Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/1633

2010 m. gruodžio 1 d., Briuselis

Apmokestinimas. Komisija pradeda debatus dėl pridėtinės vertės mokesčio (PVM) ateities

Šiandien Europos Komisija pradėjo plataus masto viešas konsultacijas dėl to, kaip sustiprinti ir pagerinti ES pridėtinės vertės mokesčio (PVM) sistemą, kad tai būtų naudinga piliečiams, įmonėms ir valstybėms narėms. Siekiama visoms suinteresuotosioms šalims suteikti galimybę pateikti minčių ir nuomonių apie šiuo metu kylančias PVM problemas ir galimus jų sprendimo būdus. Remdamasi šių konsultacijų rezultatais Komisija priims sprendimą dėl geriausio stabilesnės, patikimesnės ir veiksmingesnės PVM sistemos kūrimo būdo.

Už mokesčius atsakingas Komisijos narys Algirdas Šemeta sakė: „Mums reikia XXI amžiui tinkančios PVM sistemos – paprastos, šiuolaikiškos ir veiksmingos. PVM moka piliečiai, o surenka įmonės; jis yra pagrindinis valstybių narių pajamų šaltinis, todėl šiuo mokesčiu suinteresuoti visi. Raginčiau žmones per šias konsultacijas reikšti nuomones, kad mes galėtume užtikrinti, kad būsima PVM sistema būtų naudingesnė visiems.“

Kodėl PVM sistemą reikia persvarstyti?

PVM ES pradėtas taikyti daugiau negu prieš 40 metų, kai rinka labai skyrėsi nuo dabartinės. Nors daug metų mėginta pamažu modernizuoti ir paprastinti PVM sistemą, akivaizdu, kad tokia tvarka nebeatitinka technologijomis grindžiamos šiuolaikinės paslaugų ekonomikos poreikių. Dėl dabartinės PVM sistemos sudėtingumo atsiranda nereikalingų išlaidų ir užkraunama nereikalinga našta mokesčių mokėtojams ir administratoriams ir kyla kliūčių sklandžiam vidaus rinkos veikimui. Be to, dėl tam tikrų PVM sistemos trūkumų vis dar yra galimybių sukčiauti ir vengti mokesčių. Todėl PVM sistemą reikia iš esmės persvarstyti.

Kodėl dabar?

Dabartinė ekonominė padėtis išryškino, koks svarbus PVM vaidmuo užtikrinant ekonomikos stabilumą ir augimą. PVM yra pagrindinis valstybių narių pajamų šaltinis (iki 20 % visų mokestinių pajamų). Galima tikėtis, kad jo svarba padidės, nes kitus pajamų šaltinius neigiamai veikia nuosmukis ir senėjanti visuomenė. Be to, ekonomikos tyrimai rodo, kad vartojimo mokesčiai priklauso augimui palankiausių mokesčių grupei, ir patikima PVM sistema galėtų prisidėti prie Europos ekonomikos atkūrimo. Todėl labai svarbu užtikrinti, kad ES PVM sistema būtų visiškai funkcionali ir būtų galima išnaudoti visą jos potencialą.

Žalioji knyga – kas tai?

Žaliojoje knygoje pateikiami klausimai, suskirstyti į kelias platesnes temas, o konsultacijomis siekiama gauti įvairesnių idėjų ir nuomonių. Knygoje visų pirma klausiama, ar reikėtų iš esmės keisti esamos PVM sistemos pagrindus ir ar prekės ir paslaugos turėtų būti apmokestinamos kilmės valstybėje narėje ar ten, kur jos parduodamos. Be to, žaliojoje knygoje aptariami specifiniai klausimai, kurių buvo kilę per daugelį metų. Pavyzdžiui, ar sumažinti PVM tarifai tebėra aktualūs šiandien, ar pakankamai neutralios atskaitymų taisyklės, ar sistema gali būti geriau apsaugota nuo sukčiavimo ir kaip galima sumažinti biurokratiją atliekant PVM operacijas. Galiausiai konsultacijų dalyvių klausiama, ar galima pagerinti PVM surinkimą, kad būtų panaikintas dabartinis ES beveik 100 mlrd. EUR PVM skirtumas tarp numatomų ir faktiškai surenkamų PVM pajamų, ir kaip tai padaryti. Žaliojoje knygoje raginama reikšti nuomones visais klausimais, o per konsultacijas siekiama išsiaiškinti dar daugiau, ne tik atsakymus į pateiktus konkrečius klausimus. Iš tiesų konsultacijų dalyviai raginami kelti bet kokius kitus klausimus, kurie, jų nuomone, galėtų būti aktualūs PVM ateičiai.

Tolesni veiksmai

Komisija kviečia visas suinteresuotąsias šalis dalyvauti viešose konsultacijose, vyksiančiose iki 2011 m. gegužės 31 d. Remdamasi gauta informacija, Komisija komunikate, numatomame paskelbti 2011 m. pabaigoje, išdėstys būsimos PVM sistemos prioritetus.

Žr. MEMO: MEMO/10/633

Daugiau informacijos apie Žaliąją knygą ir jos techninį priedą galite rasti

http://ec.europa.eu/taxation_customs/index_en.htm


Side Bar