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/1633

Bruksela, dnia 1 grudnia 2010 r.

Podatki: Komisja rozpoczyna debatę na temat przyszłości podatku od wartości dodanej (VAT)

Komisja Europejska rozpoczęła dzisiaj szerokie konsultacje społeczne dotyczące sposobów wzmocnienia i ulepszenia unijnego systemu podatku od wartości dodanej (VAT) z pożytkiem dla obywateli, przedsiębiorstw i państw członkowskich. Celem konsultacji jest umożliwienie wszystkim zainteresowanym stronom wyrażenia swoich poglądów i opinii na temat istniejących problemów związanych z podatkiem VAT oraz sposobów ich rozwiązania. Komisja wykorzysta uwagi zebrane podczas konsultacji, aby podjąć decyzję w sprawie najlepszego podejścia zapewniającego stworzenie w przyszłości stabilniejszego, solidniejszego i skuteczniejszego systemu podatku VAT.

Algirdas Šemeta, komisarz ds. podatków, powiedział: „Potrzebujemy systemu podatku VAT na miarę XXI wieku: prostego, nowoczesnego i skutecznego. Podatek VAT płacą obywatele i przedsiębiorstwa, jest on też głównym źródłem przychodów państw członkowskich, tak więc wszyscy są nim zainteresowani. Zachęcam wszystkich do wyrażenia opinii podczas tych konsultacji, abyśmy mogli zapewnić lepsze funkcjonowanie przyszłego systemu VAT dla wszystkich”.

Dlaczego konieczny jest przegląd systemu VAT?

Podatek VAT wprowadzono w UE ponad 40 lat temu, kiedy rynek wyglądał zupełnie inaczej niż dzisiaj. Pomimo podejmowanych od tamtej pory wysiłków na rzecz stopniowego unowocześniania i upraszczania systemu podatku VAT jest oczywiste, że nie odpowiada on już potrzebom nowoczesnej gospodarki ukierunkowanej na usługi i opartej na nowych technologiach. Złożoność obecnego systemu podatku VAT jest źródłem niepotrzebnych kosztów i obciążeń dla podatników i administracji oraz stwarza przeszkody w funkcjonowaniu rynku wewnętrznego. Ponadto niektóre słabe punkty systemu VAT czynią go podatnym na oszustwa podatkowe i przypadki uchylania się od opodatkowania. Dlatego konieczny jest gruntowny przegląd systemu VAT.

Dlaczego właśnie teraz?

Obecna sytuacja gospodarcza podkreśliła ważną rolę podatku VAT w zapewnianiu stabilności i wzrostu gospodarki. VAT jest głównym źródłem przychodów państw członkowskich (do 20% wszystkich przychodów z podatków). Można oczekiwać, że podatek ten jeszcze zyska na znaczeniu, ponieważ recesja i starzejące się społeczeństwa wpływają na inne źródła przychodów. Ponadto analizy ekonomiczne pokazują, że podatki konsumpcyjne najbardziej sprzyjają wzrostowi gospodarczemu, a solidny system podatku VAT może przyczynić się do ponownego ożywienia gospodarczego w Europie. Dlatego niezwykle ważne jest zapewnienie pełnej funkcjonalności unijnego systemu podatku VAT i wykorzystanie w pełni jego potencjału.

Co to jest zielona księga?

Zielona księga zawiera pytania zebrane w kilku ogólnych obszarach tematycznych, zapewniając jednocześnie w ramach prowadzonych konsultacji jak największą otwartość na wszelkie pomysły i opinie. Po pierwsze, zielona księga stawia pytanie o konieczność zmiany podstawy obecnego systemu podatku VAT oraz pytanie, czy towary i usługi należy opodatkować w państwie członkowskim pochodzenia, czy w państwie, w którym są sprzedawane. Następnie w księdze przeanalizowano konkretne kwestie, wokół których z upływem lat narosły wątpliwości, w tym m.in. kwestię zasadności dalszego utrzymywania obniżonej stawki podatku VAT, kwestię tego, czy przepisy dotyczące odliczeń są wystarczająco neutralne, jak również to, czy i w jaki sposób można bardziej uodpornić system na nadużycia i czy można ograniczyć biurokrację w transakcjach VAT. Uczestnicy konsultacji proszeni są również o wyrażenie opinii na temat możliwości i sposobów ulepszenia pobierania podatku VAT w celu zaradzenia obecnemu unijnemu ubytkowi VAT w wysokości 100 miliardów EUR. Zielona księga zachęca do wyrażenia wszystkich opinii, a konsultacje nie są ograniczone do postawionych pytań – uczestników zachęca się do zgłaszania wszelkich kwestii mogących według nich mieć znaczenie dla przyszłości podatku VAT.

Dalsze kroki

Komisja zaprasza wszystkie zainteresowane strony do udziału w konsultacjach społecznych, które potrwają do 31 maja 2011 r. Na podstawie otrzymanych opinii, pod koniec 2011 r. Komisja przedstawi w komunikacie priorytety dotyczące przyszłego systemu podatku VAT.

MEMO, zob.: MEMO/10/633

Dodatkowe informacje na temat zielonej księgi oraz jej załącznika technicznego można znaleźć na stronie: http://ec.europa.eu/taxation_customs/index_en.htm


Side Bar