Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/1633

Brussel, 1 december 2010

Belastingen: Commissie geeft aanzet tot debat over toekomst van de btw

De Europese Commissie heeft vandaag het startschot gegeven voor een brede publieke raadpleging om te onderzoeken hoe het btw-stelsel in de EU kan worden versterkt en verbeterd ten behoeve van de burgers, de bedrijven en de lidstaten. Met deze raadpleging wil zij alle belanghebbenden de mogelijkheid bieden om hun opmerkingen en standpunten te geven in verband met de problemen die zich voordoen op het gebied van de btw, en de wijze waarop deze kunnen worden aangepakt. De Commissie zal op basis van de ontvangen feedback bepalen welke de beste aanpak is om een stabieler, solider en efficiënter btw-stelsel te bouwen.

Algirdas Šemeta, Commissaris voor belastingen, zei in dit verband: "Wij hebben een btw-stelsel voor de 21e eeuw nodig: eenvoudig, modern en efficiënt. De btw wordt betaald door de burgers, geïnd door de bedrijven en vormt een belangrijke bron van inkomsten voor de lidstaten – iedereen heeft er dus belang bij. Ik roep de mensen op om deze raadpleging te gebruiken om hun mening kenbaar te maken, zodat we ervoor kunnen zorgen dat het toekomstige btw-stelsel voor iedereen beter functioneert."

Waarom moet het btw-stelsel worden herzien?

De btw is meer dan 40 jaar geleden in de EU ingevoerd en er is een hemelsbreed verschil tussen de situatie op de markt toen en nu. Ondanks de inspanningen om het btw-stelsel in de loop der jaren beetje bij beetje te moderniseren en te vereenvoudigen, is het duidelijk dat het stelsel niet langer voldoet aan de behoeften van een moderne, op technologie gebaseerde diensteneconomie. De complexiteit van het huidige btw-stelsel veroorzaakt onnodige kosten en lasten voor de belastingplichtigen en de belastingdiensten en belemmert de goede werking van de interne markt. Door bepaalde inherente tekortkomingen is het stelsel bovendien kwetsbaar voor fraude en belastingontduiking. Daarom is een ingrijpende herziening noodzakelijk.

Waarom nu?

De huidige economische situatie heeft het belang van de btw voor de economische stabiliteit en groei over het voetlicht gebracht. De btw is een belangrijke bron van inkomsten voor de lidstaten (tot 20 % van de totale belastinginkomsten). Dit aandeel zal naar verwachting alleen maar toenemen naarmate andere inkomstenbronnen door de recessie en de vergrijzing worden uitgehold. Uit economische studies blijkt bovendien dat verbruiksbelastingen een vorm van belasting zijn die zeer gunstig is voor de groei, en een solide btw-stelsel zou kunnen bijdragen aan een economische opleving in Europa. Het is daarom absoluut zaak dat het btw-stelsel in de EU ten volle functioneert en maximaal rendeert.

Wat is het groenboek?

Het groenboek is opgebouwd rond enkele grote vragenrubrieken, maar de raadpleging blijft toch zo open mogelijk voor alle ideeën en standpunten. Eerst wordt gevraagd of de basisbeginselen van het huidige btw-stelsel moeten worden herzien en of goederen en diensten moeten worden belast in de lidstaat van oorsprong of op de plaats van bestemming. Vervolgens wordt nader ingegaan op specifieke kwesties die in de loop der jaren onder vuur zijn komen te liggen. Het gaat hierbij onder meer over de vraag of verlaagde tarieven vandaag de dag nog relevant zijn, of de aftrekregels neutraal genoeg zijn, of en hoe het systeem fraudebestendiger kan worden gemaakt en hoe de administratieve rompslomp bij btw-transacties kan worden verminderd. Tot slot wordt aan de respondenten gevraagd of en hoe de inning van de btw kan worden verbeterd om de btw-kloof van 100 miljard euro die momenteel in de EU bestaat, te dichten. Het groenboek nodigt hen uit om al hun standpunten kenbaar te maken en de raadpleging is niet beperkt tot de gestelde vragen. De respondenten worden zelfs aangemoedigd om eender welke aangelegenheid waarvan zij menen dat deze van belang is voor de toekomst van de btw, aan de orde te stellen.

Volgende stappen

De Commissie roept alle belangstellenden op om deel te nemen aan de publieke raadpleging, die wordt afgesloten op 31 mei 2011. Op basis van de ontvangen feedback zal de Commissie de prioriteiten voor het toekomstige btw-stelsel presenteren in een mededeling eind 2011.

Voor MEMO: MEMO/10/633

Nadere informatie over het groenboek en de technische bijlage erbij: http://ec.europa.eu/taxation_customs/index_en.htm.


Side Bar