Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

IP/10/1628

Bruksela, 30 listopada 2010 r.

Światowy Dzień Walki z AIDS 2010: Komisja Europejska apeluje o skuteczniejszą profilaktykę i diagnostykę oraz zwiększa do 1,3 mld EUR nakłady na walkę z AIDS na świecie

Z okazji Światowego Dnia Walki z AIDS unijny komisarz ds. zdrowia John Dalli wygłosi przemówienie programowe na seminarium poświęconym badaniom na obecność wirusa HIV, które odbędzie się w Parlamencie Europejskim. Wczesne rozpoznanie jest decydujące dla wczesnego podjęcia leczenia i wydłużenia życia chorych. Szacuje się bowiem, że około jednej trzeciej osób zakażonych wirusem HIV w Europie nie zdaje sobie z tego sprawy. Aby zwalczać AIDS w skali globalnej, unijny komisarz ds. rozwoju Andris Piebalgs ogłosił niedawno zwiększenie o 10% wkładu finansowego na rzecz Światowego Funduszu Walki z AIDS, Gruźlicą i Malarią (GFATM). Obecnie UE jest największym darczyńcą tego funduszu zapewniającym 52% jego środków finansowych. Zwiększenie nakładów pozwoli Komisji przeznaczyć na ten cel około 1,3 mld EUR w okresie 2002−2013.

W przeddzień dorocznego Światowego Dnia Walki z AIDS John Dalli, komisarz ds. zdrowia i polityki konsumenckiej, powiedział: „HIV i AIDS od ponad ćwierćwiecza są przyczyną olbrzymich cierpień ludzi i społeczności na całym świecie. Badania są ważnym pierwszym krokiem na drodze do walki z wirusem. Nadszedł czas, abyśmy nadali naszym działaniom rozpędu i zwiększyli nasze zaangażowanie w walkę z tą straszną chorobą.”

Komisarz ds. rozwoju Andris Piebalgs dodał: „Bez zdrowego społeczeństwa niemożliwe jest osiągnięcie trwałego i sprzyjającego włączeniu społecznemu wzrostu gospodarczego w państwach rozwijających się, a tym samym wypełnienie milenijnych celów rozwoju. AIDS pozostaje jedną z najbardziej śmiertelnych chorób, musimy więc zwiększyć nasze starania o zapobieganie rozprzestrzenianiu się wirusa.”

Pomimo ogólnego spadku liczby nowych zakażeń łączna liczba osób żyjących z HIV na świecie stale się zwiększa. W skali globalnej liczba osób żyjących z HIV wynosi obecnie 33,4 mln. Najbardziej dotkniętym regionem pozostaje Afryka subsaharyjska: w 2008 r. odnotowano tam 71% wszystkich nowych zakażeń.

Komisja Europejska, która jest największym światowym darczyńcą pomocy na rzecz rozwoju, kontynuuje swoje zaangażowanie w walkę z AIDS w ramach współpracy z państwami partnerskimi na całym świecie.

Zaangażowanie UE w walkę z AIDS: podstawowe informacje

W latach 2002–2010 państwa członkowskie UE i Komisja Europejska przeznaczyły na GFATM ponad 10 mld USD, co stanowiło 52% wszystkich środków finansowych tego funduszu. W czerwcu tego roku GFATM poinformował, że dzięki tym działaniom 2,8 mln osób żyjących z HIV objęto ratującym życie leczeniem antyretrowirusowym (ARV). Ponadto pomoc finansowa Komisji sprawiła, że 7,7 mln osób otrzymało moskitiery zabezpieczone środkiem owadobójczym, a 750 000 osób w zaawansowanym stadium zakażenia HIV zapewniono skojarzoną terapię antyretrowirusową.

Komisja Europejska jest członkiem założycielem GFATM, któremu od 2002 r. zapewnia silne wsparcie polityczne i finansowe. Wniosek w sprawie zwiększenia o 10% nakładów finansowych na ten cel został przedstawiony do zatwierdzenia władzom budżetowym UE oraz grupie państw Afryki, Karaibów i Pacyfiku (AKP).

UE wspiera także państwa partnerskie na całym świecie w opracowywaniu i wdrażaniu krajowych polityk zdrowotnych. Instrument ten umożliwia UE udzielanie długofalowej i bardziej spójnej pomocy finansowej w walce z tą straszną chorobą.

Więcej informacji:

Zob. również MEMO/10/630

http://ec.europa.eu/health/sexual_health/hiv_aids/index_pl.htm

http://ec.europa.eu/europeaid/what/health/index_en.htm


Side Bar