Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

IP/10/1628

Bryssel den 30 november 2010

Världsaidsdagen 2010: Europiska kommissionen manar till mer förebyggande arbete och mer testning och satsar 1,3 miljarder euro i kampen mot aids i hela världen

Med anledning av den årliga världsaidsdagen håller EU-kommissionären för hälso- och konsumentfrågor John Dalli tal vid ett vetenskapligt seminarium om hiv-testning i Europaparlamentet. Tidig upptäckt har avgörande betydelse för tidig behandling och ökad förväntad livslängd, eftersom uppskattningar visar att omkring en tredjedel av de hiv-positiva i Europa är omedvetna om att de är smittade. För att bekämpa aids i omvärlden tillkännager EU:s utvecklingskommissionär Andris Piebalgs en ökning med 10 % av EU:s bidrag till den globala fonden för bekämpning av aids, tuberkulos och malaria, där EU redan är den största bidragsgivaren med 52 % av medlen. Med den här ökningen kan kommissionen bidra med omkring 1,3 miljarder euro 2002–2013.

Hiv och aids har vållat stort lidande för människor och samhällen i hela världen i mer än 25 år. Testning är ett viktigt första steg i kampen mot viruset. I dag är det dags att trappa upp ansträngningarna och visa vår beslutsamhet att kämpa mot den här fasansfulla sjukdomen, säger John Dalli, kommissionär med ansvar för hälso- och konsumentfrågor, inför världsaidsdagen.

Utan en frisk befolkning blir det omöjligt att skapa långsiktig tillväxt för alla i utvecklingsländerna och nå millennieutvecklingsmålen. Aids är fortfarande en av de dödligaste sjukdomarna och vi måste öka våra ansträngningar för att hejda sjukdomens spridning, säger utvecklingskommissionär Andris Piebalgs.

Trots att antalet nya infekterade sammanlagt minskat, fortsätter antalet människor som lever med hiv att öka i världen. Antalet människor i världen som lever med hiv är nu 33,4 miljoner. Afrika söder om Sahara är den värst drabbade regionen med 71 % av alla nya hiv-infektioner 2008.

Som världens största givare av utvecklingsbistånd förblir Europeiska kommissionen fast besluten att bekämpa aids i samarbete med sina partnerländer i hela världen.

Bakgrund: EU:s insatser i kampen mot aids

EU-länderna och Europeiska kommissionen har bidragit med mer än 10 miljarder dollar under åren 2002–2010 till den globala fonden för bekämpning av aids, tuberkulos och malaria, motsvarande 52 % av fondens medel. I juni i år rapporterade fonden att 2,8 miljoner hiv-smittade hade fått livräddande antiretroviral behandling tack vare fonden. Dessutom har kommissionen genom sina insatser gett 7,7 miljoner människor tillgång till myggnät behandlade med insektsdödande medel och lämnat antiretroviral kombinationsbehandling till 750 000 människor med långt framskriden hiv-infektion.

Europeiska kommissionen är en av fondens grundare och har lämnat ett starkt politiskt och ekonomiskt stöd till den sedan 2002. Förslaget om en ökning med 10 % behöver godkännas av EU:s budgetmyndighet (rådet och parlamentet) och av AVS-länderna (länderna i Afrika, Västindien och Stilla Havet).

EU stödjer också sina partnerländer i hela världen med att utforma och genomföra nationella hälsopolitiska åtgärder. På så sätt kan EU bidra till en långsiktigare, stabilare finansiering av kampen mot denna fasansfulla sjukdom.

Mer information

Se även MEMO/10/630

http://ec.europa.eu/health/sexual_health/hiv_aids/index_en.htm

http://ec.europa.eu/europeaid/what/health/index_en.htm


Side Bar