Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

IP/10/1628

V Bruseli 30. novembra 2010

Svetový deň boja proti AIDS 2010: Európska komisia vyzýva k lepšej prevencii a intenzívnejšiemu testovaniu a zvyšuje svoj príspevok na celosvetový boj proti AIDS na 1,3 miliardy EUR

Pri príležitosti Svetového dňa boja proti AIDS bude mať komisár EÚ pre zdravie John Dalli hlavný prejav na seminári o testovaní na HIV v Európskom parlamente. Včasné odhalenie je nevyhnutné na včasnú liečbu a predĺženie života, keďže sa odhaduje, že približne jedna tretina ľudí nakazených HIV v Európe nevie o tom, že je nositeľom tohto vírusu. V rámci celosvetového boja proti AIDS komisár EÚ pre rozvoj Andris Piebalgs nedávno oznámil 10 %-né navýšenie príspevkov do Globálneho fondu na boj proti AIDS, tuberkulóze a malárii (GFATM), kde je EÚ s 52 % prostriedkov najväčším prispievateľom. Pri takomto navýšení by Komisia mohla v rokoch 2002 2013 prispieť okolo 1,3 miliardy EUR.

V predvečer každoročného Dňa boja proti AIDS John Dalli, komisár EÚ pre zdravie a spotrebiteľskú politiku, uviedol: „HIV a AIDS spôsobujú utrpenie ľuďom a spoločenstvám na celom svete už vyše štvrť storočia. Testovanie je dôležitým prvým krokom v boji proti vírusu. Dnes nastal čas preradiť na vyššiu rýchlosť a zvýšiť naše nasadenie v boji s touto strašnou chorobou.“

Andris Piebalgs, komisár pre rozvoj, dodal: „Bez zdravej populácie nie je možné vytvárať inkluzívny a udržateľný rast v rozvojových krajinách a plniť miléniové rozvojové ciele. AIDS zostáva jednou z najsmrteľnejších chorôb a my musíme zvýšiť naše úsilie, aby sme zabránili šíreniu tohto vírusu.“

Napriek všeobecnému poklesu nových prípadov nákazy sa celkový počet ľudí nakazených vírusom HIV na celom svete zvyšuje a v súčasnosti dosahuje 33,4 milióna osôb. Najviac postihnutou oblasťou je aj naďalej subsaharská Afrika, kde bolo v roku 2008 zaznamenaných 71 % z celkového počtu nových prípadov nákazy.

Európska komisia ako najväčší poskytovateľ rozvojovej pomoci pokračuje vo svojom záväzku k boju proti AIDS v spolupráci so svojimi partnerskými krajinami na celom svete.

Ako sa EÚ zapája do boja proti AIDS

V období rokov 2002 – 2010 členské štáty EÚ a Európska komisia prispeli do GFTAM vyše 10 mld. dolárov, čo predstavuje 52 % prostriedkov tohto fondu. GFATM vo svojej júnovej správe uvádza, že vďaka ich činnosti 2,8 milióna ľudí nakazených vírusom HIV dostalo antiretrovírusovú liečbu, ktorá im zachránila život. Okrem toho, Komisia vďaka svojmu príspevku zabezpečila siete proti komárom napustené insekticídmi pre 7,7 milióna ľudí a poskytla antiretrovírusovú kombinovanú liečbu pre 750 000 ľudí s pokročilým štádiom nákazy HIV.

Európska komisia je zakladajúcim členom globálneho fondu. Od roku 2002 mu poskytuje silnú politickú a finančnú podporu. Návrh na 10 %-né navýšenie ešte musia schváliť rozpočtové orgány EÚ a skupiny afrických, karibských a tichomorských štátov (AKT).

EÚ tiež podporuje svoje partnerské krajiny na celom svete v plánovaní a uskutočňovaní ich zdravotných politík. Vďaka tomuto nástroju môže EÚ pomôcť dlhodobejšiemu a systematickejšiemu financovaniu boja s touto zákernou chorobou.

Ďalšie informácie:

Pozri tiež MEMO/10/630

http://ec.europa.eu/health/sexual_health/hiv_aids/index_en.htm

http://ec.europa.eu/europeaid/what/health/index_en.htm


Side Bar