Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE IT

IP/10/1632

Bruselj, 1. decembra 2010

Zaključek prve registracije v okviru uredbe REACH: korak bližje k varnejši uporabi kemikalij v EU

Danes smo priča velikemu koraku k varnejšemu upravljanju in uporabi kemikalij v Evropi. Velik del vseh kemikalij, proizvedenih in uporabljenih v EU, ter najnevarnejše kemikalije so sedaj registrirane pri Evropski agenciji za kemikalije (ECHA). Rok za registracijo najpogosteje uporabljenih kemikalij je bil z uredbo REACH o registraciji, evalvaciji, avtorizaciji in omejevanju kemikalij določen za 30. november. Evropska industrija bo zaradi uredbe REACH bolje seznanjena z možnimi nevarnimi učinki kemikalij, s katerimi se srečuje. To bo pripeljalo do varnejše uporabe kemikalij, večje konkurenčnosti industrije in čistejšega okolja. Podjetja, ki proizvajajo ali na trg EU uvažajo kemično snov, je zaradi sistema REACH ne morejo dati na trg brez pravočasne registracije pri Agenciji.

Komisar za industrijo in podjetništvo ter podpredsednik Evropske komisije Antonio Tajani je povedal: „Veseli nas, da je industrija sodelovala z nami in pripomogla k takšnemu uspehu uredbe REACH. REACH je izvrsten primer naše vodilne pobude o celoviti industrijski politiki v okviru strategije Evropa 2020, ki v ospredje postavlja konkurenčnost in trajnostni razvoj.“

Evropski komisar za okolje Janez Potočnik je povedal: „V prihodnjih letih bo znanje, pridobljeno iz uredbe REACH, pripeljalo do nadaljnjih izboljšav na področju varnosti, zmanjšanja kemičnega onesnaževanja, bolj zelenih izbir potrošnikov in industrije ter čistejšega okolja.“

30. november 2010, prvi rok za registracijo, je pomemben mejnik za novo politiko EU o kemikalijah. Rok je veljal za snovi, ki pomenijo največje tveganje (npr. tiste, ki so kancerogene, mutagene ali strupene za razmnoževanje) ter so proizvedene ali uvožene v letni količini najmanj ene tone na podjetje, snovi, ki so zelo strupene za vodno okolje ter so proizvedene ali uvožene v letnih količinah 100 ton ali več na podjetje, ter snovi, ki se proizvajajo ali uvažajo v letnih količinah nad 1 000 ton.

Do prvega roka za oddajo 30. novembra je bilo na ECHA vloženih 24675 vlog. Industrijo je treba pohvaliti za velika prizadevanja, da pravočasno pripravi ocene nevarnosti kemikalij. ECHA bo sedaj nadaljevala s pregledovanjem vlog, da zagotovi, da so izpolnjene vse zahteve. Izvršni direktor ECHA Geert Dancet je povedal: „Na Agenciji smo zelo ponosni, da smo odigrali prispevali k temu pomembnemu mejniku za varnost kemikalij v Evropi.“

Po navedbah industrije so zaradi registracije varnostni standardi v številnih podjetjih že višji. To pomeni varnejšo uporabo kemikalij, ki so proizvedene ali uvožene v velikih količinah ali ki pomenijo posebno tveganje, kot so kemikalije, nevarne za zdravje ljudi ali okolje. Čeprav je ta rok za registracijo vplival zlasti na kemikalije, ki se proizvajajo ali uvažajo v večjih količinah, je pri registraciji sodelovalo tudi nekaj malih in srednjih podjetij (MSP), in sicer približno 10 % registracij. Ker so MSP tudi uporabniki kemikalij, jim nove informacije o varnosti prav tako koristijo.

Položaj se bo še naprej izboljševal, ko se bodo informacije, zbrane v tem postopku, prenašale navzdol po dobavnih verigah. Prednosti politike REACH bodo vplivale na podjetja in potrošnike, saj bo industrija s širjenjem znanja zagotavljala višje varnostne standarde za delovne razmere in blago. Politika bo prav tako z zmanjšanjem kemičnega onesnaževanja pozitivno vplivala na okolje.

To je šele začetek postopka: naslednja roka za registracijo sta v letih 2013 in 2018 za kemikalije, ki se proizvajajo ali uvažajo v manjših količinah. Evropska komisija bo preučila pridobljene izkušnje iz prve faze registracije, da bo postopek registracije v naslednjih rokih kar se da nemoten.

Ozadje

Glavni cilji uredbe REACH (Uredba št. 1907/2006), ki je začela veljati leta 2007, so zagotovitev visoke ravni zaščite zdravja ljudi in okolja pred tveganji, ki jih predstavljajo kemikalije, spodbujanje alternativnih metod testiranja, prosto kroženje kemikalij na notranjem trgu ter povečanje konkurenčnosti in inovacij.

Uredba REACH odgovornost za ocenjevanje in upravljanje tveganj kemikalij ter zagotavljanje ustreznih informacij o varnosti predaja industriji. Evropska unija lahko vzporedno sprejme dodatne ukrepe za zelo nevarne snovi, ko se pojavi potreba po dopolnjevalnih ukrepih na ravni EU.

Registracija je ena izmed ključnih elementov upravljanja tveganja v okviru uredbe REACH. Postopek se je začel 1. junija 2008 in vključuje različne faze s tremi roki v letih 2010, 2013 in 2018. Eno od vodil politike REACH je, da podjetja, ki ne registrirajo proizvedenih ali uvoženih snovi, teh ne morejo dati v promet na trg EU.

Več informacij:

MEMO/10/631

GD za podjetništvo

GD za okolje

ECHA — Evropska agencija za kemikalije

REACH


Side Bar